kategorije pretrage

I/7, broj: 2282-1/2005

Zagreb, 28/07/2005


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Tehnički pregled lakog četverocikla i četverocikla

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama definirani su laki četverocikli i četverocikli.

Laki četverocikli je motorno vozilo (moped) s četiri kotača čija masa praznog vozila bez baterija, ako se kreće na električni pogon, ne prelazi 350 kg, čiji radni obujam benzinskog motora nije veći od 50 cm3, čija najveća snaga ne prelazi 4 kW ukoliko se radi o drugoj vrsti motora i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 45 km/h.

Četverocikl je motorno vozilo (motocikl) s četiri kotača osim lakih četverocikala, čija masa praznog vozila bez baterija, ako se kreće na električni pogon, ne prelazi 400 kg ako je vozilo namijenjeno za prijevoz osoba, odnosno 550 kg ako je vozilo namijenjeno za prijevoz tereta i čija snaga motora nije veća od 15 kW.

Dakle, ako neko vozilo premašuje neku od gore navedenih tehničkih karakteristika ono se ne može (ne smije se) registrirati kao laki četverocikl, odnosno kao četverocikl.

Novim Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 92/2005. od 27.7.2005.), u cijelom nizu članaka definirani su dodatni tehnički zahtjevi (osim onih osnovnih propisanih Zakonom) koje laki četrverocikl, odnosno četverocikl mora zadovoljiti pri tehničkom pregledu, kako bi se mogao registrirati, odnosno koje mora zadovoljiti za svakodnevno sudjelovanje u pometu. Obzirom da je riječ o vrlo velikom broju pojedinačnih zahtjeva na ovom mjestu će se tabelarno prikazati samo oni zahtjevi koji su karakteristični za ovaj tip vozila. Međutim, osim ovdje nabrojenih tehničkih zahtjeva, na lake četverocikle i četverocikle primjenjuju se i svi oni drugi tehnički zahtjevi koji se ekvivalentno primjenjuju i na mopede i motocikle, a ovdje se neće posebno nabrajati:

 

TEHNIČKA KARAKTERISTIKA LAKI ČETVEROCIKL ČETVEROCIKL
Najveća dopuštena duljina 4 m 4 m
Najveća dopuštena širina 2 m 2 m
Najveća dopuštena visina 2,5 m 2,5 m
Najveća dopuštena masa (NDM) 0,55 t 0,6 t (za prijevoz osoba)1,55 t (za prijevoz tereta)
Kočni sustav Dva neovisna kočna kruga (dvokružni kočni sustav) Dva neovisna kočna kruga (dvokružni kočni sustav)
Prednja (bijela) i stražnja (crvena) pozicijska svjetla 1 ili 2 (za vozilo uže od 1,3 m) 2 (za vozila šira od 1,3 m) 1 ili više (za vozilo uže od 1,3 m) najmanje 2 (za vozila šira od 1,3 m)
Glavna svjetla (bijela) 1 (za vozilo uže od 1,3 m) 2 (za vozila šira od 1,3 m) 1 (za vozilo uže od 1,3 m) 2 ili 4 (za vozila šira od 1,3 m)
Duga svjetla Nisu obvezna Obvezna
Pokazivači pravca Obvezni ako je laki četverocikl izveden s kabinom Obvezni
Stop svjetla Obvezna Obvezna
Vjetrobran (ako je ugrađen) Homologiran i s ugrađenim brisačem Homologiran i s ugrađenim brisačem
Vozačka zrcala 2 - najmanja površina 50 cm2 2 - najmanja površina 50 cm2
Uređaj za osiguranje vozila od neovlaštene uporabe Nije obvezan Obvezan
Sigurnosni pojasevi Obvezni na svim sjedećim mjestima ako je vozilo izvedeno s kabinom Obvezni na svim sjedećim mjestima ako je vozilo izvedeno s kabinom
Sirena Nije obvezna Obvezna
Sigurnosni trokut, prva pomoć, rezervni kotač i rezervne žarulje Nije obvezno Nije obvezno

Još jednom naglašavamo da osim prije navedenih tehničkih uvjeta za lake četverocikle primjenjuju se i svi ostali tehnički uvjeti koji su propisani za mopede, a za četverocikle se primjenjuju svi ostali tehnički uvjeti koji su propisani za motocikle.

