kategorije pretrage

I/7, broj: 1305-1/97

Zagreb, 04/12/1997


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Odgovori na pitanja nadzornika u STP

Pojedini nadzornici tehničke ispravnosti vozila su pismenim i usmenim putem postavili nekoliko zanimljivih pitanja iz područja tehničkih pregleda. Zbog zanimljivosti tema, ovim putem obavještavamo sve stanice za tehnički pregled vozila o odgovorima.

Pitanje 1:

Može li se ovjeriti tehnička ispravnost vozilu koje na svojim staklima, uz uobičajeno tvorničko zatamnjenje stakala, ima zaljepljene zatamnjene folije ili prskanjem nanesen dodatni zatamnjeni sloj boje?

Odgovor 1:

Vrlo je važno da se na tehničkom pregledu razlikuje tvornički izvedeno zatamnjenje (gotovo sva vozila na tržištu mogu se naručiti sa zatamnjenim staklima) od zatamnjenja izvedenog u kućnoj radinosti postavljanjem tamnih folija.

Tvornička zatamnjenja se izvode na svim staklima vozila, a samo dodatno (većinom na skupljim vozilima) bočna stakla iza vozača i stražnje staklo izvodi se kao neprozirno. Sva tvornička zatamnjena su tehnički korektna.

Tamne folije (ili sloj tamne boje) koje pojedini vlasnici dodatno postavljaju na vozila, smiju biti postavljene samo na stražnjem staklu i na bočnim staklima vozila smještenim uz redove sjedala iza vozača. Na bočnim staklima smještenim ispred ili uz prednji red sjedala ne smiju biti postavljena nikakva dodatna zatamnjenja osim tvorničkih. Na prednjem staklu (vjetrobranu) također ne smiju biti postavljena dodatna zatamljenja, osim uz gornji rub stakla, kao sjenilo protiv sunca.

Pitanje 2:

Može li se ovjeriti tehnička ispravnost vozilu kojemu je na svijetleću površinu svjetala, odnosno točnije na uređaje za označavanje vozila (prednja i stražnja pozicijska svjetla, katadioptere i stražnje svjetlo za maglu) ili na uređaje za davanje svjetlosnih znakova (stop-svjetla i pokazivače smjera), nanesena boja, ili su zaljepljene trake ili sjenila? Na taj način se smanjuje svijetleća površina ili se smanjuje intenzitet svjetla.

Odgovor 2:

I u ovom slučaju važno je razlikovati tvorničko zatamnjenje svjetala od onog koje se naknadno izvodi u kućnoj radinosti. Tvornički zatamnjena svjetla moguće je doplatiti za veliku većinu automobila. Pojedine tvornice "stražnja" svjetla boje jednom bojom (npr. Volkswagen Passat sjenilo stražnjih svjetala ima crvene boje), ali kada svjetlo radi, boja svjetla je tehnički korektna. Pojedine tvornice (npr. Hella) proizvele su sjenila stražnjih svjetala u boji karoserije vozila. Moguće je da se na tehničkom pregledu pojave vozila plave boje s plavim sjenilom za stražnja svjetla ili zeleno vozilo sa zelenim sjenilom za stražnja svjetla. Ovakve tvorničke izvedbe sjenila stražnjih svjetala su tehnički korektne ako je boja svjetla, dok je ovo uključeno, korektna.

Zasjenjenja izvedena u kućnoj radinosti gdje se bojom zatamnjuje cijelo sjenilo, zebrasto lijepe linije koje umanjuju površinu isijavanja ili se postavljaju razne ukrasne maske koje također smanjuju površinu isijavanja, smatraju se tehnički neispravnima i takvim vozilima se ne može ovjeriti tehnički pregled.

 

Pitanje 3:

Kako postupati s glavnim svjetlima (dugo i kratko svjetlo) na kojima vlasnici postavljaju dodatne maske koje umanjuju svijetleću površinu ili se na kombiniranom glavnom svjetlu (dugo i kratko svjetlo izvedeno u jednom svjetlosnom tijelu pomoću žarulje H4) postavljaju maske koje vozilu daju "BMW-ovski" izgled, odnosno vozilo izgleda kao da ima četiri glavna svjetla?

Odgovor 3:

Ako se na glavna svjetla vozila postavi dodatna maska, koja umanjuje svijetleću površinu kratkog i dugog svjetla, prilikom kontrole svjetala pomoću regloskopa, na ispitnom zaslonu, potrebno je utvrditi da li je narušena geometrija svjetlosnog snopa kratkog i dugog svjetla. Ako je narušena geometrija svjetlosnog snopa, vozilo se smatra tehnički neispravnim te mu se ne može ovjeriti tehnički pregled.

Geometrija svjetlosnog snopa svakako će biti narušena kada se na glavno svjetlo kombinirane izvedbe (dugo i kratko svjetlo izvedeno u jednom svjetlosnom tijelu pomoću žarulje H4) postave maske koje vozilu daju "BMW-ovski" izgled, odnosno vozilo izgleda kao da ima četiri glavna svjetla. Ovakve maske nisu tehnički korektne te se takvom vozilu ne može ovjeriti tehnička ispravnost.

Posebnu pažnju treba obratiti na mogućnost zamjene svjetala, odnosno kombinirana glavna svjetla (žarulja H4) kod nekih tipova vozila moguće je zamijeniti sa četiri glavna svjetla. Ako su kombinirana glavna svjetla zamijenjena te postavljena svjetla gdje je kratko i dugo svjetlo u odvojenim kućištima, takva izvedba svjetala je tehnički korektna.

