kategorije pretrage

I/13, broj: 3112-2/2007

Zagreb, 02/11/2007


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Registracija tzv. «Pick-up» vozila

Ovim putem Vas obavještavamo da je prilikom uvoza u Republiku Hrvatsku, kod određenog broja vozila s dvostrukom kabinom, tzv. «pick-up» vozila, došlo do promjene pri razvrstavanju u Carinsku tarifu te se za takva vozila u jedinstvenu carinsku deklaraciju upisuje podatak da se radi o osobnim automobilima.

Međutim, ukoliko se takva vozila pojave u STP, treba zanemariti kategorizaciju koju je izvršila Carinska uprava i koja je navedena u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji, te ova vozila sukladno homologacijskim propisima i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04) svrstati u teretne automobile. Sukladno tome, u homologacijske i prometne dokumente treba uvijek upisati da se radi o teretnom automobilu.

U prilogu dostavljamo Obavijest i uputu MUP-a broj: 511-01-72-74005/1-2007 od 12.10.2007.g.

S poštovanjem,

 

Predsjednica UpraveIda Laić, dipl.oec.

 

 

Prilog: Uputa Mup-a broj: 511-01-72-74005/1-2007 od 12.10.2007.g.PREDMET:Registracija tzv. "pick-up " vozila obavijest i uputa

 

Obavještavamo vas da je kod određenog broja vozila s dvostrukom kabinom, tzv. "pick-up" vozila, došlo do promjene pri razvrstavanju u Carinsku tarifu te se za njih u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji navodi da se radi o osobnom automobilu.

Međutim, razvrstavanje robe u Carinskoj tarifi je samo od značaja za primjenu stopa carine kao i za primjenu mjera trgovinske politike prilikom uvoza, ali nije od utjecaja na kategorizaciju vozila u postupku homologacije i registracije vozila.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i homologacijskim propisima, "pick-up" vozila su uvijek teretni automobili.

Sukladno tome, u Izjavi o sukladnosti vozila, odnosno Potvrdi o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila, "pick-up" vozilo se kategorizira kao teretni automobil.

U postupku prve registracije "pick-up" vozila u Republici Hrvatskoj, u prometne isprave se uvijek upisuje teretni automobil.

Stoga vas upućujemo da ovjerite prometne isprave izdane za "pick-up" vozilo u kojima je upisano da se radi o teretnom automobilu, bez obzira što je u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji to vozilo razvrstano u tarifni broj 8703, dakle kao osobni automobil.

Kontakti