• Podaci o vozilu
  • Broj šasije:
  • Marka:
  • Tip:
  • Model:
  • Podaci o predmetu
  • Vrijeme prijave:
  • Status predmeta:

Od 1972. godine, kada su tek u nekolicini zemalja Europe obavljani tehnički pregledi vozila, Centar za vozila Hrvatske d.d. (CVH) obavlja ovu djelatnost. Kao stručna organizacija, CVH organizira i stručno prati rad svih stanica za tehnički pregled vozila (STP) u Republici Hrvatskoj, kontinuirano izdaje stručne upute za obavljanje tehničkih pregleda vozila
i povezanih poslova, održava i umjerava ispitne uređaje u STP, osigurava odgovarajuću informatičku i tehničku podršku za obavljanje poslova u STP, provodi osposobljavanje postojećih i budućih djelatnika STP te uvodi nove tehnologije u postupak tehničkog
pregleda vozila i povezanih poslova.

NAŠA JE MISIJA:

Osigurati stručno i zakonito obavljanje djelatnosti tehničkih pregleda vozila i poslova produženja važenja prometnih dozvola u STP, poslova pregleda vozila za potrebe ispitivanja i utvrđivanja sukladnosti (homologacije), kao i ostalih poslova koji se obavljaju u STP.

Osigurati povezanost svih STP u jedinstveni informatički sustav koji omogućuje prikupljanje i automatsku obradu podataka
s tehničkih pregleda i registracije vozila, uz osiguravanje točnosti i tajnosti prikupljenih podataka.

Informirati vlasnike vozila o pozitivnim propisima te tako preventivno djelovati na smanjenje broja neispravnih vozila
na tehničkom pregledu.

Pratiti trendove u području tehničkih pregleda vozila, te svojim prijedlozima nadležnim ministarstvima doprinositi sigurnosti
prometa na cestama u Republici Hrvatskoj.

Na našim stranicama možete pronaći informacije o svim djelatnostima koje se obavljaju u CVH i STP, pozitivne propise, stručne upute, statističke podatke, a ukoliko vam neki podatak nedostaje slobodno nas kontaktirajte ili nam uputite zahtjev za pristup informacijama.

KONTAKTI