kategorije pretrage

I/7, broj: 2520-1/2005

Zagreb, 05/09/2005


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama - značajnije novine bitne za rad stanica za tehnički pregled vozila

U Narodnim novinama broj 92/2005 od 27. srpnja 2005. godine objavljen je novi Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama. Stanice za tehnički pregled vozila su dopisom Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 2282-1/2005 od 28. srpnja 2005. godine obaviještene o najznačajnijoj promjeni - tehničkim uvjetima za lake četverocikle i četverocikle, a ovom prilikom prvenstveno nadzornicima tehničke ispravnosti vozila želimo skrenuti pozornost na one dijelove Pravilnika koje su bitne za provedbu tehničkog pregleda ili za konzultaciju sa strankama.

Kompletan tekst Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama posebno se dostavlja kao izmjena otprije dostavljene Zbirke propisa.

U tekstu koji slijedi neće se posebno obrazlagati one izmjene koje se odnose na tehničke uvjete lakih četverocikla i četverocikla jer je to već napravljeno otprije spomenutom okružnicom CVH.

 

 1. U članku 3. stavku 1. Pravilnika jasnije su definirane duljine pojedinih vozila pa je tako naglašeno da je duljina prikolice s rudom 12 m, a duljina poluprikolice (mjereći od stražnjeg kraja poluprikolice do vučnog svornjaka) također 12 m. U istom članku, ali u stavku 3., navedeno je da najmanja udaljenost bilo koje točke na prednjem dijelu poluprikolice do osi vučnog svornjaka ("kraljevog čepa") ne smije biti veća od 2,04 m.

  Objašnjenje za tehnički pregled:
  Nadzornici tehničke ispravnosti na tehničkom pregledu ne provjeravaju pomoću metra duljine vozila, ali ako se na prvom tehničkom pregledu pojavi prikolica dulja od 12 m ili poluprikolica čija udaljenost vučnog svornjaka od stražnjeg kraja iznosi više od 12 m, onda takvo vozilo treba označiti "crvenim registarskim tablicama" jer su dimenzije takvih vozila veće od propisanih. Udaljenost bilo koje točke na prednjem kraju poluprikolice od osi vučnog svornjaka nije moguće provjeravati u stanici za tehnički pregled vozila.

 2. U članku 9. stavku 1. u točkama 1.3.1, 1.3.2 i 2.5 u tekstu je uveden dodatak za koje dvostruke osovine se smije dozvoliti povećanje najveće dopuštene mase, odnosno osovinskog pritiska (do sada je to bilo dozvoljeno samo ako je pogonska osovina bila opremljena duplim gumama i zračnim ogibljenjem). Sadašnjim tekstom povećanje najveće dopuštene mase (za 1 t), odnosno osovinskog pritiska (za 10 kN) dozvoljeno je ako je pogonska osovina opremljena duplim gumama i zračnim ogibljenjem ili ogibljenjem koje se priznaje kao ekvivalentno unutar EU.

  Objašnjenje za tehnički pregled:
  Nadzornici tehničke ispravnosti ne mogu vizualno ni na kakav način prepoznati da li je vozilo opremljeno "ogibljenjem koje se priznaje kao ekvivalentno unutar EU". Riječ je o takvim konstrukcijama ovjesa dvostrukih osovina kod kojih, usprkos tome što je ovjes izveden pomoću lisnatih opruga, dolazi do prijenosa jednog dijela oslonjene mase na susjednu osovinu. Ovo se dokazuje samo posebnom provjerom i odgovarajućom potvrdom. Ako prilikom prvog tehničkog pregleda nekog vozila vozilo ima lisnate opruge i potvrdu da se takvo ogibljenje priznaje kao ekvivalentno unutar EU, onda takvo vozilo treba označiti s "crnim registarskim tablicama", a ako nema takvu potvrdu onda ga treba označiti s "crvenim registarskim tablicama".