Nadzornici tehničke ispravnosti vozila pri svakom tehničkom pregledu lakog četverocikla ili četverocikla trebaju se pridržavati sljedećeg postupka pregleda ovih vozila:

SNIMKA AKTIVNOSTI OPIS AKTIVNOSTI
Da li je ovo laki četverocikl ili četverocikl?

Odgovor na ovo pitanje dobit će se uvidom u njegove tehničke karakteristike i usporedbom sa zahtijevanim tehničkim karakteristikama iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama.

U svakom slučaju ovakvo vozilo će u prometnim dokumentima biti označeno kao vrsta vozila moped ili motocikl, a tek oblik karoserije je laki četverocikl (ako je vrsta vozila moped) ili četverocikl (ako je vrsta vozila motocikl).

VAŽNO: Postojat će laki četverocikli ili četverocikli koji se zbog svoje prevelike snage, prevelike mase ili nekog drugog razloga neće moći registrirati.

I ova vozila pri prvom tehničkom pregledu moraju imati homologacijsku potvrdu.Kao i za ostala vozila koja podliježu obvezi tehničkog pregleda i registracije svakako treba pronaći i usporediti s dokumentacijom VIN oznaku vozila.

VIN oznaka se uobičajeno nalazi na šasiji vozila (na snimci je VIN oznaka postavljena na prednji poprečni nosač šasije vozila između prednjih kotača).

Ako VIN oznaku nije moguće pronaći na šasiji vozila onda se može priznati VIN oznaka postavljena na identifikacijskoj pločici vozila ako je ista na čvrst i neraskidiv način (zakovicama, lijepljenjem, varenjem i sl.) pričvršćena na šasiju vozila. U primjeru sa snimke VIN oznaka na identifikacijskoj pločici napisana je u dva reda. U prometne dokumente treba upisati punu VIN oznaku bez zaštitnih znakova.

Na vrhu identifikacijske pločice upisan je homologacijski broj, dok je na dnu pločice upisana buka (87 dB(A)) koju ovo vozilo smije emitirati pri mirovanju, a pri određenoj povišenoj brzini vrtnje motora (3250 min-1)
Slijedi vizualni pregled svih bitnih dijelova vozila. U ovom primjeru krenuti će se sa stražnje strane vozila.

Prvo treba uočiti sva rasvjetna tijela i provjeriti njihovu funkcionalnost. Kao i kod ostalih vozila na tehničkom pregledu svjetla treba provjeravati tako da se jednom upaljena svjetla ne gase već se paljenjem ostalih svjetala dodatno opterećuje električna instalacija i provjerava eventualni kratki spoj (kod ovog vozila to znači upaliti pozicije, stisnuti kočnicu, pa tek onda provjeriti funkcionalnost pokazivača pravca).

Također treba provjeriti postojanje i cjelovitost stražnjih katadioptera.

Sva svjetlosna tijela moraju biti cijela, bez pukotina kroz koje bi ulazila voda u svjetla i odgovarajuće boje. Na sjenilima svjetala mora biti utisnuta homologacijska oznaka.

Također sa stražnje strane treba provjeriti svjetlo i mjesto na koje će se pričvrstiti registracijska tablica.

Ako na vozilu nije predviđeno mjesto za registracijsku tablicu tehnički pregled treba odbiti.Ako se na vozilu primijeti bilo kakav nedostatak vezano uz svjetlosnu opremu tehnički pregled treba odbiti.
Svi stršeći dijelovi pričvršćeni na vozilo s bilo koje strane moraju biti čvrsto i kvalitetno pričvršćeni.

Zahvatom ruke i jakim potezanjem na sve strane potrebno je provjeriti kvalitetu učvršćenosti ovakvih dijelova.

Sa stražnje strane vozila treba uočiti dijelove izvršne kočne instalacije. Kod ovakvih vozila uobičajeno ne postoji diferencijal za raspodjelu momenta na lijevi i desni kotač. Stoga se uobičajeno na stražnju osovinu postavlja samo jedan disk s kočnim kliještima koji koči lijevi i desni kotač.

Ovakvi diskovi su vrlo tanki i svojom debljinom su slični uobičajenim motociklističkim diskovima.

Zahvatom ruke treba provjeriti izbrazdanost diska, veličinu rubnog srha, eventualnu ispucanost i pričvršćenost. U slučaju bilo kakvog nedostatka tehnički pregled treba odbiti.

Na snimci se vidi i provrt na šasiji za postavljanje vučne kugle. Ugradnjom vučne kugle, na vozilo treba ugraditi i priključke za električnu instalaciju prikolice.

Svakako treba provjeriti kvalitetu elastičnih (gumenih) vodova između kočnih kliješta i šasije vozila.

Vodove treba saviti pod što je većim moguće kutom i provjeriti eventualnu ispucanost vodova. Ako su vodovi ispucani ili loše pričvršćeni tehnički pregled se ne smije ovjeriti.

VAŽNO: Primjeri sa ovih slika prikazuju samo jedan tip kočne instalacije i mogućnost njegove kontrole pri tehničkom pregledu. Svako vozilo može imati drugačiji kočni mehanizam (može biti opremljeno diferencijalom i izvršnim kočnim elementima na svakom kotaču) pa pri njegovoj kontroli treba kontrolirati sve vizualne dijelove koji su lako dostupni za pregled..

Ipak, najvažnije je da su ovakva vozila opremljena dvokružnom kočnom instalacijom te da je kočena prva i druga osovina. Na tržištu postoje vozila koja nemaju kočenu jednu osovinu. Takva vozila se NE SMIJU registrirati, odnosno tehnički pregled treba odbiti.
Zahvatom ruke sa stražnje strane vozila treba provjeriti i sve elemente ovjesa. U ovom primjeru stražnji ovjes je vrlo jednostavan i vizualno je dostupan samo amortizer s pripadajućom oprugom.

Treba se snažno uhvatiti rukom i provjeriti eventualnu ispucanost opruge i stanje zglobnih mjesta na stražnjem ovjesu. Pri provjeri bilo kojih zglobnih mjesta na ovjesu nadzornik se može poslužiti raznim montiračima za lakše uočavanje zračnosti.

Bilo kakva uočena neispravnost razlog je za odbijanje tehničkog pregleda.
Također, sa stražnje strane treba provjeriti vidljive elemente transmisije. U ovom primjeru vizualno treba uočiti potrošenost članaka lanca i lančanika, njegovu nategnutost, podmazanost te eventualnu mehaničku deformiranost.
Sa prednje strane vozila treba provjeriti ispravan rad svjetala smještenih s prednje strane vozila.

To znači treba uključiti pozicijska svjetla, kratka svjetla i duga svjetla. Također treba uključiti pokazivače pravca i provjeriti njihov rad.

Ako se na sjenilima uoči pukotina, ako se u svjetlima uoči korodirano zrcalo ili ako svjetla na bilo koji drugi način nepropisno rade, tehnički pregled treba odbiti.

Na sjenilima svjetala mora biti utisnuta homologacijska oznaka.

Također kao i sa stražnje strane, ako su sa prednje strane postavljeni bilo kakvi stršeći elementi, isti moraju biti čvrsto i kvalitetno pričvršćeni.

