kategorije pretrage

I/7, broj: 2921-1/2008

Zagreb, 30/12/2008


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Pravilnik o tehničkim pregledima vozila - novine bitne za rad stanica za tehnički pregled vozila

U Narodnim novinama 148/2008 od 19. prosinca 2008. godine objavljen je novi Pravilnik o tehničkim pregledima vozila. Novi Pravilnik donosi nekoliko novina vrlo bitnih za rad stanica za tehnički pregled vozila, stoga će se u nastavku pojedinačno nabrojati i naglasiti sve takve novine. Pravilnik je stupio na snagu osam dana od dana objave u Narodnim novinama što znači da je na snazi od 27. prosinca 2008. godine.

 

 1. U članku 9. propisano je da je stanica za tehnički pregled dužna osigurati video nadzor procesa tehničkog pregleda vozila, odnosno cjelovite tehnološke linije u radnom vremenu stanice i to za svaku tehnološku liniju zasebno. Sustav video nadzora mora biti tako izveden da omogućuje očitanje (identifikaciju) registracijskih pločica na vozilima. Podaci iz sustava video nadzora moraju se pohranjivati na tvrdi disk, odnosno takav medij koji omogućava pohranjivanje te čuvanje istih podataka najmanje godinu dana. Sustav video nadzora u skladu s odredbama Pravilnika mora biti postavljen u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika što znači da sve stanice za tehničke preglede (redovne i preventivne) moraju biti opremljene ovim sustavom najkasnije do 27. prosinca 2009. godine. Obzirom da je riječ o potpuno novoj opremi stanica za tehnički pregled koja zahtjeva i posebne upute o postavljanju (pretpostavljamo da će kamere trebati usmjeriti tako da se vozilima najmanje očitava stražnja registracijska tablica - neka vozila nemaju prednju tablicu - i to tako da kamera bude postavljanja više s lijeve strane tehnološke linije - zbog teretnih vozila s priključnim vozilom), upute o postavljanju video nadzora dostavit će se naknadno.
 2. U članku 10. posebno su dopisane točke 26., 27., 28. i 29. o obveznoj opremi stanica za tehnički pregled vozila koje obavljaju periodični tehnički pregled kočnica. Nije riječ ni o kakvoj novoj opremi koju stanice trebaju nabavljati, već o postojećoj opremi koju već sve stanice koje obavljaju PTPK imaju - analognim manometrima, spojnim crijevima za manometre, adapterima za spajanje na spojke upravljačkog i napojnog voda kočne instalacije i ručnom ventilu za regulaciju toka zraka pri ispitivanju kočnica samo priključnog vozila. Ovi elementi su i do sada postojali u stanicama za tehnički pregled, ali su bili propisani drugim pravnim aktom.
 3. U članku 12., tj. Njegovom posljednjem stavku, propisani su uređaji i oprema koju djelatnici stanice za tehnički pregled moraju ponijeti prilikom obavljanja tehničkog pregleda na otocima na kojima nema stanice za tehnički pregled vozila (riječ je o tehničkim pregledima na Visu, Lastovu, Šolti i Mljetu). Navedeno je da se tehnički pregledi na otocima moraju obavljati u prostoru koji omogućuje pregled vozila s njegove donje strane (dakle TP treba obavljati negdje gdje postoji kanal ili dizalica) te je potrebno ponijeti i sljedeću opremu: regloskop, dizelski i benzinski analizator, decelerometar, indikator točke isparavanja kočne tekućine, uređaj za kontrolu spajanja električne instalacije između vučnog i priključnog vozila, uređaj za ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije te računalo za rad na terenu. Ako se pojedini uređaj ne ponese na teren, onda se na vozilu koje bi trebalo biti pregledano takvim uređajima ne smije obaviti tehnički pregled. Npr. Ako se ne ponese uređaj za ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije ne smiju se kontrolirati vozila koja imaju ugrađenu plinsku instalaciju.

  Vrijedi naglasiti da se na terenu više ne zahtjeva postojanje uređaja za kontrolu najveće brzine mopeda opremljenih varijatorskim elementima transmisije na pogonski kotač pa se ovim mopedima može obavljati tehnički pregled i na otocima.
 4. U članku 14. opisan je tehnički pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu. Nema promjena u tehnologiji pregleda traktora ali je novina da se takav tehnički pregled mora obavljati na asfaltiranoj, ravnoj i osiguranoj površini.
 5. U članku 16. je propisano da se u slučaju naknadno utisnutog broja šasije na vozilo izdaju nova prometna i knjižica vozila (do sada se izdavala samo nova prometna dozvola, dok se novi broj šasije dopisivao u knjižicu vozila). Također je propisana i Potvrda o naknadno utisnutom broju šasije koju su stanice i do sada izdavale pomoću informatičkog sustava.
 6. U članku 21., u tablici kojom se opisuju uređaji i dijelovi koji moraju biti pregledani na tehničkom pregledu, dopisana su poglavlja 16. Registracijske tablice i oznake i 17. Plinska instalacija. Tehnološki se postupak tehničkog pregleda u ničemu ne mijenja, ali je ispravljen nedostatak teksta Pravilnika jer ove dva sklopa nisu do sada bila opisana u Pravilniku.
 7. U članku 22. potpuno je promijenjena tehnologija i izgled naljepnice za označavanje roka važenja tehničkog pregleda. Međutim, nova naljepnica i tehnologija rada primjenjivat će se od 01. lipnja 2009. godine, a do tada se primjenjuje stara naljepnica tj. Naljepnice.
 8. Novi znak na lijevom i desnom rubu ima polja (crvene i bijele boje) s brojkama od 1 do 12 koje predstavljaju mjesece u godini do kada vrijedi TP. Gornji rub znaka sadrži polja (plave i žute boje) s brojkama sljedećih kalendarskih godina do kada vrijedi TP.
  Rok valjanosti tehničkog pregleda označava se bušenjem broja mjeseca i godine u kojem ističe rok valjanosti tehničkog pregleda. Nema više polja za bušenje šifre STP-a. Postojat će samo jedna naljepnica za sve vrste vozila.

