kategorije pretrage

I/7, broj: 894-1/2002

Zagreb, 28/03/2002


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Raskorak između datuma isteka valjanosti pregleda plinske instalacije u vozilu i redovnog tehničkog pregleda i registracije vozila

Kako je primijećeno da se u praksi (a suprotno propisu) pojavljuju slučajevi da vozilo s pogonom na plin pristupa pregledu plinske instalacije u vozilu odvojeno od redovnog tehničkog pregleda i registracije vozila, odnosno u trenutku kada vozilu još vrijedi redovni tehnički pregled i registracija (primjerice, vozilo pristupa pregledu plinske instalacije u 3. mjesecu, a redovni tehnički pregled i registracija vozila vrijede do 7. mjeseca), želimo vas obavijestiti o postupanju pri takvim slučajevima.

Plinsku instalaciju u vozilu u tom trenutku treba pregledati te u slučaju da je ona ispravna, uz prethodnu ovjeru ispravnosti plinske instalacije u vozilu, u starom žutom Certifikatu nadopisati da ona vrijedi do datuma isteka valjanosti redovnog tehničkog pregleda i registracije vozila. Uz to je potrebno na spremnik plina nalijepiti naljepnicu valjanosti tehničkog pregleda plinskog uređaja (vrijedi do...) označenu s mjesecom isteka valjanosti redovnog tehničkog pregleda i registracije vozila. Ako se pregledom utvrdi neispravnost plinske instalacije u vozilu, vozilo je potrebno uputiti u ovlaštenu servisnu radionicu radi otklanjanje nedostataka, a ispravnost plinske instalacije u vozilu ne može se ovjeriti dok se ponovnim pregledom ne utvrdi da su svi nedostatci otklonjeni.

Navedeni postupak se posebno ne evidentira niti se za njega naplaćuje naknada.

Jednako tako želimo vas upozoriti da u slučaju kad se iz bilo kojega razloga u STP moraju izdati ponovljeni dokumenti za plinsku instalaciju u vozilu (stari bijeli i žuti Certifikati), na primjer zbog promjene vlasništva, popunjenosti rubrika i sl., za izdane dokumente ne naplaćuje se nikakva naknada.

NAPOMENA: Tehnički pregled plinske instalacije u vozilu sastavni je dio redovnog tehničkog pregleda i ni u kom slučaju ne može iz njega biti izdvojen. Drugim riječima, u trenutku kada vozilo s pogonom na plin pristupi redovnom tehničkom pregledu, nadzornik je dužan na propisani način pregledati i evidentirati plinsku instalaciju u vozilu.

U slučajevima kada vozilo (nakon pregradnje na pogon plinom, zamjene uređaja u plinskoj instalaciji, produljenja valjanosti tlačne probe spremnika i sl.) pristupa ispitivanju (pregledu) plinske instalacije u vozilu dok vozilu još uvijek vrijedi redovni tehnički pregled i registracija vozila, valjanost obavljenog pregleda plinske instalacije u vozilu ovjerava se do datuma isteka valjanosti redovnog tehničkog pregleda i registracije vozila, tako da se datum valjanosti pregleda plinske instalacije u vozilu uskladi s datumom redovnog tehničkog pregleda i registracije vozila.

Za svaku potrebnu dalju obavijest stojimo na raspolaganju.

Sa štovanjem!

 

D I R E K T O R:
Stipo Lozić-Baškarad, dipl.ing.

Kontakti