kategorije pretrage

I/7, broj: 1587-1/2008

Zagreb, 11/06/2008


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Odgovori na pitanja postavljena na regionalnim dogovorima

Na nedavno održanim regionalnim dogovorima bilo je neuobičajeno malo pitanja iz svakodnevnog rada stanica za tehnički pregled vozila. Naglašavamo da je važnost regionalnih dogovara upravo u neposrednoj komunikaciji između svih stanica s jednog područja i stručne organizacije pa bi nas veselilo kada bi rukovoditelji STP i ostali zainteresirani u budućnosti bili angažiraniji na ovim sastancima. Usprkos tome, postavljena pitanja su značajna za rad svih stanica pa ista dostavljamo i u pisanoj formi.

1. Da li vozilima starim tri ili više mjeseca koja su služila kao salonska test vozila (u Hrvatskoj ili u nekoj drugoj državi) prilikom prvog tehničkog pregleda treba obavljati EKO test?

Prema definiciji MUP-a, novo vozilo je ono vozilo koje nikada nigdje nije bilo u uporabi, koje nikada nigdje nije bilo registrirano i koje nije starije od godine dana. Dakle, tri su uvjeta koje vozilo mora zadovoljiti da bi vozilo bilo proglašeno novim vozilom, da se na njemu ne bi morao obavljati PTPK prije prvog tehničkog pregleda, te da bi mu prvi tehnički pregled vrijedio dvije kalendarske godine i da bi na prvom tehničkom pregledu bio oslobođen obveze EKO testa.

Na dva od prethodna tri pitanja – koliko je vozilo staro i da li je nekada negdje bilo registrirano, lako je odgovoriti poznavajući godinu proizvodnje vozila i na osnovu dokumentacije vozila. Međutim, ponekad se postavi pitanje da li je takvo vozilo već bilo negdje u uporabi (neregistrirano), obzirom da na brojaču kilometara zna biti popriličan broj kilometara. Npr. zna se dogoditi da najčešće teretni automobil (rjeđe i osobni automobili) imaju i do 5000 km na brojaču kilometara, a da takvo vozilo nikada nije bilo registrirano. Problem je upravo kod salonskih vozila koji služe za demonstracijske vožnje, novinarska testiranja ili je vlasnik samostalno otišao po takvo vozilo u neku udaljenu zemlju, dovezao se u Hrvatsku, a ovdje je još na probnim pločicama napravio i više stotina ili tisuća kilometara (npr. zbog izvođenja nadogradnje na vozilu).

U svim takvim slučajevima kada se ne može jednoznačno odrediti da li je vozilo bilo u uporabi, te da li su napravljeni kilometri nastali uslijed dovoženja vozila u Hrvatsku ili uslijed nekog drugog razloga, takva vozila treba smatrati novim vozilima te mu prije prvog tehničkog pregleda ne treba obavljati PTPK, odnosno na prvom redovnom tehničkom pregledu ne obavljati EKO test i važenje redovnog tehničkog pregleda mu označiti do dvije godine.

2. Može li se vratiti datum označavanja periodičnog tehničkog pregleda na točan dan kada on ističe, a ne do kraja tekućeg mjeseca u kojem ističe rok tehničkog pregleda?

Ovo pitanje je postavljeno stoga što mnogi vlasnici vozila manipuliraju s datumom do kada vrijedi periodični tehnički pregled te na periodični pregled ne dolaze u tekućem mjesecu kada stvarno ističe periodični pregled, već prvih dana sljedećeg mjeseca. Na taj način za vozila stara sedam i više godina te za vozila koja prevoze opasne tvari, tijekom jedne godine vlasnici mogu obaviti jedan periodični pregled manje. Međutim, isti ti vlasnici su tih nekoliko prvih dana sljedećeg mjeseca u prekršaju jer se voze bez periodičnog pregleda. Problem stanica za tehnički pregled je što se u nekoliko prvih dana tekućeg mjeseca pred stanicama stvaraju velike gužve i vrlo veliki broj vozila pristupa periodičnom pregledu.

