kategorije pretrage

I/8, broj: 2922-1/2002

Zagreb, 17/12/2002


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Izmjene Pravilnika o registraciji vozila

U Narodnim novinama 149/2002 od 13. prosinca 2002. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila, koji se primjenjuje od 1.1.2003. godine. Navedenim izmjenama određeno je da se u obrasce prometne dozvole i knjižice vozila više ne upisuje JMBG.

Kako se JMBG i dalje upisuje na zapisnik tehničkog pregleda, registracijski list i na izdani R-1 račun (kao porezni broj za obrtnike i fizičke osobe u sustavu PDV-a), u programima za automatsku obradu podatka vodit će se podatak o JMBG-u i dalje.

Od 1.1.2003. programi automatske obrade podataka u stanicama za tehničke preglede vozila više neće ispisivati podatak JMBG-a u prometnu dozvolu i knjižicu vozila. Ova promjena provest će se automatski uz proceduru podešavanja registara tehničkih pregleda.

Člankom 3. navedenog Pravilnika određeno je da "Ako je vlasnik vozila leasing društvo, u prometnu dozvolu se uz vlasnika vozila, u rubriku "Napomena" upisuje i korisnik leasing vozila".

U skladu s tom odredbom, stanice od 1.1.2003. godine u navedenim slučajevima trebaju upisati podatke o korisniku vozila (naziv / ime i prezime, adresa) u rubriku "Napomena " registracijskog lista i prometne dozvole. Podaci se uzimaju s važećeg ugovora o leasingu.

S poštovanjem!

D I R E K T O R:
Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Kontakti