Zahvatom ruke i jakim potezanjem na sve strane potrebno je provjeriti kvalitetu učvršćenosti ovakvih dijelova (na snimci se vidi nosač prtljage sa prednje strane vozila kojeg treba provjeriti).

Bilo kakva loša pričvršćenost ovog dijela razlog je za odbijanje tehničkog pregleda.
Usmjerenost prednjih svjetala (kratkog i dugog svjetla) treba provjeriti pomoću regloskopa.

Prilikom provjere usmjerenosti svjetala na vozilu treba sjediti vozač kako bi on svojom masom opteretio vozilo i doveo svjetla u "radnu geometriju"

Naravno, ako su svjetla nepodešena (ako su svjetla previsoka ili preniska), ili ako je intenzitet svjetala neodgovarajući, tehnički pregled treba odbiti.
Na upravljaču ovakvih vozila na lijevoj i desnoj strani treba kontrolirati stanje kočnih poluga. Kontrola kočnih poluga mora biti istovjetna kao kontroli na mopedima ili motociklima.

Kočnu polugu treba povući do kraja i pri tome se ne smije realizirati ukupno raspoloživi hod poluge (ne smije se dodirnuti ručka).

Ručke i poluge moraju biti neoštećene, a posebno je bitno da na kraju kočne poluge postoji (kuglasto) zadebljanje koje sprječava skliznuče ruke s poluge za vrijeme kočenja.

Na pojedinim kočnim polugama mogu postojati dodatni osigurači koji polugu zadržavaju u zakočenom položaju tako da ova kočnica zadržava vozila na mjestu i kada je vozilo ugašeno (na snimci je označena strelicom). Takvi osigurači se uslijed upotrebe često izližu pa su skloni samostalnom ispadanju. I ovaj osigurač mora biti ispravan.
1 Ovakva vozila će na regloskopu imati simetričan snop kratkih svjetala. Ovakav snop je do sada postojao uglavnom na vozilima koja su dolazila s američkog homologacijskog tržišta. Međutim, u budućnosti će sve više europskih vozila bilo koje vrste imati tzv. "simetričan snop" (desni rub ceste neće biti dodatno osvijetljen), što će se na regloskopu uočavati kao ravna crta na horizontu, tj. snop svjetala je identičan onom kakve projiciraju prednje maglenke na vozilu.
Na komandama upravljača treba ispitati sve postavljene komande, a to znači provjeru ispravnosti rada prekidača za svjetla, prekidača za pokazivače pravca, prekidača za četiri pokazivača pravca (ne mora postojati na lakim četverociklima), prekidača sirene, prekidača elektropokretača (ako postoji).

Bilo kakva neispravnost na ovim prekidačima razlog je za odbijanje tehničkog pregleda.

VAŽNO: Ovakvo vozilo se uobičajeno pali na način da se mjenjač mora postaviti u neutralan položaj i pritom se mora stisnuti najmanje jedna poluga (ili papučica) kočnice. tek nakon toga moguće je pokrenuti elektropokretač.
Na upravljaču su uobičajeno smješteni spremnici kočne tekućine. Isti moraju biti neoštećeni, a ako je proizvođač predvidio na njima postoje prozorčići za kontrolu kočne tekućine (da li postoji u sustavu).

Ako su na upravljaču postavljene kočnice za prednju i stražnju osovinu, uobičajeno postoje odvojeni spremnici tekućine za prvi i drugi krug (neposredno uz polugu lijeve i desne kočnice).

Također iz ovih spremnika postoje vodovi (elastična crijeva) kroz koje se vodi kočna tekućina prema ostalim kočnim elementima. Iste treba kontrolirati.

U slučaju da postoji bilo kakva neispravnost na ovim elementima tehnički pregled treba odbiti.
Laki četverocikli i četverocikli moraju biti opremljeni s dva retrovizora. Zahvatom ruke potrebno je uočiti da li su isti kvalitetno učvršćeni na vozila (u ovom slučaju na upravljač) te da li se pri tome mogu pretjerano tresti i onemogućavati jasan pogled iza vozila.

Površinu retrovizora ne treba provjeravati.

Ako je neko od zrcala napuknuto, ako nedostaje, ako je loše učvršćeno, ako se lako pomiče ili se ne može učvrstiti, onda tehnički pregled treba odbiti.

Nadalje treba provjeriti poklopac spremnika goriva kojeg treba otvoriti i kontrolirati da li je eventualno brtva pod čepom puknuta te čep na spremniku propušta gorivo prema van.

Također, nakon paljenja motora treba provjeriti rad pokaznih instrumenata na vozilu (treba očitati stanje kilometraže), a svakako treba provjeriti rad signalnih lampica (npr. lampica dugog svjetla, pokazivača pravca itd.)
Na vozilu nad svim kotačima moraju postojati blatobrani. Isti moraju biti neoštećeni i dobro učvršćeni.

Bilo kakvo skidanje originalno postavljenih blatobrana nije dozvoljeno.

Također treba provjeriti gume na vozilu. Uobičajena oznaka ovakvih guma je npr. "AT22×10-10 39J", a gume uobičajeno imaju smjer rotacije pa treba provjeriti da li su pogrešno postavljene. Gume na sebi moraju imati homolagacijske oznake. Možda će izgledati neobično ali neke gume na ovim vozilima se pumpaju na vrlo male tlakove - od 0,25 do 0,5 bara.

Također treba provjeriti učvršćenost i neoštećenost mjesta na kom se postavljaju noge na vozilu.

Ako je vozilo opremljeno nožnom kočnom papučicom za aktiviranje kočnica (označena strelicom), treba provjeriti hod te poluge te eventualno zapinjanje papučice za karoseriju (šasiju) vozila.
Na svakom kotaču s prednje strane treba kontrolirati stanje izvršnih kočnih elemenata. Zahvatom ruke treba provjeriti debljinu diska, njegovu izbrazdanost, te veličinu srha koji se pojavljuje na disku.

Također, ako je moguće, pogledom treba provjeriti debljinu kočnih obloga.

I prednji diskovi su uobičajeno debljine poput onih namijenjenih motociklima.

Svakako i na ovom kraju rukom treba svinuti elastične cijevi kočne tekućine i provjeriti njihovu ispucanost.

Bilo kakva neispravnost na izvršnim elementima kočne instalacije razlog je za neprolazak vozila na tehničkom pregledu.
Prednji ovjes ovih vozila je konstrukcijski složen. Na snimci su dvostruka ramena s amortizerom i oprugom. U pozadini se vidi poluga (spona) upravljača.

Treba se snažno uhvatiti rukom i provjeriti eventualnu ispucanost opruge i stanje zglobnih mjesta na svim zglobnim mjestima ovjesa. Pri provjeri bilo kojih zglobnih mjesta na ovjesu nadzornik se može poslužiti raznim montiračima (polugama) za lakše uočavanje zračnosti.

Bilo kakva uočena neispravnost razlog je za odbijanje tehničkog pregleda.

VAŽNO: Za pretpostaviti je da će ova vozila vrlo često biti izložena vožnji po neravnim terenima (to im je uostalom i osnovna namjena) te će se vrlo često moći uočiti zračnost ili deformiranost pojedinih dijelova ovjesa. Ovo će pogotovo biti bitno kada ovakva vozila nakon dvije i više godina pristupe sljedećim tehničkim pregledima.
Primjer kontrole zračnosti u polugi (sponi) upravljača. Rukom se treba uhvatiti za polugu, snažo je povući u svim pravcima i pokušati utvrditi da li na nekom zglobu postoji zračnost ili je poluga upravljača uslijed nekog udarca trajno (plastično) deformirana (ovakav kvar će poremetiti i geometriju prednjeg ovjesa).
Na stupu upravljača treba uočiti sve ležajeve (rukom ih probati da ne postoji kakva zračnost), a posebno je bitno da se u jednom i drugom krajnjem položaju upravljača uoči da su graničnici zakreta upravljača cijeli i neoštećeni (na snimci su označeni strelicama).

