kategorije pretrage

Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

RJEŠENJE

 

O UTVRĐIVANJU CIJENA OBRAZACA, REGISTARSKIH,

 POKUSNIH, PRENOSIVIH I IZVOZNIH PLOČICA

(pročišćeni tekst - "Narodne novine", broj 58/16, 130/17, 6/21 i 64/21)

 

I.

Cijena obrazaca utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Obrazac vozačke dozvole – redovni postupak

Obrazac vozačke dozvole – redovni postupak – koja se na zahtjev podnositelja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole dostavlja na adresu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva

Obrazac vozačke dozvole – ubrzani postupak

Obrazac vozačke dozvole – žurni postupak

151,00 kn

 

 

 

181,00 kn

200,00 kn

450,00 kn

2.

Obrazac prometne dozvole

35,00 kn

3.

Obrazac prometne dozvole s oznakom »IZVOZNA«

120,00 kn

4.

Obrazac prometne dozvole za prenosive pločice

35,00 kn

5.

Obrazac knjižice prometnih potvrda

50,00 kn

6.

Obrazac kartona izvršenih preventivnih tehničkih pregleda vozila

20,00 kn

7.

Obrazac kartona tehničke ispravnosti lake prikolice

8,00 kn

II.

Cijena registarskih pločica utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Registarske pločice – par

65,00 kn

2.

Registarska pločica za vozilo, uključujući traktore i radne strojeve,
na koje se ne mogu pričvrstiti pločice pod rednim brojem 1. ove
točke – komad

50,00 kn

3.

Registarska pločica za motocikl i četverocikl – komad

50,00 kn

4.

Registarska pločica za moped i laki četverocikl – komad

40,00 kn

5.

Registarska pločica – zamjena za oštećenu – komad

72,00 kn

III.

Cijena registarskih pločica iz točke II. ovog rješenja izrađenih pojedinačno s unaprijed zadanom brojčanom i slovnom oznakom (po narudžbi), utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Registarske pločice – par

278,00 kn

2.

Registarska pločica za vozilo, uključujući traktore i radne strojeve,
na koje se ne mogu pričvrstiti pločice pod rednim brojem 1. ove
točke – komad

166,00 kn

3.

Registarska pločica za motocikl i četverocikl – komad

166,00 kn

4.

Registarska pločica za moped i laki četverocikl – komad

166,00 kn

5.

Registarska pločica – zamjena za oštećenu – komad

166,00 kn

IIIa.

Cijena registarskih pločica iz točke II. ovog Rješenja izrađenih pojedinačno s unaprijed zadanom brojčanom i slovnom oznakom (po narudžbi), u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba, odnosno 96 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila izvan područja Grada Zagreba, iznosi 650,00 kuna za par, odnosno 400,00 kuna za komad.

IV.

Cijena registarskih pločica po izboru, utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Registarska pločica – par

2.000,00 kn

2.

Registarska pločica – komad

1.500,00 kn

3.

Registarska pločica – zamjena za oštećenu – komad

340,00 kn

IVa.

Cijena registarskih pločica po izboru iz točke IV. ovog Rješenja u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana zaprimanja odobrenja ministarstva nadležnog za unutarnje poslove urednog zahtjeva podnesenog u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba, odnosno 96 sati od dana zaprimanja odobrenja urednog zahtjeva podnesenog u stanici za tehnički pregled vozila izvan područja Grada Zagreba, iznosi 3000,00 kuna za par, odnosno 2300,00 kuna za komad.

V.

Cijena registarskih pločica za oldtimere utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Registarske pločice – par

268,00 kn

2.

Registarska pločica – komad

134,00 kn

3.

Registarska pločica – zamjena za oštećenu – komad

134,00 kn

Va.

Cijena registarskih pločica za oldtimere iz točke V. ovog Rješenja u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba, odnosno 96 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila izvan područja Grada Zagreba, iznosi 650,00 kuna za par, odnosno 400,00 kuna za komad.

 

 

VI.

Cijena registarskih pločica iz točke II., III., IV. i V. u slučaju kada vlasnik registarskih pločica izdanih na obrascu propisanom Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine« broj: 151/2008., 89/2010., 104/2010., 83/2013. i 52/2015.):

  1. a) želi da mu se izdaju nove registarske pločice s istim oznakama na obrascu s EU logom,
  2. b) kada vlasnik registarskih pločica ili druga osoba koja priloži ovjerenu izjavu vlasnika registarskih pločica o ustupanju, nakon poništenja registarskih pločica podnese zahtjev za izdavanje registarskih pločica s istim oznakama na obrascu s EU logom,
  3. c) kada se zbog zamjene oštećene ili dotrajale registarske pločice izdaju registarske pločice s istim oznakama na obrascu s EU logom,

utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Registarske pločice – par

278,00 kn

2.

Registarska pločica za vozilo, uključujući traktore i radne strojeve,
na koje se ne mogu pričvrstiti pločice pod rednim brojem 1. ove
točke – komad

166,00 kn

3.

Registarska pločica za motocikl i četverocikl – komad

166,00 kn

4.

Registarska pločica za moped i laki četverocikl – komad

166,00 kn

5.

Registarske pločice – zamjena za oštećenu – par

278,00 kn

VIa.

Cijena registarskih pločica koje se izdaju s istim oznakama, ali na obrascu s EU logom iz točke VI. ovog Rješenja u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba, odnosno 96 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila izvan područja Grada Zagreba, iznosi 650,00 kuna za par, odnosno 400,00 kuna za komad.

VII.

Cijena registarskih pločica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništva i cijena dopunske pločice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Registarske pločice – par

236,00 kn

2.

Registarska pločica – komad

177,00 kn

3.

Registarska pločica – zamjena za oštećenu – komad

177,00 kn

4.

Dopunska pločica – komad

152,00 kn

5.

Dopunska pločica – zamjena za oštećenu – komad

152,00 kn

VIIa.

Cijena registarskih pločica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništva i cijena dopunske pločice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništva iz točke VII. ovog Rješenja u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila na području Grada Zagreba, odnosno 96 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u stanici za tehnički pregled vozila izvan područja Grada Zagreba, iznosi 650,00 kuna za par, odnosno 400,00 kuna za komad.

VIII.

Cijena pokusnih pločica utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Pokusne pločice (duguljaste) – par i komad

40,00 kn

2.

Pokusne pločice (četvrtaste) – par i komad

20,00 kn

IX.

Cijena prenosivih pločica utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Prenosive pločice – par

278,00 kn

2.

Prenosiva pločica – komad

166,00 kn

3.

Prenosiva pločica – zamjena za oštećenu – komad

166,00 kn

IXa.

Cijena prenosivih pločica iz točke IX. ovog Rješenja u žurnom postupku u roku od 48 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u Policijskoj upravi zagrebačkoj, odnosno 96 sati od dana podnošenja urednog zahtjeva u drugim policijskim upravama odnosno postajama, iznosi 650,00 kuna za par, odnosno 400,00 kuna za komad.

X.

Cijena izvoznih pločica utvrđuje se u sljedećem iznosu:

1.

Izvozne pločice – par i komad

188,00 kn

2.

Izvozna pločica – zamjena za oštećenu – komad

188,00 kn

XI.

Sredstva ostvarena prodajom obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica uplaćuju se na žiro-račun Državnog proračuna.

XII.

Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca, registarskih, pokusnih i izvoznih pločica (»Narodne novine«, br. 31/11, 81/13 i 33/16).

XIII.

Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 4. srpnja 2016. godine.

Kontakti