kategorije pretrage

I/2, broj: 720-2/97

Zagreb, 17/07/1997


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Skraćene oznake tvrtke ili naziv prijevoznika na vozilima

Prema Pravilniku o posebnim uvjetima vozila u prometu na cestama (N.n. 50/93) propisano je da skraćena naznaka tvrtke ili naziva prijevoznika, odnosno ime, prezime i prebivalište samostalnog privrednika odnosno pravne osobe ili građanina koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe, mora postojati na sljedećim vozilima:

  1. AUTOBUSIMAkojima se obavlja prijevoz osoba u javnom linijskom međumjesnom cestovnom prometu;
  2. AUTOBUSIMAkojima se obavlja prijevoz osoba u javnom slobodnom prijevozu i prijevoz osoba za vlastite potrebe u cestovnom prometu i
  3. TERETNIM AUTOMOBILIMAkojima se prevoze stvari u javnom linijskom i slobodnom prijevozu u cestovnom prometu i prijevozu za vlastite potrebe.

Međutim, prema mišljenju Ministarstva pomorstva, prometa i veza klasa: 011-01/97-03/47 i urbroj: 530-04-97-2 ED/KK od 15. srpnja 1997. godine, teretni automobili građana do 2 tone nosivosti ne smatraju se prijevozom za vlastite potrebe te se kod teretnih automobila treba postupati na sljedeći način:

 

3.1 TERETNI AUTOMOBILI u vlasništvu fizičkih osoba do dvije tone nosivosti (nosivost L 2000 kg) ne moraju imati bočne naznake na vratima;
3.2 TERETNI AUTOMOBILI u vlasništvu fizičkih osoba iznad dvije tone nosivosti (nosivost > 2000 kg) moraju imati bočne naznake na vratima i
3.3 TERETNI AUTOMOBILI u vlasništvu pravnih osobabez obzira na nosivost moraju imati bočne naznake na vratima.

Mišljenje Ministarstva pomorstva, prometa i veza dostavlja se u prilogu ovom dopisu.

Skraćena naznaka tvrtke ili naziva prijevoznika, odnosno ime, prezime i prebivalište samostalnog privrednika odnosno pravne osobe ili građanina koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe upisuje se ili lijepi na obim bočnim stranicama autobusa odnosno vratima kabine teretnog automobila i drugih vozila namjenjenih za prijevoz stvari.

Slova skraćene naznake tvrtke ili naziva prijevoznika, odnosno ime i prezime moraju biti najmanje visine 30 milimetara a širine 5 milimetara.

Ovim dopisom prestaju vrijediti sva prethodna tumačenja Centra za vozila Hrvatske na temu obveznih natpisa na bočnim stranicama autobusa i teretnih automobila.

 

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

 

Prilog 1

Kontakti