kategorije pretrage

I/7, broj: 1785-1/2008

Zagreb, 07/07/2008


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Pčelarska vozila - uputa

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (N.n. broj 67/2008 od 09. lipnja 2008. godine) predviđena je nova definicija "Pčelarskih vozila" koja glasi: "pčelarsko vozilo je motorno ili priključno vozilo namijenjeno i konstrukcijski prilagođeno isključivo za prijevoz pčelinjih zajednica (košnica) te se na njemu ne smije prevoziti nikakav drugi teret".

Centar za vozila Hrvatske je svojom uputom broj: I/7, broj: 1594-1/2008 od 13. lipnja 2008. godine, a sukladno novom Zakonu obavijestio sve stanice za tehnički pregled da se od dana primjene novog Zakona kao pčelarska vozila više ne smiju označavati teretna ili priključna vozila bilo kojeg oblika nadogradnje već samo ona kojima je nadogradnja izvedena tako da služi isključivo i samo za prijevoz košnica.

Također je uputom rečeno da svim vozilima koja više ne smatraju pčelarskim vozilima, kod prvog sljedećeg dolaska u STP treba u informatičkoj bazi izvršiti promjenu namjene vozila te istu dopisati u napomenu prometnih dokumenata ili izdati potpuno nove dokumente.

Međutim, uputom Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-24-41622/2008 od 01. srpnja 2008. godine, koju vam dostavljamo u privitku, naglašeno je da će se u okviru donošenja podzakonskih propisa u narednom razdoblju, detaljnije razraditi tematika vezana uz pčelarska vozila, pa do tada, sve stanice za tehnički pregled vozila, prilikom prve registracije, odnosno produljenja registracije trebaju postupati sukladno dosadašnjoj praksi rada. To znači da se i nadalje bilo koje teretno ili priključno vozilo (pa i tegljači, furgoni, razne platforme s dizalicom, sandučari i sl.) čiji vlasnik donese potvrdu pčelarskog saveza ili udruženja u kojem djeluje, a kojom dokazuje da predmetno vozilo služi isključivo za prijevoz pčela, može označiti u namjeni "ZA PČELARSKE POTREBE".

Ovom okružnicom se točka 2. okružnice broj: I/7, broj: 1594-1/2008 od 13. lipnja 2008. godine stavlja van snage.

 

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE:
Ida Laić, dipl.oec.

Privitak

Uputa Ministarstva unutarnjih poslova o postupanju s pčelarskim vozilima (511-01-24-41622/2008 od 01.07. 2008.)

Kontakti