kategorije pretrage

I/7, broj: 939-1/2007

Zagreb, 19/02/2007


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Tehnički pregled vozila - identifikacija vozila pomoću VIN oznake vozila

Svaki tehnički pregled vozila (redovni, izvanredni, preventivni, periodični tehnički pregled kočnica ili pregled vozila zbog promjene tehničkog stanja) treba započeti s identifikacijom vozila. Identifikacija vozila, među ostalim podrazumijeva, pregled broja šasije odnosno VIN oznake vozila. Ostali elementi identifikacije vozila su pregled svih onih stavki koje su nakon prijave tehničkog pregleda pisačem ispisane na prvom dijelu Kontrolnog lista. Dakle, identifikacija osim pregleda VIN oznake podrazumijeva pregled registracijskih oznaka, boje vozila, marke, tipa, modela, broja vrata, vrste motora, dimenzija guma itd.

Prilikom pregleda VIN oznake na terenu postoji različito postupanje među nadzornicima. Stoga, kako bi se ujednačilo postupanje i odgovorilo na nekoliko najčešćih pitanja dostavlja se ova okružnica.

1. Prilikom svakog tehničkog pregleda nadzornik je zbog identifikacije prvo dužan na vozilu potražiti broj šasije vozila ili VIN oznaku vozila koja je čvrsto utisnuta na vozilu. Temeljem Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila broj šasije mora biti utisnut na samoj šasiji ili na bilo kojem dijelu vozila koji se ne može skinuti. Naravno, mnoga vozila danas više nemaju šasiju u klasičnom smislu riječi već se broj šasije utiskuje na elemente samonosive karoserije vozila ili na neke druge dijelove na vozilu. Također, premda Pravilnik izričito kaže da se takvi dijelovi vozila ne mogu skinuti s vozila, u praksi ne postoji dio (bila to sama šasija, dio samonosive karoserije ili neka oplata oko vozila) koju uz veći ili manji napor nije moguće skinuti s vozila. Stoga se u praksi broj šasije utiskuje na teže dostupna mjesta na vozilima.

Prema normi broj šasije se utiskuje prvenstveno na prednjem desnom dijelu vozila, a u praksi se može pronaći na najrazličitijim mjestima.

 

Na lakim vozilima sa samonosivom karoserijom broj šasije se utiskuje na pregradnoj stjenci između motornog prostora i prostora za putnike, na desnom nosaču amortizera, na prednjem desnom blatobranu, na podu ispred ili ispod suvozačkog sjedala ili na nosaču sjedala iza sjedala suvozača, u prtljažnom prostoru na podnici prtljažnika ili na stjenci prostora predviđenog za smještaj rezervnog kotača. Vrlo često brojevi šasije znaju biti prekriveni raznim plastičnim poklopcima ili su smješteni ispod prozirnog plastičnog pokrova. Ponekad je potrebno skinuti različite plastične pokrove postavljene u motornom prostoru kako bi se utvrdio broj šasije vozila.

Na snimci je broj šasije vozila MAZDA 323.

 

Na teškim vozilima koja imaju klasičnu šasiju, broj šasije se vrlo često utiskuje na prednjem vanjskom dijelu desnog uzdužnog nosača šasije (najčešće tako da je vidljiv u prostoru prednjeg desnog blatobrana).

Na snimci je broj šasije MAN teretnog automobila.

 

 

Na priključnim vozilima, ovisno o njihovoj konstrukciji, broj šasije je također uobičajeno utisnut na prednjem desnom dijelu, na rudi, na prvom poprečnom nosaču šasije ili na prednjem vanjskom dijelu desnog uzdužnog nosača šasije.

Na snimci je broj šasije poluprikolice SCHMITZ.

 

 

Na vozilima poput mopeda, motocikla, lakog četverocikla i četverocikla, broj šasije najčešće je utisnut sprijeda na okviru. I ovdje se brojevi šasije ponekad pokrivaju raznim plastičnim pokrovima pa se do njih može doći tek podizanjem plastičnih poklopaca, sjedala ili čak skidanjem pojedinih zaštitnih limenih ili plastičnih pokrova vozila.

 

 

Ponekad je na vozilu moguće pronaći utisnut broj šasije, ali iz njega, zbog njegovog vrlo teškog smještaja na vozilu koji bi zahtijevao rastavljanje pojedinih dijelova vozila, nije moguće jasno pročitati sva slova i brojke. U takvim slučajevima, treba se uvjeriti u originalnost broja šasije i originalnost njegove izrade i smještaja na vozilu, ali samu identifikaciju vozila moguće je obaviti onako kako je to opisano u točki 2.

