kategorije pretrage

I/7, broj: 1282-1/2005

Zagreb, 28/04/2005


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Odgovori na pitanja nadzornika i referenata iz svakodnevnog rada stanica za tehnički pregled vozila

U proteklom razdoblju iz STP-a su pojedinačno i usmenim putem postavljena pojedina pitanja, čiji bi odgovori mogli biti zanimljivi svim stanicama za tehničke preglede vozila. Stoga takva pitanja i odgovore sukladno dosadašnjoj praksi dostavljamo svima.

1. Smije li se obaviti tehnički pregled opterećenog vozila ako se na njemu nalazi teret osiguran carinskom sajlom?

Da! Pravilnik o tehničkim pregledima vozila u članku 18. predviđa da se "tehnički pregled obavlja na praznom vozilu, osim u slučaju opravdane nemogućnosti da se vozilo isprazni od tereta".

Ako je npr. vozilo vraćeno s carine da mu je istekao preventivni pregled, a vozilo je već bilo natovareno teretom i na vozilu se već nalazila zapečaćena carinska sajla, onda je to dovoljan razlog da se obavi tehnički pregled takvog vozila bez skidanja tereta s njega.

Pri tome svakako treba obratiti pozornost na najveće osovinsko opterećenje koje valjci mogu podnijeti. Uobičajeno "veliki" kombinirani valjci mogu izdržati osovinsko opterećenje iznad zakonskih propisanih 11,5 t (dozvoljeno osovinsko opterećenje pogonske osovine) ali bi svatko u svojoj STP trebao provjeriti koliko osovinsko opterećenje mogu podnijeti valjci postavljeni u stanici.

Pri mjerenju sila kočenja na valjcima i izračunavanja koeficijenta kočenja svakako treba voditi računa da se prilikom dolaska na valjke i ulaska u njih, s vozilom rukuje što je "nježnije" (laganije) moguće kako valjci ne bi trpjeli velika udarna opterećenja. Prilikom izračuna koeficijenata kočenja masa vozila se ne može uzeti iz prometne dozvole (kao pri tehničkom pregledu praznog vozila) već se obvezno treba računati s dodatnom masom tereta. To se može napraviti na dva načina: 1. Ako su valjci opremljeni vagama onda prilikom kontrole kočnica po osovinama svakako treba zabilježiti onaj dio mase koji se oslanja na svaku mjerenu osovinu i koeficijente kočenja (radne i pomoćne kočnice) računati sa sumom tako izvaganih osovinskih opterećenja; 2. Ako valjci nisu opremljeni vagama onda se masi vozila iz prometne dozvole treba pribrojiti masa tereta (od vozača treba zatražiti teretni - prijevoznički list) kako bi se pretpostavila trenutna masa vozila. Izvagana osovinska opterećenja ili pretpostavljenu masu vozila svakako treba upisati u zapisnik o tehničkom pregledu vozila. Također, u zapisnik o tehničkom pregledu obvezno treba upisati ovakav ili sličan tekst: "VOZILO JE OPTEREĆENO TERETOM"

Naglašavamo da će ovakav način pregleda kočnica biti čak realniji od pregleda kočnica kada je vozilo neopterećeno jer će se moći realizirati znatno veće sile kočenja, tj. promatrat će se rad kočnica u znatno širem rasponu sile kočenja nego kada je vozilo neopterećeno.

2. Kojom registracijskom tablicom treba biti označeno vozilo ako prelazi neku propisanu tehničku karakteristiku (npr. pogonska osovina mu može biti opterećena do 13 t, a propisom je dozvoljeno do 11,5 t) pa mora biti označeno registracijskim tablicama s crvenim brojkama i slovima, a istodobno takvo vozilo se privremeno registrira (ili je u vlasništvu stranog predstavništva) pa treba biti označeno tablicama sa zelenim brojkama i slovima?

Kada jedno te isto vozilo temeljem dva različita zahtjeva treba istodobno biti označeno s dvije različite vrste tablica (tablicama sa zelenim i crvenim brojkama i slovima) onda takvom vozilu prilikom prve registracije treba dodijeliti tablicu sa zelenim brojkama i slovima.

Ako takvo vozilo jednog dana prestane biti privremeno registrirano (ili strano predstavništvo proda takvo vozilo domaćoj pravnoj ili fizičkoj osobi) onda takvo vozilo prilikom sljedeće registracije treba označiti s registracijskim pločicama s crvenim brojkama i slovima.