 3. U članku 9. stavku 1. u točkama 1.5, 1.6 i 1.7 navedene su propisane najveće dopuštene mase za moped s tri kotača (NDM Ł 0,57 t), motocikl s tri kotača za prijevoz putnika (NDM Ł 1,7 t) i motocikl s tri kotača za prijevoz tereta (NDM Ł 3,5 t).

  Objašnjenje za tehnički pregled:
  Nadzornici tehničke ispravnosti vozila prilikom prvog tehničkog pregleda navedenih vozila trebaju obratiti pozornost na njihovu najveću dopuštenu masu te vozila koja premašuju propisane vrijednosti označiti "crvenim registarskim pločicama". Naglašavamo da su propisane vrijednosti vrlo velike te se u praksi gotovo neće pojavljivati potreba označavanja mopeda ili motocikla s tri kotača crvenim registarskim pločicama.

 4. U članku 10. stavku 2. propisano je da na kotače upravljačke osovine motocikla, osobnih automobila, autobusa, teretnih automobila i radnih vozila, kada je vozilo opterećeno i u mirovanju na vodoravnoj ravnini, mora otpadati najmanje jedna petina ukupne mase vozila (do sada jedna četvrtina).

  Objašnjenje za tehnički pregled:
  Nadzornici tehničke ispravnosti vozila prilikom tehničkog pregleda nisu u mogućnosti provjeriti koji dio mase vozila se oslanja na upravljačku, a koji na preostale osovine. Ovo je konstrukcijski zahtjev prema vozilima i ova provjera se računski obavlja prilikom ispitivanja vozila.

 5. U članku 12. stavku 5. propisano je da se parkirna kočnica na priključnim vozilima za prijevoz osoba mora moći aktivirati iz vozila.

  Objašnjenje za tehnički pregled:
  U Hrvatskoj ima malo priključnih vozila za prijevoz osoba pa će se s ovom odredbom sretati samo rijetki nadzornici tehničke ispravnosti vozila. Ipak odredba je vrlo bitna i ne treba je zaboraviti prilikom tehničkog pregleda već treba provjeriti da li bi u slučaju potrebe (možda otkazivanja komande kočnog sustava na vučnom vozilu) netko od putnika u priključnom vozilu, direktno iz priključnog vozila mogao aktivirati komandu parkirne kočnice. Ako to nije moguće ili na priključnom vozilu za prijevoz putnika ne postoji komanda za aktiviranje pomoćne kočnice onda takvom vozilu treba odbiti tehnički pregled, a isto uputiti da nakon postupka ugradnje komande parkirne kočnice pristupi postupku ispitivanja vozila (bilo kakva pregradnja kočnog sustava podliježe postupku ispitivanja vozila).

 6. U članku 15. među ostalim propisano je da se na motociklima s bočnom prikolicom mora dodatno kočiti kotač bočne prikolice ako se kočenjem samo prednjeg i zadnjeg kotača motocikla ne može zadovoljiti kriterij o propisanom najmanjem koeficijentu kočenja od 45 %.

  Objašnjenje za tehnički pregled:
  Nadzornici tehničkog pregleda ne mogu provjeriti najmanji koeficijent kočenja motocikla s bočnom prikolicom na valjcima stoga ne mogu niti ocijeniti da li takvo vozilo mora ili ne mora dodatno kočiti bočnu prikolicu. Na tehničkom pregledu takvog vozila treba sukladno okružnici I/7, broj: 1360-1/2002 od 22. svibnja. 2002. godine na temu "Tehnički pregled mopeda i motocikla - kontrola kočnica" izvršiti provjeru kočnica i utvrditi da je takva izvedba kočnica koja se nalazi na pregledavanom vozilu ispravna ili ne.
  Ovo je konstrukcijski zahtjev bitan konstruktorima vozila i koji se eventualno može kontrolirati u postupku ispitivanja vozila.

