kategorije pretrage

I/7, broj: 840-1/97

Zagreb, 26/07/1997


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Tehnički pregled i registracija motocikla - tablica obveznih podataka

Prilikom tehničkog pregleda i registracije motocikla, nadzornici tehničke ispravnosti su temeljem Uputa za popunjavanje i kontrolu obrasca registracijski list i ovjera tehničke ispravnosti i produljenje valjanosti prometne dozvole, Ministarstva unutarnjih poslova iz travnja 1996. godine, a prema tablici obveznih podataka za motocikl, kontrolirali nosivost motocikla (ne smije biti veća od 200 kg), masu praznog vozila (ne smije biti veća od 400 kg) i najveću dopuštenu masu (ne smije biti veća od 600 kg).

Kako su ovakvi zahtjevi suprotni definiciji "motocikl" iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama (N.n. 59/96) gdje se kaže: "motocikl je motorno vozilo s dva kotača, s bočnom prikolicom ili bez nje, i motorno vozilo na tri kotača - ako njegova masa nije veća od 400 kg", Centar za vozila Hrvatske se obratio Ministarstvu unutarnjih poslova s zahtjevom da se promjeni tablica obveznih podataka za motocikl. U prilogu ovog dopisa dostavljamo vam odgovor Ministarstva unutarnjih poslova broj 511-01-14-62393/1-97.MB od 30. srpnja 1997. godine.

Sukladno odgovoru Ministarstva unutarnjih poslova prilikom tehničkog pregleda i registracije motocikla, bez obzira da li je riječ o motociklu na dva ili tri kotača, ubuduće je potrebno obratiti pažnju samo na masu motocikla koja ne smije biti veća od 400 kg (m L 400 kg). Podatak o nosivosti motocikla, kao i o najvećoj dopuštenoj masi vozila više nije bitan za kategorizaciju motocikla.

Ovim dopisom prestaje vrijediti prethodni dopis Centra za vozila Hrvatske III/1, broj: 1086-1/95 od 21. 12. 1995. godine, na temu registracija motocikla.

Sa štovanjem,

 

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

>Prilog 1 - Dopis Ministarstva unutarnjih poslova : Registracija motocikla u Republici Sloveniji, odgovor

Kontakti