S druge strane, u vrijeme kada se periodični pregled obilježavao točno na dan do kada vrijedi, ako je prijevoznik bio onemogućen da točno na taj dan pristupi periodičnom pregledu zbog odsustva vozila iz zemlje ili jednostavno zbog toga što je vozilo bilo zaposleno svojim poslovima, da bi bio legalan (ispravan) na cesti, prijevoznik je morao pristupiti periodičnom pregledu par dana ranije te mu se na kraju godine, pred redovni tehnički pregled događao nedostatak nekoliko dana važenja periodičnog pregleda. Zbog toga, opet da bi bio legalan (ispravan) na cesti, prijevoznik je morao obaviti još jedan periodični pregled (pregled viška u tijeku jedne godine) do redovnog tehničkog pregleda.

Zbog toga su se prijevoznici s pravom žalili na ovakvu situaciju, a Centar za vozila Hrvatske je napisao uputu o označavanju roka važenja periodičnog tehničkog pregleda i periodičnog tehničkog pregleda kočnica I/7, broj: 1447-1/2007 od 10. travnja 2007. koje se i nadalje treba pridržavati.

Preporuča se svim nadzornicima i referentima da prilikom kontakta s vlasnicima i vozačima vozila istima ukažu na razlog i prednosti označavanja važenja periodičnog tehničkog pregleda i periodičnog tehničkog pregleda kočnica kako bi se barem takvim načinom informiranja moglo utjecati na gužve koje se stvaraju u nekoliko prvih dana tekućeg mjeseca.

3. Treba li vršiti naplatu ponovljenog EKO testa ako se na redovnom tehničkom pregledu (osnovnom tehničkom pregledu) zbog neke tehničke neispravnosti na vozilu (npr. prevelikog zauljenja i opasnosti od oštećenja motora pri EKO testu ili zbog probušenog ispušnog sustava), EKO test nije niti obavljao?

Ne! Ako je nadzornik na prvom tehničkom pregledu kada je trebao obavljati i EKO test, odustao od obavljanja EKO testa jer na vozilu postoji tehnički nedostatak zbog kojeg se EKO test ne provodi (zauljenje motora, probušen ispušni sustav, pokidan usisni sustav, odspojeno crijevo za odzračivanje motora s usisne grane itd.), onda na ponovljenom tehničkom pregledu nije potrebno vršiti naplatu ponovljenog EKO testa. Naplatu ponovljenog EKO testa ne treba vršiti jer nadzornik na osnovnom tehničkom pregledu nije vršio nikakve radnje vezane uz EKO test (nije potrošio vrijeme za te radnje), a naplata EKO testa se unaprijed obavila.

Ovo je ujedno i razlog zašto blagajna ponovljenog tehničkog pregleda nije automatizirana i ne vrši se automatska naplata kao na osnovnom tehničkom pregledu.

4. Treba li i nadalje za nova vozila vršiti izdavanje trećeg RL obrasca i kako sljedeće godine prepoznati da je riječ o novom vozilu?

Izdavanje trećeg obrasca ne treba obavljati u nikakvom slučaju. Ova uputa vrijedi od uvođenja novog informatičkog sustava ali zbog inercije pojedini referenti i nadalje izdaju treći RL obrazac.

Upotreba trećeg RL obrasca nikada nije u potpunosti zaživjela među strankama jer su iste uglavnom tijekom godine izgubile taj obrazac (nije bilo niti obveze čuvanja istog) tako da referenti sljedeće godine nisu bili u mogućnosti jednoznačno prepoznati je li riječ o novom vozilu. Na žalost niti sada pri prvom produljenju registracije vozila (nakon godinu dana) nije moguće jednoznačno prepoznati je li pri prvoj registraciji bilo riječ o novom vozilu ili možda o rabljenom vozilu. Stoga sva vozila za koja se prema godini proizvodnje vozila iz prometne dozvole može zaključiti da je takvo vozilo staro najviše dvije godine od tekuće kalendarske godine, a u prometnoj dozvoli na stražnjoj strani postoji samo jedan pečat roka važenja prometne dozvole, treba osloboditi obavljanja tehničkog pregleda.