 7. U članku 29. stavku 1. mopedi su oslobođeni zahtjeva da moraju imati prednje pozicijsko svijetlo ili svjetla.

  Objašnjenje za tehnički pregled:
  Ova tehnička odredba je samo usklađivanje zahtjeva sa stvarnim stanjem tehničke izvedbe pojedinih mopeda. Naime, prema homologacijskim zahtjevima mopedi ne moraju imati prednja pozicijska svjetla pa je to ovim pravilnikom i navedeno. Naravno, ako pojedini moped ima ugrađeno prednje pozicijsko svjetlo onda ga nadzornik mora kontrolirati i u slučaju njegovog neispravnog rada tehnički pregled treba odbiti.

 8. U članku 36. stavku 9. izričito je navedeno da se stražnji trokutasti katadiopteri ne smiju postavljati na motorna vozila.

  Objašnjenje za tehnički pregled:
  U praksi je uočeno da pojedini vlasnici teretnih automobila, nakon što oštete (razbiju) stražnja svjetla na takvom vozilu, u trgovini kupe bilo koja stražnja svjetla ne vodeći računa da su ista možda predviđena za postavljanje na priključno vozilo (upravo zbog trokutastog katadioptera koji se nalazi ugrađen u ovakvim svjetlima), a ne na motorno vozilo. Ponekad vlasnici motornih vozila iz neznanja dodatno postave dva samostalna trokutasta katadioptera na stražnji kraj vozila. Nadzornici tehničke ispravnosti su dužni kontrolirati ova svjetla i u slučaju postavljanja neispravnih svjetala na vozilo tehnički pregled treba odbiti.

 9. U članku 39. stavku 2. mopedi su oslobođeni zahtjeva da moraju imati pokazivače pravca.

  Objašnjenje za tehnički pregled:
  Ova tehnička odredba je samo usklađivanje zahtjeva sa stvarnim stanjem tehničke izvedbe pojedinih mopeda. Naime, prema homologacijskim zahtjevima mopedi ne moraju imati pokazivače pravca pa je to ovim pravilnikom i navedeno. Naravno, ako pojedini moped ima ugrađene pokazivače pravca onda ih nadzornik mora kontrolirati i u slučaju njihovog neispravnog rada tehnički pregled treba odbiti.

 10. U članku 47. stavku 1. točki 4) podtočki a) navedeno je da teretni automobili čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tona moraju imati ugrađen tahograf. Međutim u prelaznim odredbama ovog Pravilnika (članak 105. stavak 1.) navedeno je da vozila od 3,5 do 5 tona najveće dopuštene mase ako sudjeluju samo u unutarnjem cestovnom prometu ne moraju imati ugrađen tahograf do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji.

  Objašnjenje za tehnički pregled:
  Ova prelazna odredba je nažalost pojedina vozila oslobodila obveze posjedovanja tahografa. Naime, nadzornici tehničke ispravnosti prilikom obavljanja tehničkog pregleda ne mogu znati da li se pregledavanim vozilom do 5 tona najveće dopuštene mase obavlja djelatnost unutarnjeg cestovnog prometa ili se tim vozilom prelazi i Hrvatska državna granica i odlazi u inozemstvo (osim u slučaju kada to vozač vozila izrijekom ne potvrdi). Stoga će nadzornicima ostati nepoznanica da li takvo vozilo mora ili ne mora imati tahograf. Naglašavamo da ovim Pravilnikom nije vraćena granica (odredba) da tahograf ne moraju imati teretni automobili do 5 tona najveće dopuštene mase, ako su prvi put registrirani u Republici Hrvatskoj do 01. siječnja 1995. godine (što je bila odredba u starijim verzijama Pravilnika) već sada tahograf ne moraju imati svi teretni automobili do 5 t ND, ako obavljaju djelatnost samo unutarnjeg cestovnog prometa.
  U praksi gotovo svi teretni automobili iznad 3,5 tona NDM-a imaju ugrađen tahograf ili čak Euro-tahograf. Tahograf nemaju ugrađena tek rijetka vozila do 5 tona NDM-a koja su proizvedena na području bivše države (poput TAM 2001, TAM 75, TAM 80, Zastava Zeta, Zastava Turbozeta itd.), a koja s vremenom sve više nestaju s hrvatskog tržišta. Vlasnike svih teretnih automobila treba upozoriti da i nadalje održavaju ugrađene tahografe jer je u zemljama Europske Unije granica nakon koje treba imati tahograf 3,5 tona ili čak 2,8 tona.
  Ako se na tehničkom pregledu pojavi teretni automobil do 5 tona NDM, a vlasnik (vozač) tvrdi da sudjeluje samo u unutarnjem cestovnom prometu i ima ugrađen tahograf koji nije ispitan (ima stare ispitne naljepnice ili ih uopće nema), nadzornik mu može ovjeriti tehnički pregled. Naravno, ovo vrijedi do ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju.