Dodatne maske za svjetla, koje se prodaju kao dodatna oprema za pojedine tipove vozila, ako su ispravno postavljene, odnosno ako su postavljene tako da ne presjecaju svjetlosni snop, smatraju se tehnički ispravnim.

 

Pitanje 4:

Tko je dužan skidati i postavljati znak (naljepnicu) kojim se označava rok valjanosti tehničkog pregleda?

Odgovor 4:

Temeljem Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, prilikom svakoga redovnoga tehničkog pregleda nadzornici tehničke ispravnosti su dužni skinuti sve stare naljepnice kojima se označava rok valjanosti tehničkog pregleda i isključivo u gornji desni kut s unutarnje strane vjetrobrana (osim kod motocikla) postaviti novu naljepnicu.

Zbog nepoštivanja odredbe o skidanju i postavljanju naljepnice, na vjetrobranima hrvatskih vozila moguće je vidjeti cijeli niz naljepnica koje označavaju rok valjanosti tehničkog pregleda. Prilikom sljedećega tehničkog pregleda ovakvih vozila obvezno treba skinuti sve stare naljepnice i na propisano mjesto postaviti novu - ispravnu.

U slučaju da vlasnik s vozilom obavi samo tehnički pregled, a tek nakon nekoliko dana obavi uplatu cestarine, osiguranja i potom produži registraciju (kada se ujedno dodijeljuje naljepnica kojom se označava rok valjanosti tehničkog pregleda), nadzornici su dužni samo skinuti staru naljepnicu i prilikom predaje nove obavjestiti vlasnika vozila gdje treba zalijepiti novu.

Pitanje 5:

Kako postupiti s hrvatskim vozilima koja na sebi imaju nacionalna obilježja država iz kojih su uvezena? Npr. ako je vozilo kao rabljeno uvezeno iz Njemačke, nakon registracije u Republici Hrvatskoj i dalje nosi naljepnicu sa znakom "D", koja označava da je nekada bilo registrirano u Njemačkoj ili "A" koja označava da je nekada bilo registrirano u Austriji itd.

Odgovor 5:

Vozilo registrirano u Republici Hrvatskoj smije imati samo propisanu oznaku Republike Hrvatske. Oznake ostalih država ("D", "I", "A", "F", "B", "CH" itd.) u kojima je vozilo nekada bilo registrirano, ne smiju se nalaziti na vozilima. Nadzornici tehničke ispravnosti dužni su skidati ovakve oznake, odnosno savjetovati vozače da preko ovih oznake nalijepe oznaku Republike Hrvatske "HR".

Izgled, dimenzije, boja i oblik propisane oznake Republike Hrvatske opisane su u okružnici Centra za vozila Hrvatske I/8, broj: 493-1/96 od 23.05.1996. godine. Vozilo koje na tehničkom pregledu ima oznaku strane države smatra se tehnički neispravnim i ne može mu se ovjeriti tehnički pregled.

Pitanje 6:

 

Smije li se registracijska pločica zamijeniti novom, neoriginalnom, manjih dimenzija? Smije li se pločica savijati ili skraćivati kako bi se postigla simetričnost brojki i slova na njoj ili kako bi se prilagodila postojećem mjestu na vozilu? Da li se na hrvatske registracijske pločice smiju lijepiti dodatne naljepnice?

Odgovor 6:

Kakvoća, izgled, dimenzije i sadržaj registracijske pločice propisani su Pravilnikom o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila (N.n. 12/93, 22/93 i 19/96). Na vozilu smije postojati samo originalna, kvalitetno pričvršćena i neoštećena registracijska pločica.

U posljednje vrijeme, na vozilima, a posebno na motociklima, primjećene su registracijske pločice manjih dimenzija od originalnih. Vlasnici motocikla nezadovoljni veličinom registracijske pločice za motocikle ili vlasnici ostalih vozila, nezadovoljni nesimetričnošću natpisa na pločici, izrađuju nove registracijske pločice. Vozilima s neoriginalnim registracijskim pločicama ne može se ovjeriti tehnički pregled.

Također na teretnim automobilima i priključnim vozilima, koji pločicu imaju smještenu ispod lijevih stražnjih svjetala, vrlo su česta oštećenja pločice. Ovo je učestalo stoga što je pločica loše zaštićena od udaraca predmeta koji izlete pod kotačima vozila, odnosno zbog toga što se pločica postavlja na neodgovarajuću metalnu podlogu koja je treba štititi od udaraca. Oštećene registracijske pločice treba zamijeniti novima s istim oznakama, a nakon zamjene vlasnike treba savjetovati da pločicu postave na čvrstu metalnu podlogu koja će pločicu štititi od oštećenja.

Oštećene registracijske pločice (ako su svinute, izrezivane, oštećene u prometnoj nezgodi i sl.), odnosno sve registracijske pločice koje se razlikuju od originala, treba zamijeniti novim pločicama s istim oznakama.

Na hrvatskim pločicama, vrlo često se mogu vidjeti dodatno postavljene naljepnice (grbovi gradova, oznaka "HR" ili neka druga poruka) i to najčešće u prostoru ispred slovne oznake grada. Na pločici ne smije biti zalijepljena nikakva naljepnica, odnosno pločica mora biti originalna bez dodatnih poruka na sebi. Sve naljepnice koje se zateknu na pločicamama treba skinuti, u protivnom vozilima s naljepnicama na pločicama se ne smije ovjeriti tehnički pregled.

Sa štovanjem,

 

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

Kontakti