Ako su ležajevi stupa upravljača potrošeni ili ako su plastično deformirani graničnici zakreta upravljača tehnički treba odbiti.
Uobičajeno na stupu upravljača (ako to nije izvedeno na ključu kojim se daje kontakt za start) postavljena je i brava koja sprječava korištenje vozila od neovlaštene uporabe.

Ovaj uređaj je obvezan na četverociklima dok na lakim četverociklima može ali i ne mora postojati. Nepostojanje ovog uređaja (bravice s ključem) na četverociklima razlog je za neprolazak takvog vozila na tehničkom pregledu.
Motor ovakvih vozila je ponekad vrlo teško vizualno kontrolirati jer je cijeli oklopljen s jedne i druge strane raznim oplatama vozila.

U svakom slučaju treba prekontrolirati stanje svih vidljivih dijelova (njihovu spojenost, postojanje raznih obujmica), stanje električne instalacije po motoru, pričvršćenost raznih poluga (na snimci u prvom planu je poluga mjenjača označena strelicom), curenje goriva iz motora i spremnika, spojenost odzračnika motora na usinu granu (samo za četverotaktne motore), spojenost tvorničke usisne i ispušne grane te eventualnu zauljenost i mogućnost kapanja ulja na podlogu (postojanje originalnih čepova na spremnicima ulja).

Bilo kakav nedostatak na motoru također je razlog za proglašavanje vozila neispravnim na tehničkom pregledu.

VAŽNO: laki četverocikli i četverocikli obzirom da se registriraju kao mopedi ili kao motocikli ne podliježu obvezi EKO testa.
Tek nakon što se cijelo vozilo dobro vizualno pogleda i utvrdi da su svi dijelovi na njemu u ispravnom stanju, na površini oko stanice treba se zaletjeti relativno malim brzinama (ne brže od brzine koja se može razviti u 10-tak metara slobodnog prostora) i kočiti pojedinačno sa svim dostupnim kočnim komandama. Prvo sa onim smještenim na upravljaču, a onda i sa nožnim komandama2.

Pri kočenju treba učiti da li se kočnice dobro ponašaju (da li koče), da li dolazi do zanošenja vozila te da li dolazi do eventualne blokade kočenih kotača (ista ne mora uvijek nastupiti).

VAŽNO: Prilikom sjedenja na vozilu i njegove vožnje treba uočiti koliko je raspoloživi prostor na vozilu za prijevoz osoba te da li postoji slobodan prostor na okviru vozila ili nogari za smještaj putnika. Ovakva vozila (poput vozila sa snimki) predviđena su za prijevoz samo jedne osobe ali postoje i vozila kod kojih se mogu prevoziti dvije osobe.
Na kraju tehničkog pregleda (ili točnije na kraju cijelog postupka prve registracije), ovisno o tome da li je riječ o lakom četverociklu ili četverociklu, vozilu treba dodijeliti odgovarajuću registracijsku tablicu.

Lakim četverocklima dodijeljuje se registracijska tablica za mopede, a četverociklima se dodjeljuje tablica za motocikle.
2 Ručne kočne komande mogu biti konstruirane tako da aktiviranjem jedne komande, aktiviraju se kočnice samo na jednoj osovini, dok se aktiviranjem druge komande aktiviraju kočnice na obje osovine. Aktiviranjem nožne komande (ako je ugrađena) uobičajeno se aktiviraju kočnice samo stražnje osovine.
Također je vrlo bitno znati da se pri paljenju ovakvih vozila, kao i pri prebacivanju poluge mjenjača u hod prema naprijed ili u hod prema natrag uvijek mora držati stisnuta jedna od kočnica - u suprotnom, ako se kočnica ne drži stisnutom, vozilo će se automatski ugasiti. Kočnica se može pustiti tek nakon što se mjenjač postavi u željeni položaj.
Sa ovakvim vozilima uobičajeno se ne može doći nad kanal za pregled donjeg postroja.

