kategorije pretrage

I/7, broj: 777-1/96

Zagreb, 12/09/1996


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Vatrogasni aparati - prvi periodični pregled

Na osnovu upita iz stanica za tehnički pregled vozila dostavljamo vam obavjest kako postupati na tehničkom pregledu vozila prilikom kontrole vatrogasnih aparata.

Pravilnikom o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (N.n. 35/94) određena je vrsta, veličina i količina vatrogasnih aparata kojim moraju biti opremljena neka motorna vozila. Također su određeni rokovi u kojima se vatrogasni aparati moraju podvrgavati periodičnim pregledima i kontrolnim ispitivanjima. Centar za vozila Hrvatske je dopisom III/7, broj 270-1/95 od 16. ožujka 1995. obavjestio stanice o ovom Pravilniku. Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (N.n. 9/93) utvrđeno je da se na tehničkom pregledu od opreme kontrolira i aparat za gašenje požara.

Prema uputama Ministarstva unutarnjih poslova, prvi periodični pregled vatrogasnog aparata korisnik je dužan obaviti nakon isteka garantnog roka aparata, a svaki slijedeći periodični pregled mora se obaviti najmanje jednom u godinu dana. Garantni rok počinje teći od datuma prodaje i naznačen je na garanciji na kojoj je otisnut i tvornički broj vatrogasnog aparata za koji je garancija izdata.

Izgled garancijske isprave u koju prodavač upisuje datum prodaje vatrogasnog aparata i tvornički broj aparata nije propisan zakonom, nego proizvođač sam odlučuje o njenom izgledu. Stoga se za garancijsku ispravu može priznati svaki dokument izdan od strane proizvođača a da je pravilno popunjen i ovjeren od strane prodavača sa datumom prodaje, i tvorničkim brojem aparata.

Sukladno navedenom, na tehničkim pregledima vozila koja moraju biti opremljena vatrogasnim aparatima, treba uvažiti garancijski list kao dokument o prvom periodičnom pregledu vatrogasnih aparata.

Sa štovanjem !

D I R E K T O R

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

 

Kontakti