 11. U članku 48. stavku 3. navedene su nove najveće brzine na koje moraju biti podešeni ograničivači brzine. Ovim Pravilnikom propisano je da brzina ograničena ograničivačem brzine ne smije biti veća od 90 km/h za teretna motorna vozila i 105 km/h za autobuse, a za autobuse prvi puta registrirane u Republici Hrvatskoj nakon 01. siječnja 2005. godine brzina ograničena ograničivačem brzine ne smije biti veća od 100 km/h.

  Objašnjenje za tehnički pregled:
  Nadzornici tehničke ispravnosti kao i do sada prilikom svakog tehničkog pregleda vozila koje mora imati ograničivač brzine moraju se uvjeriti u postojanje hrvatske naljepnice s podacima o ograničivaču brzine i brzini na koju je on podešen te ako je to moguće prekontrolirati ispravnu mehaničku spojenost ograničivača na motoru vozila (na novijim vozila to neće biti moguće jer se funkcija ograničivača brzine izvršava pomoću elektronički reguliranog sustava ubrizgavanja goriva).
  Kontrola ograničivača brzine opisana je u okružnici Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 1243-1/99 od 10. lipnja 1999. godine.

 12. U članku 63. pojednostavljeno je napisano koja vozila moraju imati sigurnosne pojaseve. Rokovi i tehnički zahtjevi nisu se mijenjali u odnosu na dosadašnje odredbe.
  Od 01. siječnja 1977. godine (prva registracija u RH) - sigurnosni pojasevi moraju postojati u osobnim automobilima samo u prvom redu sjedala (bočna sjedala moraju biti najmanje u tri točke vezivanja, a ako postoji srednje sjedalo u prvom redu ono mora biti u najmanje dvije točke vezivanja)
  Od 01. siječnja 1999. godine (prva registracija u RH) - sigurnosni pojasevi moraju postojati u osobnim i kombiniranim automobilima te na lakim četverociklima i četverociklima s kabinom na svim sjedećim mjestima, a pojasevi moraju biti homologiranog tipa.
  Također je propisano da dodatno ugrađena sjedalica za dijete mora biti homologiranog tipa i postavljena samo na stražnje sjedalo vozila.

  Objašnjenje za tehnički pregled:
  Nadzornici tehničke ispravnosti prilikom svakog tehničkog pregleda moraju kontrolirati postojanje i ispravnost rada sigurnosnih pojaseva. Ako se prema ovom Pravilniku zahtjeva da pojas postoji, a isti nedostaje ili ako je potrgan, kopča ne radi, nema homologacijskih oznaka ili je mehanizam pojaseva oštećen na bilo koji način - tehnički pregled se ne smije ovjeriti.
  Sigurnosna sjedalica za dijete nije neraskidivi dio vozila već se ista uvijek može izvaditi iz vozila i na tehnički pregled se može pristupiti bez sjedalice. Stoga nadzornici mogu samo savjetom upozoriti stranku da je dječje sjedalo neodgovarajućeg tipa ili je postavljeno na neodgovarajuću poziciju (prednje sjedalo) ili na neodgovarajući način (ako nije dobro pričvršćeno sigurnosnim pojasom vozila ili ISOFIX sustavom u vozilu).