  Naljepnica će se postavljati na vjetrobransko staklo, s vanjske strane, u gornji desni kut stakla. Ako zbog veličine vozila to neće biti moguće (na autobusima, teretnim vozilima i drugim velikim vozilima) onda će se naljepnica lijepiti u donji desni kut vjetrobranskog stakla. Kod motornih vozila bez vjetrobrana naljepnica će se postavljati na prednjom desnom kraju vozila, a kod priključnih vozila na stražnjem kraju vozila, pokraj registracijske pločice.

  Ako je vozilo ispravno, nadzornik će biti dužan skinuti staru i postaviti novu naljepnicu na vozilo.

  Obzirom da nova naljepnica tj. Tehnologija označavanja tehnički ispravnog vozila zahtijevaju bitne izmjene u informatičkom sustavu i načinu rada nadzornika (naljepnica će se postavljati na vozilo nakon tehničkog pregleda, a ne nakon produljenja registracije - kao do sada), posebne upute o radu s naljepnicom biti će dostavljene neposredno prije lipnja 2009. godine.
 9. U članku 31. propisana je mogućnost obavljanja tehničkog pregleda na cesti sukladno direktivi EU. Ovaj posao su i do sada, na «eksperimentalan način» obavljale pojedine stanice za tehnički pregled u suradnji s policijskim upravama i postajama, a ovim tekstom se policijskim službenicima ili nadzornicima tehničke ispravnosti omogućava legalnost obavljanja pregleda na cesti.

  Za vrijeme pregleda vozila na cesti, onaj tko obavlja pregled dužan je voditi evidenciju o pregledanim vozilima na »Zapisniku o tehničkom pregledu vozila na cesti« te svakom vozaču vozila uručiti kopiju ovog dokumenta. Zapisnici su propisanog formata i Centar za vozila Hrvatske će u sve stanice za tehnički pregled te policijske uprave i postaje dostaviti odgovarajući broj zapisnika. U slučaju ponovljenog zaustavljanja vozila na cesti u tekućem danu, na vozilu se neće obavljati ponovna kontrola ako vozač predoči na uvid Zapisnik o tehničkom pregledu vozila na cesti iz kojeg je vidljivo da je kontrola obavljena isti dan.

  Pregled vozila na cesti obavlja se vizualnom kontrolom dijelova vozila bitnih za sigurnost prometa na cestama i ekološku podobnost. U slučaju sumnje u bitnu neispravnost vozila na onim sklopovima vozila na kojima se može izvršiti kontrola ili mjerenje pomoću instrumenata, policijski službenik mora dopratiti vozilo u najbližu stanicu za tehnički pregled gdje će na vozilu biti obavljen izvanredni tehnički pregled. U slučaju utvrđenja tehničke neispravnosti na cesti ili na izvanrednom tehničkom pregledu zbog koje je prema ocjeni policijskog službenika ili nadzornika tehničke ispravnosti bitno ugrožena sigurnost prometa na cestama, policijski službenik će vozilu zabraniti daljnje sudjelovanje u prometu, tj. Vozilu će skinuti registracijske pločice i dopratiti ga do najbližeg parkirališta ili servisa za popravak. Vozilu će se vratiti registracijske pločice tek nakon što vozač dokaže da je na vozilu obavljen popravak pokvarenih sklopova.

  Obzirom da su pojedine stanice za tehnički pregled već sudjelovale u ovakvim akcijama, kompletna tehnologija pregleda, obvezna oprema za pregled itd., napisane su u uputama Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 2739-02/08 od 03. prosinca 2008. godine koje su bile dostavljene svim stanicama za tehnički pregled vozila.
 10. U članku 32., stavku 2. objašnjena je upotreba žigova za ovjeru tehničkog pregleda. Riječ je o dva žiga: «velikom» žigu koji je uobičajen u upotrebi u stanicama za tehnički pregled i «malom» žigu za kojeg je sada propisano da se postavlja svugdje gdje se zbog svoje veličine ne može postaviti «veliki» žig.

 11. Primjer izgleda «velikog» i «malog» žiga za ovjeru tehničkog pregleda vozila.


  Drugim riječima, valjanost jednog i drugog žiga je istovjetna. U praksi uvijek treba upotrebljavati «veliki» žig, a samo tamo gdje se isti zbog svoje veličine ne može upotrijebiti, upotrebljava se «mali» žig.

 

Na kraju želimo naglasiti da se tekst cijelog Pravilnika ne dostavlja u privitku ovog dopisa već ga je moguće pronaći na internet stranicama Centra za vozila Hrvatske, odnosno unutar informatičkog programa za rad stanica za tehnički pregled vozila.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE:
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti