kategorije pretrage

I/7, broj: 335-1/2001

Zagreb, 22/02/2001


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila - EKO test

Uskoro, 18. travnja 2001. godine započinje ispitivanje ispušnih plinova - EKO test. Pripreme za ovo ispitivanje traju već duže vrijeme - skoro tri godine, a kako je od praktične obuke nadzornika prošlo skoro godinu dana, preostali period do početka ispitivanja je pravo vrijeme za podsjećanje na tehnologiju i način provedbe ispitivanja.

Dopisom Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 1425-1/2000 od 06. lipnja 2000. godine obvezali smo sve nadzornike tehničke ispravnosti vozila na svakodnevno treniranje i uvježbavanje tijeka EKO testa, na način da svaki dan svaki nadzornik napravi po jedno ispitivanje od svake kategorije vozila (BEZ-KAT, REG-KAT, DIZEL). Nakon ispitivanja, odgovarajući ispis/ispise iz analizatora ispušnog plina trebalo je zaklamati uz pripadajući zapisnik redovnog tehničkog pregleda, a rezultati EKO testa nisu utjecali na ispravnost vozila na tehničkom pregledu.

Obzirom na skoru primjenu EKO testa, od trenutka primitka ovog dopisa obvezuju se svi nadzornici da u skladu s trenutnom tehničkom opremljenošću svoje stanice započnu s primjenom EKO testa na svim benzinskim motorima. EKO test treba provoditi sukladno stručnoj uputi broj 87, odnosno treba mjeriti sve mjerljive parametre bitne za test (brzinu vrtnje, temperaturu ulja, sadržaj plinova), a ispise s EKO testa klamati uz zapisnike o redovnom tehničkom pregledu. Rezultati EKO testa nemaju utjecaj na konačnu ispravnost vozila na redovnom tehničkom pregledu (sve do 01. siječnja 2003. godine), a primjena EKO testa do 18. travnja i nadalje se treba odvijati bez naknade.

Ovaj pripremni period treba iskoristiti za uvježbavanje tehnologije, za pronalaženje najpovoljnije pozicije analizatora na tehnološkoj liniji, za testiranje izdržljivosti analizatora i pripadajuće opreme, odnosno za uspostavu što kvalitetnijeg načina provedbe EKO testa na liniji redovnog tehničkog pregleda. Naglašavamo da od 18. travnja ove godine, od kada je primjena EKO testa obvezna, sva vozila s benzinskim motorima koja podliježu ovom ispitivanju moraju biti podvrgnuta EKO testu. Ako se na vozilu od tog datuma ne obavi EKO test, ne može mu se ovjeriti niti redovni tehnički pregled.

Obzirom da se očekuje da u ovoj pripremnoj fazi pojedini nadzornici imaju neka nerazjašnjena pitanja oko tehnologije EKO testa, u dogovoru s više stanica za tehnički pregled dogovoreno je da se takvi nadzornici, tijekom cijelog ožujka 2001. godine, mogu obratiti pojedinim "instruktorima" u najbližoj stanici koji su do sada uvježbali ovu tehnologiju, kako bi zajednički savladali tijek EKO testa.

Nadzornici kojima je potrebno ponavljanje tehnologije EKO testa mogu se obratiti sljedećim stanicama i "instruktorima":

  STP Kontakt osoba telefon Tip benzinskog
analizatora
1. H-010 CVH, STP "Autoreparatura" - Osijek Stjepan Veinberger 031/297-708 Cartec CET 2000 B
2. H-011 STP "Brioni" - Pula Angijad Fajković 052/535-163 Bosch ETT 8.55
3. H-017 STP "Dalmacija-auto" - Split Vice Carević 021/383-744 Cartec CET 2000 B
4. H-019 STP Autoklub "Vinkovci" - Vinkovci Moka Etelka 032/306-988 Bosch ETT 8.55
5. H-021 CVH, STP "Mehanizacija" - Zadar Damir Mustać 023/240-126 Tecnotest 488
6. H-026 STP "Baotić" - Zagreb Ivo Grbac 01/2900-055 Tecnotest 488
7. H-027 CVH, STP "Panex" - Čakovec Vladimir Šipek 040/384-577 Tecnotest 488
Cartec CET 2000 B
8. H-033 CVH, STP "Institut" - Velika Gorica Tomislav Bolješić 01/6379-201 Tecnotest 488
Cartec CET 2000 B
9. H-035 STP Autoklub "Našice" - Našice Mirko Peić 031/613-218 Bosch ETT 8.55
10. H-036 STP "Herz" - Požega Tomo Sertić 034/211-636 Bosch ETT 8.55
11. H-044 STP Autoklub "Rijeka" - Rijeka Borivoj Blanuša 051/621-089 Tecnotest 488
12. H-046 STP Automotoklub "Siget" - Zagreb Josip Debelić 01/6526-538
01/6526-011
Tecnotest 481
Tecnotest 488
13. H-080 CVH, STP "Buzet" - Buzet Boris Višković 052/662-288 Tecnotest 481
14. H-084 CVH, STP "Automehanika" - Zagreb Miro Vrančić
Rizo Medunjanin
01/3498-337 Tecnotest 488
15. H-099 CVH, STP "Eurobrod" - Slavonski Brod Mijo Jarić 035/270-732 Tecnotest 488
16. H-103 CVH, STP "Transport Euro-Klub" - Solin Lukša Vetma 021/213-563 Tecnotest 488
17. H-109 CVH, STP "Atlas" - Zadar Ivan Barišić 023/341-266 Cartec CET 2000 B
18. H-113 CVH, STP "MTT" - Rijeka Nenad Juretić 051/437-011 Cartec CET 2000 B

