kategorije pretrage

Uredba o dopunama Uredbe o tarifi upravnih pristojbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 3. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 115/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijela

 

UREDBU
O DOPUNAMA UREDBE O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI

 

Članak 1.

U Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 8/17 i 37/17), u Prilogu I. u napomeni Tarifnog broja 2. iza točke 1. dodaje se točka 2. koja glasi:

»2. Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se pristojba.«.

Članak 2.

U Tarifnom broju 4. dodaje se napomena koja glasi:

»Napomena:

Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se za potvrde, obrasce i druge javne isprave koji se izdaju elektroničkim putem u sustavu ePorezna.«.

Članak 3.

Iza Tarifnog broja 13. dodaje se Tarifni broj 13.a koji glasi:

»Tar. br. 13.a

Za registraciju motornog vozila na ime stjecatelja motornog vozila u postupku stjecanja rabljenog motornog vozila:

  1. za osobne automobile i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila, dostavnih »van« vozila i vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invaliditetom te »pick-up« vozila s dvostrukom kabinom, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi:

GODINE STAROSTI

IZNOS U KN PO KW

≤ 1

50

2

45

3

40

4

35

5

30

6

25

7

20

8 – 10

15

11 – 14

10

15 – 18

5

19 – 20

3

21 – 30

1

  1. za motocikle (uključujući i mopede), bicikle i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice iz tarifnih oznaka KN: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 i 8711 90 te »ATV« vozila, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi:

GODINE STAROSTI

IZNOS U KN PO cm³

≤ 1

3

2

2,8

3

2,4

4

2

5-7

1,6

8 – 10

1,2

11 – 14

0,8

15 – 18

0,4

19 – 20

0,2

21 – 30

0,1

Napomena:

  1. Godina starosti motornog vozila utvrđuje se prema godini proizvodnje motornog vozila.
  2. Ako je iznos upravne pristojbe po ovom tarifnom broju manji ili jednak 15 kuna, upravna pristojba se ne naplaćuje.
  3. Ako pristojbeni obveznik uplati upravnu pristojbu kod pravne osobe u čijem sastavu posluje stanica za tehnički pregled vozila, smatra se da je upravna pristojba plaćena na propisani račun.
  4. Za stjecanje motornih vozila koja se isključivo pokreću na električni pogon, za stjecanje motornih vozila čija je emisija ugljičnog dioksida (CO2) 0 grama po kilometru te stjecanje motornih vozila proizvedena prije 30 i više godina koja su sukladno posebnim propisima razvrstana u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila ne plaća se upravna pristojba.«.

Članak 4.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

 

Klasa: 022-03/17-03/88
Urbroj: 50301-25/14-17-4
Zagreb, 21. prosinca 2017.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

Kontakti