 

2. Tek ako nadzornik ne može utvrditi postojanje utisnutog broja šasije na vozilu onda se identifikacija može izvršiti pomoću tablice s identifikacijskim podacima vozila koja na čvrst i neraskidiv način mora biti pričvršćena na vozilu. Trajan i neraskidiv način znači da je pločica pričvršćena pomoću zakovica, varenjem, lemljenjem, lijepljenjem itd. Vijci, bilo kakvog oblika glave, bez obzira što pojedine tvornice originalno pločice pričvršćuju vijcima, ne mogu se smatrati neraskidivim načinom pričvršćenja.

Međutim, ako nadzornik pozna konstrukciju pregledavanog vozila i zna gdje se na takvom vozilu uobičajeno nalazi broj šasije utisnut na karoseriji (a takvih je najveći broj), identifikaciju vozila mora izvršiti isključivo na osnovu stvarno utisnutog broja šasije, a ne na osnovu tablice s identifikacijskim podacima. Npr. zasigurno svatko pozna gdje se nalazi broj šasije na Volkswagen Golfu ili Passatu, Opel Astri ili Vectri, Fiat Puntu ili Cromi te se identifikacija ovih vozila (kao i uostalom cijelog niza drugih poznatih vozila) mora izvršiti na osnovu čvrsto utisnutog broja šasije, a ne na osnovu identifikacijske pločice. Ako prilikom pregleda poznatog vozila nadzornik utvrdi da na uobičajenom mjestu nema utisnutog broja šasije onda je to razlog za PS postupak, a ne za identifikaciju vozila pomoću identifikacijske pločice.

 

Tek ako se ne može pronaći broj šasije koji je čvrsto utisnut na karoseriju vozila ili se isti ne može jasno pročitati zbog njegovog "nespretnog" smještaja na vozilu, identifikacija se može izvršiti na osnovu identifikacijske pločice.

Na prvoj snimci je identifikacijska pločica vozila VOLKSWAGEN GOLF i zasigurno svi nadzornici poznaju gdje je na takvom vozilu utisnut broj šasije na karoseriju vozila (na pregradnoj limenoj stjenci između prostora za putnike i motornog prostora ispod prozirnog plastičnog pokrova). Stoga se u takvim slučajevima identifikacija ne smije izvršiti pomoću identifikacijske pločice.

Na drugoj snimci je stvarni broj šasije kojeg treba pogledati (najbolje je podići cijeli prozirni plastični pokrov odnosno plastiku na kome je on smješten jer isti nakon nekog vremena postaje neproziran).

 

 

Ako se na tehničkom pregledu pojavi vozilo koje nadzorniku nije konstrukcijski poznato, onda čvrsto utisnut broj šasije treba potražiti na svim prije spomenutim mjestima po vozilu, treba kontaktirati kolege koji su imali takvo vozilo na pregledu, treba zamoliti vlasnika vozila na uvid Upute za rukovanje s vozilom (jer se podatak o smještaju broja šasije vrlo često nalazi u ovim uputama) ili treba kontaktirati Centar za vozila Hrvatske. Tek ako se na ovakav način ne utvrdi postojanje čvrsto utisnutog broja šasije onda se identifikacija može napraviti pomoću identifikacijske pločice, a u Kontrolni list, u rubriku Bilješke, rukom treba zapisati da je identifikacija vozila po broju šasije izvršena pomoću podataka s identifikacijske pločice.

 

3. Pojedina vozila imaju pod vjetrobranskim staklom postavljenu naljepnicu ili pločicu s brojem šasije. Ovaj broj se u niti jednom slučaju ne smije koristiti za identifikaciju. Čak štoviše, kod pojedinih marki vozila, ako su iste bile isporučene za pojedina tržišta (npr. Volkswagen, Audi ili Mercedes isporučeni za tržište Amerike) ovaj broj se razlikuje od stvarno utisnutoga broja postavljenog na karoseriji vozila ili identifikacijskoj naljepnici. Kada se ovakva vozila na neki način uvoze u Hrvatsku onda kao mjerodavni broj šasije treba upisati onaj koji je čvrsto utisnut na karoseriju vozila (premda će u američkim prometnim dokumentima pisati broj šasije postavljen pod staklom vozila) te objašnjenje upisa ovog broja dopisati u napomenu Registracijskog lista i Kontrolnog lista.