Nadalje, kako je već sada u Centar za vozila Hrvatske upućeno cijeli niz pitanja vezanih uz tehnologiju i evidenciju EKO testa, dajemo odgovore na neka već postavljena pitanja:

1. Treba li raditi predpregled vozila prije prijave redovnog tehničkog pregleda?

Za benzinske motore predpregled je obvezan jer se na njemu utvrđuje postojanje lambda sonde, a ona je osnovna razlikovna karakteristika da li vozilo pripada grupi vozila REG-KAT (kada ima lambda sondu) ili BEZ-KAT (kada nema lambda sondu).

2. Čemu služe naljepnice REG-KAT koje su dostavljene uz zapisnike o EKO-testu?

Elipsaste zelene naljepnice s natpisom REG-KAT predviđene su da se lijepe na korice prometnih dozvola nakon predpregleda. Ove naljepnice lijepi nadzornik nakon što utvrdi da na vozilu postoji lambda sonda i da vozilo pripada kategoriji REG-KAT vozila. Naljepnica je upozorenje referentu da vozilu naplati EKO test za REG-KAT vozila (skuplja cijena), a ne za BEZ-KAT. Naime, računala u stanici ne mogu razlikovati vrstu benzinskog motora, pa je potrebno usmeno dojaviti (odnosno nalijepiti naljepnicu) referentu o kakvom benzinskom motoru je riječ. Ova naljepnica će pomagati nadzorniku i u slijedećim godinama kada se isto vozilo pojavi na EKO testu jer ako ista postoji, vozilo zasigurno pripada kategoriji REG-KAT vozila, a ako ne postoji, treba opet izvršiti predpregled vozila. Naljepnice se mogu lijepiti na korice prometnih dozvola odmah. Primjer postavljanja naljepnice (na korice prometne dozvole):

3. Kada se vrši naplata EKO testa?

Naplata EKO testa vrši se pri prijavi redovnog tehničkog pregleda, a stavka EKO test se ispisuje na obrazac računa redovnog tehničkog pregleda. Upravo zbog toga je potrebno vršiti predpregled vozila da bi se odredilo da li vozilo pripada grupi REG-KAT ili BEZ-KAT vozila, kako bi se izvršila pravilna naplata usluge.

Naknade za EKO test u fazi su donošenja.

4. Što se predaje stranci nakon obavljenog EKO testa?

Stranci se predaje samo službeni obrazac zapisnika o EKO testu (zeleni obrazac s logom EKO test), a ispisi iz analizatora ispušnih plinova (jedan ispis za BEZ-KAT motore i dva za REG-KAT motore) se klamaju uz zapisnik o redovnom tehničkom pregledu vozila.

5. Treba li vozilu s naknadno ugrađenom plinskom instalacijom obaviti EKO test ?

Ne treba kada je vozilo pogonjeno plinom. Takvim vozilima treba prebaciti preklopnik za izbor pogonskog goriva na benzin i EKO test treba obaviti s benzinom kao pogonskim gorivom.

6. Da li se na ponovljenom redovnom tehničkom pregledu ponavlja i naplaćuje cijeli EKO test?

Ne, na ponovljenom redovnom tehničkom pregledu kontroliraju se samo oni dijelovi zbog kojih vozilo nije prošlo redovni tehnički pregled. EKO test na benzinskim motorima do 2003. godine, a na dizelskim do 2004. neće utjecati na prolaznost na redovnom tehničkom pregledu, pa do tada neće postojati niti ponovljeni EKO test.

7. Gdje na tehnološkoj liniji treba smjestiti analizatore ispušnih plinova?

Mjesto za smještaj analizatora nije strogo definirano. Analizatori mogu biti postavljeni na bilo kojem dijelu tehnološke linije (ispred, iza ili na samoj liniji), a preporuka Centra za vozila Hrvatske je da se postave s lijeve strane tehnološke linije uz kanal ili iza kanala za pregled donjeg postroja vozila. Na taj način se prije mjerenja vizualno kontrolira ispušni sustav ispod vozila. Kada analizatori imaju daljinski upravljač, pa se s njima može upravljati iz vozila, mogu biti i uz desnu stranu tehnološke linije. Također treba voditi računa da se analizatori postave pokraj odsisa ispušnih plinova kako bi se se isti mogao koristiti za vrijeme cijelog mjerenja.