 13. U članku 87. propisana je obveza postojanja kutije prve pomoći u motornim vozilima. Ovim Pravilnikom je propisano da motorna vozila osim mopeda, mopeda s tri kotača, motocikla, motocikla s bočnom prikolicom, motocikla s tri kotača, lakih četverocikla i četverocikla moraju imati jednu kutiju prve pomoći, a autobusi s više od 25 sjedećih mjesta moraju imati dvije kutije prve pomoći.
  Dodatno se zahtjeva da sva motorna vozila koja moraju imati kutiju ili kutije prve pomoći, a koja se prvi puta registriraju u Republici Hrvatskoj od 01. siječnja 2006. godine moraju biti opremljena s kutijom/kutijama prve pomoći koje su u skladu s hrvatskom normom HRN 1112. Izuzeće je napravljeno za vozila koja se uvoze i imaju serijski ugrađenu kutiju prve pomoći u skladu s normom zemlje iz koje se vozilo uvozi.

  Objašnjenje za tehnički pregled:
  Nadzornici tehničke ispravnosti temeljem Pravilnika o tehničkom pregledu vozila moraju kontrolirati postojanje kutije prve pomoći (kod autobusa s više od 25 sjedećih mjesta treba zahtijevati postojanje dvije kutije) te da li je kutija prljava ili nije ispunjena s približno potrebnom količinom sanitetskog materijala. Ako neka kutija nedostaje ili nije uredna tehnički pregled treba odbiti.
  Od 01. siječnja 2006. godine za vozila koja se prvi puta registriraju u Republici Hrvatskoj Pravilnik zahtjeva da u vozilima kutija prve pomoći bude izvedena u skladu s hrvatskom normom HRN 1112, osim za vozila koja se uvoze i imaju serijski ugrađenu kutiju prve pomoći u skladu s normom matične zemlje. U Hrvatskoj nema proizvodnje vozila što praktično znači da se sva vozila uvoze. Ako se od 01. siječnja 2006. na prvom tehničkom pregledu pojavi bilo koje vozilo koje mora imati jednu ili dvije kutije prve pomoći, a kutija je tvornički ugrađena u takvo vozilo i dolazi s tržišta gdje se vozilo proizvodi onda se takva kutija može prihvatiti na tehničkom pregledu, a ako je u vozilo postavljena neoriginalna kutija prve pomoći onda treba zahtijevati postavljanje kutije prve pomoći u skladu s normom HRN 1112, odnosno tehnički pregled treba odbiti.

 14. U članku 90. propisana je obveza postojanja reflektirajućeg prsluka u svim motornim vozilima osim u mopedima, mopedima s tri kotača, motociklima, motociklima s bočnom prikolicom, lakih četverocikla i četverocikla, od 01. siječnja 2006. godine (prelazne odredbe - članak 104. stavak 2.).

  Objašnjenje za tehnički pregled:
  Nadzornici tehničke ispravnosti temeljem Pravilnika o tehničkom pregledu vozila ne moraju kontrolirati postojanje reflektirajućih prsluka u vozilima pa se na tehničkom pregledu samo savjetom mogu upozoriti vozači da se od 2006. godine reflektirajući prsluk mora nalaziti u vozilu.

 

Sve prijelazne odredbe kao i izuzeća važenja pojedinih odredbi koje su u dosadašnjem Pravilniku bile napisane na kraju teksta Pravilnika, sada su tekstualno postavljene uz one članke i stavke na koje se odnose pa je čitanje samog Pravilnika i povezivanje pojedinih odredbi uz njihovo terminsko stupanje na snagu znatno olakšano. Ipak na kraju Pravilnika su navedene dvije prijelazne odredbe koje su u ovoj okružnici već spomenute i to o obvezi postojanja reflektirajućeg prsluka u vozilima od 01. siječnja 2006. godine i o oslobođenju posjedovanja tahografa na teretnim automobilima od 3,5 do 5 tona najveće dopuštene mase ako ista ne sudjeluju u međunarodnom cestovnom prometu, a do dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji.

 

S poštovanjem!

PREDSJEDNIK UPRAVE:

Ida Laić, dipl. oec.

Kontakti