Npr. ako u ovoj tekućoj godini (2008. godina) prvom produljenju registracije pristupi vozilo koje je prvi puta registrirano 2007. godine, a godina proizvodnje vozila u prometnim dokumentima je 2007. ili 2006. (kada je vozilu obavljena prva registracija onda su ove dvije godine mogle biti godine zbog kojih je vozilo proglašeno kao novo vozilo), onda takvo vozilo treba osloboditi obavljanja redovnog tehničkog pregleda te mu obaviti samo produljenje registracije.

U budućnosti će se ovaj problem nastojati riješiti pomoću informatičkog programa, tj. promjenom Zakona o sigurnosti prometa na cestama važenje tehničkog pregleda će se direktno označavati naljepnicom na vozilu pa će prepoznavanje vozila koja ne podliježu tehničkom pregledu nakon prve godine biti olakšano.

5. Treba li osoba koja nije vlasnik vozila, a pristupi produljenju registracije nekog vozila, donijeti i osobnu iskaznicu vlasnika vozila?

Ne! Osobna iskaznica vlasnika vozila treba biti predočena samo pri prijavi tehničkog pregleda vozila. Ako poslove prijave tehničkog pregleda obavlja osoba koja nije vlasnik vozila i pri tome tehničkom pregledu pristupi u jednoj STP, a produljenje registracije u drugoj STP, onda osobnu iskaznicu stvarnog vlasnika vozila mora predočiti samo u onoj STP u kojoj se obavlja tehnički pregled.

6. Smije li se vozilu starom godinu dana (kojem se ne obavlja redovni tehnički pregled), ovjeriti periodični tehnički pregled kočnica ako se na vozilu uoči neka druga neispravnost poput potrošenih guma ili polomljenog vjetrobranskog stakla?

Da! Svaki tehnički pregled ima svoje propisane radnje i na periodičnom tehničkom pregledu kočnica se pregledavaju elementi kočne instalacije, kontroliraju perfomance kočne instalacije i proračun koeficijenta kočenja obzirom na masu i najveću dopuštenu masu vozila. Ako je sve ispravno, onda takvom vozilu treba ovjeriti periodični tehnički pregled kočnica.

Međutim, ovo pitanje je postavljeno jer se zaboravlja da se istom takvom vozilu treba obavljati periodični tehnički pregled (koji također vrijedi jednu godinu). Na periodičnom tehničkom pregledu kontroliraju se dijelovi i sklopovi poput potrošenosti guma ili polomljenog vjetrobranskog stakla, te ako ove stavke (ili bilo koje druge stavke koje treba kontrolirati na periodičnom pregledu) nisu ispravne, vozilu se ne ovjerava periodični tehnički pregled.

Obzirom da nas nadzornici učestalo pitaju koje stavke (koje sklopove) treba kontrolirati na pojedinom tehničkom pregledu, prilažemo tablicu iz koje se jasno vidi koji sklopovi se ne kontroliraju pri pojedinim pregledima.

Sklop: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Redoviti TP                                  
Periodični TP                       NE     NE NE NE
Izvanredni TP                       NE          

7. Može li se motociklu PIAGGIO MP3 ispitati razlika sila kočenja na prvim kotačima?

Ne! Valjci koji se upotrebljavaju u STP-ima ne omogućuju ispitivanje razlike sile kočenja na lijevoj i desnoj strani vozila s ovako malim razmakom kotača (ako se u stanici uopće može obaviti pregled sila kočenja u valjcima obzirom na smještaj valjaka – vidi uputu I/7, broj: 1360-1/2002 od 22. svibnja 2002. godine).

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE:
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti