kategorije pretrage

I/7, broj: 1578-1/2001

Zagreb, 24/08/2001


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Odluka o licencijama za međunarodni cestovni prijevoz tereta

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza je 23. srpnja 2001. godine donijelo Odluku klasa: 011-01/01-02/04; urbroj: 530-01-01-01, da od dana donošenja Odluke, a do donošenja Programa razvoja djelatnosti cestovnog prometa s mjerama za ekološku zaštitu prostora Republike Hrvatske od cestovnog prometa, odnosno do donošenja i stupanja na snagu novog Zakona o cestovnom prijevozu, ne izdaje nove licencije za međunarodni prijevoz tereta, izuzev u pojedinim slučajevima.

U praksi to znači, da više nije potrebno tražiti suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i veza za izdavanje Zapisnika o utvrđivanju uvjeta kojim mora udovoljavati teretno motorno vozilo i skup vozila za obavljanje međunarodnog cestovnog prometa za vozila koja ispunjavaju najmanje EURO II norme (zelenija i sigurna vozila).

U privitku ovog dopisa dostavlja se navedena Odluka.

Sa štovanjem!

D I R E K T O R:
Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Kontakti