8. Smije li se EKO test provoditi u prostoru za sitne popravke na vozilu u STP?

Smije, ali ovaj način provođenja EKO testa ne smatramo osobito preporučljivim stanicama s velikim brojem pregleda. Ovo stoga što će se dosta vremena gubiti na manevriranje vozilom do ovog prostora koji uobičajeno nije prolaznog tipa, pa će ovakva mjesta predstavljati uska grla u tehnološkom lancu. Uprkos tome, smatramo da bi ovaj prostor mogao biti vrlo iskoristiv pri ispitivanju dizelskih motora ako se zvučno izolira od okoline, pa se u njega dovode samo dizelska vozila. Tada buka i povećan volumen ispuha iz dizel motora ne bi opterećivali tehnološku liniju.

9. Smije li se odsis ispušnih plinova koristiti za vrijeme mjerenja sastava ispušnog plina?

Smije i mora. Odsise, radi vlastitog zdravlja treba koristiti svaki nadzornik ne samo za vrijeme predgrijavanja i kondicioniranja motora već po mogućnosti i za vrijeme mjerenja. To omogućuju odsisi koji na svojim stožastim završecima imaju otvor za provlačenje mjerne sonde u ispušnu cijev vozila.

10. Može li se između dviju tehnoloških linija postaviti jedan odsis ispušnih plinova?

Može. Pri tome treba voditi računa da je savitljivo crijevo odsisa dovoljno dugo tako da se može postaviti na vozilo s lijeve i desne strane odsisa.

11. Kako skratiti vrijeme zagrijavanja motora i katalizatora?

Vrijeme zagrijavanja motora, odnosno ulja u motoru, može se skratiti tako da se stranke zamole da za vrijeme čekanja u redu ispred stanice ne gase motore svojih vozila. Vrijeme zagrijavanja (kondicioniranja) katalizatora nije moguće skratiti jer je pri EKO testu REG-KAT motora obveza kondicionirati katalizator prema uputama proizvođača ili ako su podaci o zagrijavanju motora nepoznati, motor treba približno 60 sekundi raditi brzinom od približno 3000 min-1. Na taj način dovoljan volumen vrućeg ispušnog plina prođe kroz katalizator i ovaj je uspješno progrijan, tj. kondicioniran. Ako se ova operacija preskoč,i rezultati EKO testa mogu biti negativni jer katalizator nije bio progrijan.

12. Da li se na EKO testu REG-KAT motora prvo radi ispitivanje na povišenoj brzini vrtnje ili na praznom hodu?

Kod REG-KAT motora uvijek se prvo obavi ispitivanje na povišenoj brzini vrtnje, a tek onda na praznom hodu. Ispitivanje na povišenoj brzini vrtnje obavlja se neposredno nakon kondicioniranja katalizatora i ako je sonda otprije bila uvučena u ispušnu cijev, nije potrebno izlaziti iz vozila, već samo izvršiti prilagodbu brzine vrtnje na propisane okretaje, pričekati stanbilizaciju rezulata i ispisati rezultate mjerenja.

13. Da li se na EKO testu REG-KAT motora mora izvršiti provjera stabilizacije lambda regulacijskog kruga prema biltenu 87?

Ne, dogovorom na radnoj skupini za EKO test utvrđeno je da kako se ova provjera ne može izvesti na svim motorima, te se rezultati ove provjere ne mogu ispisati na pisaču analizatora, ovu provjeru nije potrebno obavljati.

14. Da li se vozilu s probušenim ispušnim sustavom treba obaviti EKO test?

Treba. Do 2003. ili 2004. godine mjerit će se ispušni plinovi na svim vozilima u stanju kakvom dođu na redovni tehnički pregled, bez obzira na ispravnost uređaja koji utječu na rezultate EKO testa. Od 2003. ili 2004. godine zahtjevat će se prvo popravak ispušnog (ili usisnog) sustava, a tek onda će se obaviti EKO test.

Naglašavamo da je probušen ispušni sustav razlog da se vozilo na redovnom tehničkom pregledu proglasi tehnički neispravim i da ovaj uvjet nema veze s početkom EKO testa.

15. Da li se vozilu s odspojenim odzračnikom iz kučišta motora treba obaviti EKO test?

Treba. Kako je već rećeno do 2003. ili 2004. godine mjerit će se ispušni plinovi na svim vozilima u stanju kakvom dođu na redovni tehnički pregled, bez obzira na ispravnost uređaja koji utječu na rezultate EKO testa. Od 2003. ili 2004. godine zahtjevat će se prvo popravak odzračnika, a tek onda će se obaviti EKO test.

Naglašavamo da je probušen odspojen odzračnik iz kučišta motora razlog da se vozilo na redovnom tehničkom pregledu proglasi tehnički neispravim i da ovaj uvjet nema veze s početkom EKO testa.

Obzirom da pojedine stanice za tehnički pregled zahtjevaju dostavu pojedinih dijagrama i crteža iz biltena broj 87 pomoću kojih je jednostavno razumljiva tehnologija EKO testa, u privitku se dostavlja nekoliko najinteresantnijih dijagrama za EKO test.

Sa štovanjem!

D I R E K T O R:
Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Kontakti