3. Koje podatke upisati u prometnu dozvolu i knjižicu vozila prilikom prve registracije vozila Toyota Prius?


Shematski prikaz hibridnog sustava Toyota Prius II generacije
Toyota Prius je vozilo koje ima dva izvora energije koje upotrebljava za svoj pogon, a takva se vozila nazivaju "hibridna vozila". Toyota Prius kao pogonske strojeve ima benzinski motor s unutarnjim izgaranjem koji se koristi za pogon vozila ali i za punjenje akumulatora u kojima je pohranjena energija za pogon elektromotora vozila. Punjenje akumulatora može se ostvariti i pomoću inercije samog vozila prilikom vožnje vozila na nizbrdici, kočenja i sl. Elektromotor može biti korišten kao pogonski motor cijelog vozila samostalno ili paralelno s benzinskim motorom. Računalo pogonskih strojeva (benzinskog motora i elektromotora) i zajedničke transmisije (planetarnog djelitelja snage) na osnovu raznih ulaznih parametara odlučuje da li će se kao pogonski stroj koristiti samo benzinski motor, samo elektromotor, da li će ova dva pogonska stroja raditi paralelno i zajednički pokretati vozilo ili će se dio energije benzinskog motora iskoristiti za punjenje akumulatora.

Karakteristika Toyote Prius je da se vozilo nadopunjuje samo s benzinskim gorivom (na benzinskim pumpama) dok se električna energija pohranjena u akumulatorima nadopunjuje pomoću benzinskog motora i generatora ili uslijed inercije vozila koja se opet u generatoru pretvara u električnu energiju (drugim riječima nikada ne treba prikopčati vozilo na vanjski izvor električne energije kako bi se nadopunio akumulator).

Na žalost trenutna nomenklatura koja se koristi za označavanje vozila i pogonskih motora ne poznaje ovakav tip vozila te se u prometne dokumente, prilikom upisivanja podataka o vozilu u predviđene rubrike trebaju upisati podaci koji se odnose samo na benzinski motor.

Dakle treba upisati sljedeće podatke o motoru:

23 - Vrsta motora: Otto motor (4-t)
24 - Snaga mot. u Kw: 57
25 - Broj o/min: 5000
26 - Rad. obujam motora u cm3: 1497

Istovremeno u napomenu prometnih dokumenata treba upisati sljedeći tekst: "KOMBINIRANI POGON (ELEKTRO + OTTO)".

Naglašavamo da Toyota Prius zbog svoje konstrukcije ne podliježe EKO testu (niti je isti fizički moguće izvršiti u stanici za tehnički pregled jer se motor, osim posebnom servisnom procedurom, ne može upaliti dok vozilo stoji na mjestu) ali prilikom prijave tehničkog pregleda u informatički sustav oslobađanje od EKO testa neće biti automatsko već se treba ručno izvršiti.

4. Kako registrirati i obaviti tehnički pregled borbenim oklopnim vozilima (BOV) ili lakim oklopnim vozilima (LOV)?


Izgled tipičnog oklopnog vozila
Temeljem prethodnih uputa Centra za vozila Hrvatske još jednom naglašavamo da se ovakva vozila trebaju registrirati kao radni strojevi. Radni strojevi ne podliježu obvezi tehničkog pregleda (Zakon o sigurnosti prometa na cestama) niti postoje tehnički uvjeti koje bi takva vozila morala zadovoljiti na tehničkom pregledu (Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama). Stoga se ovakvim vozilima ne obavlja tehnički pregled već se samo ispunjavaju registracijski obrasci i u njima se navodi da je vrsta vozila RADNI STROJ, a obzirom da u postojećoj nomenklaturi ne postoji točan opis ovakvog radnog stroja, onda se u nomenklaturi treba upisati da je osnovna namjena ovakvog vozila "ZA PRIJEVOZ TERETA" (šifra 717).

5. Da li automobilima koji su u vlasništvu neke leasing organizacije, a koriste se kao rent a car vozila treba izdavati i ovjeravati "karton izvršenih preventivnih tehničkih pregleda vozila"?

Da! Sva vozila koja se daju u najam kao rent a car vozila moraju biti podvrgnuta preventivnim tehničkim pregledima (periodičnom tehničkom pregledu i periodičnom tehničkom pregledu kočnica).

Na žalost, ponekad je iz dokumenata teško prepoznati da li je vlasnik ili korisnik vozila istodobno rent a car tvrtka koja se bavi iznajmljivanjem vozila, stoga je obveza onog koji doveze vozilo na prvu registraciju i tehnički pregled da upozori djelatnike stanice za tehnički pregled da će predmetno vozilo biti korišteno kao rent a car vozilo te da mu uz prometnu dozvolu i knjižicu vozila treba izdati i ovjeriti "karton izvršenih preventivnih tehničkih pregleda vozila".

Ako onaj koji je dovezao vozilo na prvu registraciju i tehnički pregled ne upozori osoblje stanice da će vozilo biti korišteno kao rent a car vozilo, a iz prometnih dokumentacije nije moguće jasno uočiti da je riječ o rent a car vozilu, ne postoji odgovornost osoblja STP što vozilu nije izdan "karton izvršenih preventivnih tehničkih pregleda vozila".

S poštovanjem!

ČLAN UPRAVE:

Ida Laić, dipl. oec.

Kontakti