kategorije pretrage

290-02/II-1

Zagreb, 25/03/2002


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Naputak za izdavanje Zapisnika vozilima za međunarodni cestovni prijevoz

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza je dopisom klasa: 340-02/02-11/41, ur. broj: 530-01-02-3 od 15. ožujka 2002 godine donijelo naputak u svezi s izdavanjem Zapisnika o ispunjavanju uvjeta kojima mora udovoljavati autobus, teretno vozilo ili skup vozila za obavljanje međunarodnoga cestovnog prijevoza (u daljem tekstu Zapisnik) glede suglasnosti Ministarstva pomorstva, prometa i veza. Naputak unosi određene izmjene glede suglasnosti u dosad primjenjivani postupak i one su kako slijedi.

Nije potrebna suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i veza za izdavanje Zapisnika za:

  • Autobus,
  • Teretno motorno vozilo (vučno vozilo i tegljač) koje ispunjava uvjete emisije buke i ispušnih plinova za najmanje"zelenije i sigurno - EURO II" teretno motorno vozilo. Potrebna je samo potvrda ovlaštenoga predstavnika proizvođača koja dokazuje da vozilo udovoljava najmanje ekološkim zahtjevima za "zelenije i sigurno-EURO II" vozilo, dakle bivši Aneks I, a sada potvrda za Aneks 5A odnosno 6A ili tome sukladan dokument,
  • Priključno vozilo (prikolica i poluprikolica),
  • produljenje valjanosti Zapisnika za teretno motorno vozilo ("crno" i "zeleno-EURO I") ako valjanost prethodnog Zapisnika nije istekla za više od jedne godine dana kod istoga vlasnika vozila odnosno istoga prijevoznika - u svim slučajevima, pa i onda kad vozilo biva podvrgnuto ispitivanju zbog prijelaza u kategoriju starosti deset i više godina.

Potrebna je suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i veza:

  • za teretno motorno vozilo ("crno" i "zeleno-EURO I") ako već nema valjani Zapisnik (vidi gore),
  • pri zamjeni (supstituciji) teretnoga motornog vozila (odnosi se na "crno" i "zeleno-EURO I" teretno motorno vozilo),
  • pri promjeni vlasnika ili promjeni prijevoznika teretnoga motornog vozila (odnosi se na "crno" i "zeleno-EURO I" teretno motorno vozilo).

Ovaj Naputak primjenjuje se odmah i vrijedi do opoziva od strane Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Sa štovanjem!

 

D I R E K T O R:
Stipo Lozić-Baškarad, dipl.ing.

Kontakti