kategorije pretrage

I/7, broj: 1617-1/2006

Zagreb, 13/06/2006


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Pregled vozila za zadovoljavanje posebnih uvjeta vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Državni zavod za mjeriteljstvo, Odjel za mjeriteljstvo i potvrđivanje proizvoda, svojim nas je dopisom klasa: 960-03/06-01/27, ur. broj: 558-06/07-06-1 od 10. svibnja 2006. godine obavijestio da temeljem Zakona o mjeriteljstvu (NN 163/03), Ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo može propisati da se ugrađena mjerila mogu rabiti najdulje 30 dana od dana popravka ili pripreme prije samog ovjeravanja mjerila. Naravno, sve to pod uvjetom da je ovlašteni servis mjerilo pripremio za ovjeravanje, odnosno da ga je na propisan način ispitao, zaštitio od neovlaštenog pristupa i postavio ovjerne oznake ovlaštenog servisa.

Stanice za tehnički pregled vozila konkretno se mogu susresti s ovom problematikom pri pregledu osobnih automobila za zadovoljavanje posebnih uvjeta vozila kojima se obavlja taksi prijevoz. Kao što je poznato, temeljem stručne upute broj: 2731-1/2003 iz studenog 2003. godine i više okružnica Centra za vozila Hrvatske na temu "Pregled vozila za zadovoljavanje posebnih uvjeta vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz", pri pregledu taksi vozila potrebno je među ostalim pregledati postojanje i ovjerenost ugrađenog taksimetra u vozilo.

To se dokazuje postojanjem žiga za ovjeravanje taksimetara u obliku naljepnice dimenzija 65 × 95 mm. Na naljepnici se nalazi riječ TAKSI, broj ovjerne oznake, znak istokračne vage u kojoj je smještena oznaka HR i brojčana oznaka ovjeravatelja. Ispod znaka vage nalazi se redni broj žiga. Na donjem dijelu žiga je tekst "Ovjerno razdoblje traje do:", a ispod toga je tablica u dva reda. U gornjem se redu nalaze rimski brojevi od I do IV koji označavaju kvartalno razdoblje u kojem je taksimetar ovjeren. U donjem su redu upisani brojevi koji označavaju godinu u kojoj ističe ovjerno razdoblje. Ovo su najvažniji podaci za nadzornika jer prilikom pregleda vozila za zadovoljavanje posebnih uvjeta taksimetar mora biti ovjeren, odnosno ovjerno razdoblje još mora vrijediti.Izgled prve strane ove naljepnice (one koja se vidi nakon lijepljenja na vjetrobransko staklo) prikazan je na crtežu desno.

Žig se nakon njegovog označavanja bušenjem (kao i naljepnica za rok važenja tehničkog pregleda), skida s podloge i stavlja na unutarnju stranu vjetrobranskog stakla u donji desni kut vjetrobranskog stakla. Naglašavamo da je ovakav način označavanja taksimetara započeo od listopada 2005. godine tako da se nadzornici u praksi još uvijek mogu sresti sa starim načinom označavanja ovjerenosti taksimetara.
Međutim, ako se iz nekog razloga na taksimetru poduzima neka servisna aktivnost (mijenja se taksimetar zbog kvara, vrši se neki popravak ili se vrši prva ugradnja u servisu i sl.), a ako takav servis istodobno nema mogućnost da izvrši ovjeravanje taksimetra (jer nije ovlašteno ispitno mjesto za ovjeravanje taksimetara), onda takav servis umjesto prije opisanog žiga za ovjeravanje taksimetara postavlja na taksimetar žig u obliku naljepnice s oznakom SERVISIRANO.
Ova naljepnica je bijele boje veličine 25 × 15 mm. Postavlja se direktno na taksimetar i njome se označava da je na taksimetru izvršen neki servisni zahvat.

Njen izgled je prikazan na crtežu desno, a za nadzornike tehničke ispravnosti najvažniji je prostor iznad razvučenog slova H na naljepnici jer se na njemu rukom upisuje datum kada je izvršeno servisiranje. Prilikom pregleda vozila za zadovoljavanje posebnih uvjeta ovaj datum ne smije biti stariji od 30 dana.

Dakle, nadzornici tehničke ispravnosti su prilikom pregleda taksi vozila za zadovoljavanje posebnih uvjeta dužni među ostalim kontrolirati postojanje i ispravnu ovjerenost taksimetra. To se može dokazati na dva načina:

  1. postojanjem važećeg žiga za ovjeravanje taksimetara zalijepljenog u donji desni kut vjetrobranskog stakla
    ili
  2. postojanjem naljepnice s oznakom SERVISIRANO postavljene direktno na taksimetar, ali datum na naljepnici ne smije biti stariji od 30 dana.

S poštovanjem,


PREDSJEDNIK UPRAVE:
Ida Laić, dipl.oec.

 

Kontakti