Samo kod vrlo širokih vozila moguće je vozilo navesti nad kanal i pregledati ga na uobičajen način s donje strane.
Ovakvim vozilima kočnice se ne ispituju na valjcima za kontrolu sile kočenja.

Tek iznimno širokim vozilima moguće je izvršiti kontrolu sile kočenja na valjcima. Pri tome takvu kontrolu treba izvršiti samo ako valjci nisu postavljeni na kanalu za pregled donjeg postroja.

Ako se to može izvesti onda se koeficijenti kočenja računaju i uspoređuju kao za moped (kada se testira laki četverocikl) ili kao za motocikl (kada se testira četverocikl).

Na kraju još jednom želimo naglasiti da su ovdje prikazane radnje samo primjer svih onih uređaja i dijelova koje je na lakom četverociklu ili četverociklu potrebno kontrolirati na tehničkom pregledu. Postoje i vozila (laki četverocikli ili četverocikli) drugačijih tehničkih karakteristika koje će u skladu s njihovom konstrukcijom trebati kontrolirati na neki drukčiji način. Pri tome se svaki nadzornik na osnovi svog mehaničarskog i nadzorničkog iskustva treba potruditi da kontrolira one dijelove koji na ovim snimcima nisu prikazani (npr. postoje vozila sa vratima pa treba provjeriti njihovu funkcionalnost, tada treba provjeriti postojanje sigurnosnih pojaseva, postojanje homologiranog vjetrobrana, odgovarajućih brisača itd.) ali tako da se provjeri tehnička ispravnost svih dijelova koji su bitni za sigurnost prometa na cesti.

I ovo je laki četverocikl ili četverocikl premda svojim izgledom odaje dojam malog osobnog automobila.

Također želimo naglasiti da se tehnički pregled lakih četverocikla i četverocikla ne treba odvijati točno po slijedu kako je to sugerirano u ovoj uputi. Neki dijelovi se mogu gledati prije, a neki poslije, Redoslijed gledanja dijelova nije bitan ali je jako bitno da se pri pregledu ne preskoče pregledati svi navedeni dijelovi.

Na kraju želimo naglasiti da dobivanjem ove upute može započeti prvi tehnički pregled i prva registracija lakih četvrocikla i četverocikla u Republici Hrvatskoj. Za očekivati je da se za sada na prvom tehničkom pregledu neće pojavljivati vozila koja su tehnički neispravna (osim vozila koja ne zadovoljavaju određene tehničke uvjete - npr. nemaju kočnice na obje osovine, nemaju uređaj protiv neovlaštene uporabe, nemaju odgovarajuću svjetlosnu instalaciju itd.) jer će se registrirati samo potpuno nova vozila. Međutim, za dvije godine kada se ova vozila prvi puta vrate na sljedeći tehnički pregled, zbog očekivanih vrlo teških uvjeta rada (vozila su namijenjena za vožnju po svim terenima - samo ATV vozila, a zbog malog traga i međuosovinskog razmaka izuzetno su nestabilna pa prevrtanja s njima neće biti neuobičajena) očekujemo relativno veliku neispravnost na elementima ovjesa, upravljaču, kočnicama itd.. Odnosno, očekuje se neispravnost na onim dijelovima koji su vrlo bitni za sigurnost prometa na cestama. Stoga se već sada obvezuje svaki nadzornik tehničke ispravnosti da ovim vozilima prilikom tehničkog pregleda i uočavanju grešaka na njima posveti najveću moguću pozornost.

S poštovanjem!

Predsjednik uprave:

Ida Laić, dipl. oec.

Kontakti