kategorije pretrage

I/7, broj: 2719-1/2004

Zagreb, 28/09/2004


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: EKO test

Od 01. listopada 2004. godine (petak) započinje sankcioniranje vozila koja ne zadovolje pri ispitivanju ispušnih plinova tj. EKO testa. Vlasnici takvih vozila dužni su popraviti svoje vozilo i još jednom se vratiti u stanicu za tehnički pregled vozila kako bi se na ponovljenom EKO testu utvrdilo da je sadržaj ispušnih plinova zadovoljavajući.

Ispitivanje ispušnih plinova sa sankcioniranjem neispravnih vozila započet će na način da će se jutarnjim uključivanjem računala (u petak 01.listopada) aktivirati dodatni program "Ponovljeni EKO test" u izborniku "EKO test". Vozilo koje od 01.listopada ne zadovolji uvjete EKO testa automatski će biti proglašeno neispravnim na redovnom tehničkom pregledu - upisat će se greška broj 76 koja se više neće moći niti izbrisati niti dodatno upisati. Kada se nakon popravka takvo vozilo pojavi na ponovljenom EKO testu, nakon upisa novo izmjerenih vrijednosti ispušnih plinova (u izborniku "Ponovljeni EKO test") računalo će opet samostalno dozvoliti prolaz takvog vozila na tehničkom pregledu. Jednom upisanu grešku 76 (na prvom EKO testu) nije potrebno brisati već se ona zbog statistike trajno memorira u informatičkom sustavu.

Ipak, objavom novog Pravilnika o tehničkim pregledima vozila došlo je do promjene uvjeta koje moraju zadovoljiti BEZ-KAT vozila na EKO testu. Naime, Pravilnikom je utvrđeno da sva BEZ-KAT vozila moraju zadovoljiti samo propisane vrijednosti, a ne proizvođačke vrijednosti iz kataloga za EKO test. U praksi to znači da BEZ-KAT vozila koja su proizvedena 1986. godine ili starija (1985., 1984. itd.) smiju u ispušnim plinovima imati najviše 4,5% ugljikovog-monoksida (CO), a vozila proizvedena 1987. godine i mlađa (1988., 1989. itd.) smiju u ispušnim plinovima imati najviše 3,5% ugljikovog-monoksida.

Kako je ova izmjena u kriterijima napravljena u posljednjem trenutku, a program "Ponovljeni EKO test" je već postavljen u računala stanica, vjerojatno će od 01. listopada pojedini programi raditi tako da će se i za BEZ-KAT motore nuditi mogućnost dohvata proizvođačkih vrijednosti iz kataloga za EKO test. Umjesto proizvođačkih vrijednosti za BEZ-KAT motore, prilikom izbora tipa motora potrebno je odgovarajućim funkcijskim tipkama izabrati "zakonske granične vrijednosti" (F2 u programskom rješenju REST-ART ili F5 u programskom rješenju INTER-NET). Centar za vozila Hrvatske će u što je moguće kraćem roku omogućiti automatski dohvat propisanih graničnih vrijednosti za BEZ-KAT motore.

Za ostale vrste motora (REG-KAT i DIZEL) ispitivanje ispušnih plinova odvijat će se prema uobičajenoj tehnologiji rada.

Ovom prilikom želimo naglasiti da će za pojedine vlasnike vozila EKO test kao i potreba popravljanja motora predstavljat psihološko i materijalno opterećenje, jer će za pojedina starija vozila cijena popravka motora biti viša od vrijednosti cijelog vozila.

Stoga ovim dopisom također želimo preporučiti svim stanicama za tehničke preglede da u slučaju kada se pojedini vlasnik vozila obrati osoblju stanice sa zamolbom da mu se provjeri stanje ispušnih plinova i vidi da li će proći na predstojećom EKO testu i tehničkom pregledu, a u stanici nema drugih vozila, pojedini nadzornici imaju dovoljno slobodnog hoda između pregleda, na tehnološkoj liniji nema gužve te kada postoji dovoljan broj instrumenata koji se mogu iskoristiti za ispitivanje, da se svim takvim strankama iziđe u susret i da se obavi mjerenje sadržaja ispušnih plinova i ukratko objasni da li njegovo vozilo zadovoljava na EKO testu. Preporučujemo da se ovakav, "kolegijalan pregled", obavi bez naplate.

Ako je u stanici gužva i tog trenutka nitko se ne može posvetiti toj stranci onda stranku treba uljudno zamoliti da se strpi nekoliko minuta (ili da dođe kasnije u vrijeme kada u stanici uobičajeno nema gužve) kako bi se gužva razišla i kako bi joj "kolegijalno prekontrolirali" vozilo.

Preporučljivo je da se ovakav način rada sa strankama koristi i u svim ostalim slučajevima kada neka stranka želi pregledati i bilo koji drugi dio vozila poput kočnica, svjetala, donjeg postroja ili bilo kojeg drugog djela vozila koji se može provjeriti uz pomoć instrumenata u stanici. Tehnologija ovakvih "kolegijalnih pregleda" ne mora biti istovjetna onoj koja se provodi na tehničkom pregledu već svaki nadzornik u skladu sa svojim mehaničarskim i nadzorničkim iskustvom može prekontrolirati željeni dio na vozilu i objasniti stranci da li je kontrolirani dio ili sklop na vozilu ispravan.

Naravno da ovakav "kolegijalni pregled" ne može zamijeniti obvezne i propisane tehničke preglede i EKO test. Sve obvezne i propisane tehničke preglede i EKO test svaka stanica je dužna obavljati prema napisanoj tehnologiji rada i izvršiti naplatu propisane naknade u punom iznosu.

S poštovanjem!

PREDSJEDNIK UPRAVE:

Dr. sci. Jakša Topić, dipl. ing.

Kontakti