 

Broj šasije smješten pod vjetrobranskim staklom vozila - pomoću ovog broja se ne vrši identifikacija vozila.

Na snimci je broj šasije vozila HYUNDAI SANTA FE. Stvarni broj šasije ovakvog vozila nalazi se utisnut na pregradnoj limenoj stjenci između prostora za putnike i motornog prostora.

 

Na kraju želimo naglasiti da je svaki nadzornik prilikom pregleda broja šasije dužan pomoću svog iskustva uočiti da li je utisnuti broj šasije originalan ili ne. Posebnu pozornost treba obratiti na eventualno lako pretvorene brojke poput 0 u 8 ili 1 u 7 i sl. Prilikom svake sumnje u prepravljanje ili neoriginalnost utisnutih znakova šasije na vozilu, nadzornik je dužan pokrenuti PS postupak. Također, PS postupak treba pokrenuti i u trenutku kada se na dobro poznatom automobilu ne može pronaći broj šasije ili se za vrijeme pregleda istog na okolnim limovima utvrdi bilo kakvo rezanje i naknadno postavljanje cijelog dijela na kome se nalazi utisnut broj šasije.

U slučaju kada su brojevi šasije korodirani tako da se više ne može vjerodostojno utvrditi broj šasije, vozilo treba proglasiti tehnički neispravnim (greška: 050201 - Samonosiva karoserija te šasija s kabinom i nadogradnjom, šasija, broj šasije) i uputiti vlasnika da od nadležne PU ili PP zatraži nalog za ukucavanje novog broja šasije. Prilikom ukucavanja novog broja šasije prvo treba postojeći broj prekucati oznakama "X". Ukucavanje novog broja šasije treba izvesti što je moguće bliže starom broju tako da su istovremeno vidljivi jedan i drugi broj. Ipak, kod pojedinih vozila, ako je broj šasije smješten na teško pristupačnom mjesto pa prekucavanje oznakama "X" nije moguće ili je postojeći broj smješten na tankom limu gdje se teško ukucava broj (lim za vrijeme ukucavanja vibrira, a s druge strane lima nije moguće držati potporu) novi broj šasije treba ukucati prvenstveno na prednji desni nosač amortizera. Stranci treba izdati potvrdu o naknadnom ukucavanju broja šasije (izdavanje ove potvrde još ne postoji u informatičkom sustavu) i naglasiti joj da je dobro da, zbog eventualnih cestovnih ili carinskih kontrola, kopiju ove potvrde uvijek nosi sa sobom u vozilu.

U slučaju potrebe za pokretanjem PS postupka, nadzornik je dužan postupiti sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila - članak 15. tj., vozilo treba proglasiti tehnički ispravnim. Ako se u stanici dovršava registracijski postupak onda treba i ovjeriti produženje važenja prometne dozvole, a u gornjem desnom kutu obrasca za produljenje registracije treba utisnuti pečat "PS" crvene boje i takve obrasce dostaviti u nadležnu PU ili PP. U roku tri dana pismeno treba izvijestiti PU ili PP kod koje se vozilo nalazi u evidenciji. U informatičkom programu, nakon obavljenog tehničkog pregleda postoji mogućnost informatičkog ispisa za prijavu takvih vozila - "Prijava i ispis sumnjivog vozila" kao i izbornik za pregled svih tako prijavljenih vozila. Problem pokretanja PS postupka može nastupiti onda kada je riječ o prvoj registraciji vozila (kada stranka samostalno nosi registracijske dokumente i svu ostalu dokumentaciju u nadležnu PU ili PP) ili kada je riječ o produženju registracije, a stranka u jednoj STP obavi tehnički pregled (gdje dobije djelomično ispisane registracijske dokumente), a u drugoj STP obavlja postupak registracije. U takvim slučajevima prijavu PS postupka dužna je izvršiti ona STP kod koje je obavljen tehnički pregled, ali se pečat "PS" ne postavlja na registracijske dokumente koji se predaju stranci niti se stranci predaje prijava sumnjivog vozila. U takvom slučaju se nakon obavljenog tehničkog pregleda i odlaska stranke iz STP ispisuje novi, nezavisan registracijski list na koji se utisne pečat "PS" i koji se zajedno s prijavom sumnjivog vozila dostavlja u nadležnu PU ili PP.

 

Sa poštovanjem,

 

Predsjednica Uprave

 

Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti