kategorije pretrage

I/7, broj: 2883-1/2008

Zagreb, 22/12/2008


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Digitalni tahograf

Temeljem Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (N.n. broj 60/08 od 28. svibnja 2008. godine) od 01. siječnja 2009. godine uvodi se novi uređaj u određena vozila - digitalni tahograf.

Temeljem navedenog Zakona digitalnim tahografom moraju biti opremljeni svi NOVI teretni automobili čija je najveća dopuštena masa veća od 3.5 t, a koji se prvi puta registriraju u Republici Hrvatskoj nakon 1. siječnja 2009. godine. Također, digitalnim tahografom moraju biti opremljeni i svi NOVI autobusi koji se prvi puta registriraju u Republici Hrvatskoj nakon 1. siječnja 2009. godine.

Dakle, prilikom prvog tehničkog pregleda NOVIH navedenih vozila od navedenog datuma nadzornici su dužni zahtijevati na uvid postojanje digitalnog tahografa te isti mora biti propisno ispitan («baždaren»).

Digitalni tahograf svojim izgledom je vrlo sličan postojećim analognim tahografima, tj. izgleda poput auto radija. Na svojoj prednjoj masci ima ekran pomoću kojeg se čitaju osnovne informacije o zapisima, te pisač pomoću kojeg je moguće izvršiti ispis memoriranih vrijednosti iz tahografa. Također s prednje strane se nalazi i otvor za umetanje memorijskih kartica za dva vozača (ili za neku drugu aktivnost) te više funkcionalni izbornik (taster) za izbor odgovarajuće aktivnosti na tahografu.

Više o digitalnom tahografu, njegovom izgledu, prepoznavanju i ostalom moguće je pročitati u stručnom biltenu broj 117.

Nadzornici tehničke ispravnosti osim samog postojanja digitalnog tahografa dužni su utvrditi da li je isti ispravno ispitan. To se utvrđuje postojanjem samo hrvatske naljepnice sa značajkama bitnim za upotrebu tahografa, kao i provjerom da li na svim rastavljivim i vidljivim mjestima na transmisiji tahografa postoji hrvatski žig s plombirnom žicom. Žig na naljepnici i na plombama mora biti od istog ispitnog mjesta. Prilikom provjere ispravnosti ispitivanja digitalnog tahografa nije potrebno vršiti nikakvo rastavljanje pojedinih dijelova vozila.

Kako ne bi bilo zabune oko pojma NOVO vozilo, ovom prilikom ponavljamo i tumačenje Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-42-58189/4-96 od 28. ožujka 1996. godine kojim se utvrđuje da je NOVO vozilo ono vozilo koje nije bilo u uporabi i nije nikada nigdje bilo registrirano i ako nije starije od godinu dana.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl. oec.

Kontakti