kategorije pretrage

NEVAŽEĆA OKRUŽNICA ZAMIJENJENA SA OKRUŽNICOM


I/7, broj: 651-1/2008

Zagreb, 04/03/2008


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Odgovori na pitanja nadzornika i referenata iz svakodnevnog rada stanica za tehnički pregled vozila

Kao i mnogo puta do sada, iz stanica za tehnički pregled vozila se prema Centru za vozila Hrvatske svakodnevno upućuje cijeli niz pitanja najrazličitije tematike. Izdvojili smo nekoliko zanimljivih pitanja i odgovora koji bi mogli biti interesantni svim stanicama za tehnički pregled vozila.

1. Kako postupiti u postupku registracije prilikom kupoprodaje vozila u slučaju kada je stari vlasnik odjavio vozilo koje je registrirano i zadržao staru policu osiguranja (vjerojatno je izvršen povrat preostale premije osiguranja s te police)?

Prilikom kupoprodaje vozila (ali i iz bilo kojeg drugog razloga) vlasnik ima pravo odjaviti vozilo (ako se vozilo prodaje u drugo registracijsko područje onda je odjava obvezna), a samim time, ako je vozilo odjavljeno ima pravo izvršiti povrat preostalog dijela plaćene godišnje naknade za korištenje cesta ("cestarine"), kao i povrat preostalog dijela plaćene premije osiguranja. Povrat sredstava od posebne naknade za zaštitu okoliša nije moguće izvršiti.

Kada se novi vlasnik tj. kupac takvog vozila pojavi u stanici za tehnički pregled vozila kako bi registrirao na sebe takvo vozilo onda je referent tehničke ispravnosti dužan od vlasnika takvog vozila zahtijevati na uvid prometni dokument iz kojeg je vidljivo da je vozilo odjavljeno, kupoprodajni ugovor između starog i novog vlasnika, kao i postojanje stare police obveznog osiguranja za to vozilo (ako prethodni vlasnik nije zadržao policu i izvršio povrat dijela plaćene premije). U tom slučaju obavlja se samo registracija vozila na novog vlasnika.

Ako novi vlasnik nije donio staru policu osiguranja, novi vlasnik je dužan napraviti novu policu osiguranja.

Nova polica osiguranja može biti napravljena na onaj vremenski period za koji vozilu vrijedi rok valjanosti tehničkog pregleda. U tom slučaju ne treba obavljati tehnički pregled na vozilu već samo izvršiti registraciju vozila na novog vlasnika vozila na rok do kada vrijedi polica osiguranja tj. do kada vrijedi obavljeni tehnički pregled na vozilu. Ponovna naplata "cestarine" se ne obavlja.

Međutim, ako novi vlasnik donese novu policu osiguranja na puni vremenski period od godine dana onda takvom vozilu treba obaviti tehnički pregled, izvršiti naplatu svih propisanih davanja ("cestarina" + posebna naknada za zaštitu okoliša) i izvršiti registraciju vozila na novog vlasnika na rok od godine dana.

 

2. Je li vozilo SMART FORTWO MHD (micro hybrid drive) hibridno vozilo kojem u vrsti motora treba upisati KOMBINIRANI POGON (ELEKTRO + OTTO)?

Ne! Premda bi se iz punog naziva ovog vozila (micro hybrid drive) moglo zaključiti da je riječ o nekakvom hibridnom vozilu, riječ je samo o tehnici koja prilikom vožnje vozila, kada brzina kretanja vozila padne ispod 8 km/h, a istodobno je aktivirana papučica kočnice, gasi pogonski motor vozila do stanja mirovanja vozila. U trenutku kada se vozilo ponovno želi pokrenuti, pritisne se papučica akceleratora, motor se samostalno pali i vozilo se ponovno pokreće snagom svoga benzinskog motora. Dakle, riječ je samo o jednostavnom gašenju motora kada nam isti više nije potreban (npr. prilikom stajanja u koloni ili na semaforu) i automatskom pokretanju istoga prilikom pritiska na papučicu akceleratora.

Da bi se nekom vozilu u vrstu motora upisao pojam "KOMBINIRANI POGON" ono se uistinu mora moći pokretati iz više spremnika energije (npr. spremnik fosilnog goriva + akumulatori). Pri tome tok snage prema kotačima nije bitan - vozilo se može pokretati samo pomoću jednog od radnih motora (npr. može se pokretati samo elektromotorom dok benzinski motor služi za proizvodnju električne energije i direktno pokretanje vozila ili za nadopunjavanje akumulatora) ili kombinacijom rada više radnih motora (npr. pokreće se i benzinskim i elektromotorom). Također, nije bitna izvedba prijenosa snage na kotače vozila (transmisija) koja može biti samo mehanička ili samo električna.

U ovom trenutku na hrvatskom tržištu samo tri marke vozila u svom proizvodnom programu imaju tzv. hibridna vozila: HONDA; TOYOTA i LEXUS kojima se u vrstu motora treba upisati pojam "KOMBINIRANI POGON".

 

3. Treba li tegljaču s 13-tonskom pogonskom osovinom dodijeliti registracijske pločice s crvenim brojkama i slovima?

Da! Prilikom prve registracije bilo kojeg vozila nadzornici su dužni uočiti sve tehničke karakteristike vozila koje premašuju propisane vrijednosti i zbog kojih se vozilu moraju dodijeliti registracijske pločice s crvenim brojkama i slovima. Ako bilo koja karakteristika premašuje propisane vrijednosti vozilu treba dodijeliti "crvene" registracijske pločice. Riječ je o dimenzijskim karakteristikama (duljina, širina i visina), najvećoj dopuštenoj masi vozila, kao i o opterećenju slobodne, odnosno pogonske osovine.

Npr. u slučaju dvoosovinskog tegljača, treba provjeriti duljinu vozila (ne smije biti dulji od 12,00 m), širinu vozila (ne smije biti širi od 2,55 m), visinu vozila (ne smije biti viši od 4,00 m), najveću dopuštenu masu (ne smije biti veća od 18,0 t), dozvoljeno opterećenje slobodne osovine (ne smije biti veće od 10,0 t) i dozvoljeno opterećenje pogonske osovine (ne smije biti veće od 11,5 t).

Ovom vozilu treba dodijeliti «crvene» registracijske pločice jer mu dozvoljeno opterećenje pogonske osovine iznosi 13000 kg, a u Hrvatskoj ne smije biti veće od 11500 kg.

Naravno, ako je na vozilu izvršena neka preinaka (kod tegljača obično je riječ o uzdužnom pomicanju sedla po šasiji) pa se tvornički podatak o dozvoljenom opterećenju stražnje osovine promijenio temeljem potvrde o ispitivanju vozila, onda podatke s potvrde treba uzeti kao mjerodavne, a ne podatke iz prikazane tablice vozila.

4. Koje podatke treba uzeti kao mjerodavne za utvrđivanje tehničkih karakteristika vozila ako je na identifikacijskoj pločici izvršeno ispisivanje više različitih podataka o tehničkim karakteristikama vozila?

Kao mjerodavne podatke treba uvijek uzeti one više podatke!

vakav način ispisivanja dvostrukih tehničkih podataka ponekad je uobičajen za teretna i priključna vozila kada se za vrijeme izrade vozila još uvijek ne zna na kojem će tržištu takvo vozilo biti isporučeno. U takvim slučajevima proizvođač uz uobičajene zakonske dopuštene vrijednosti koje vrijede u zemljama EU, ispisuje i paralelne podatke s tehnički najvećom mogućom masom vozila, skupa vozila, kao i tehnički najvećim mogućim opterećenjem svake pojedine osovine. Ovi viši podaci su oni prema kojima je proizvođač dimenzionirao sklopove na vozilu i ako se vozilo isporuči u državu u kojoj su takva opterećenja zakonski moguća, onda vlasnik zna da svoje vozilo može opteretiti do viših vrijednosti koje su navedene u tablici.

U Hrvatskoj takve više vrijednosti znače da je vozilo dimenzionirano na višu najveću dopuštenu masu ili na viša dozvoljena osovinska opterećenja od propisima dozvoljenih, a to je jedan od razloga za označavanje vozila «crvenim» registracijskim pločicama. Naravno, ako je na vozilu izvršena neka nadogradnja onda će se u postupku ispitivanja utvrditi točan raspored mase na vozilu, odnosno utvrdit će se najveća dopuštena masa i dozvoljena osovinska opterećenja obzirom na nadogradnju. U slučaju kada je na vozilu izvršeno ispitivanje onda su podaci iz potvrde o ispitivanju mjerodavni za utvrđivanje tehničkih karakteristika vozila.

Ovo vozilo ima dva stupca s podacima. Lijevi stupac predstavlja najveće dopuštene vrijednosti opterećenja toga vozila (prema propisima), a desni stupac predstavlja tehnički moguća opterećenja tog vozila. Ovom vozilu treba dodijeliti «crvene» registracijske pločice jer mu tehnički moguće opterećenje stražnje dvije pogonske osovine iznosi 13000 kg, a najveća dopuštena masa 41000 kg. Za dodjelu «crvenih» pločica dovoljno bi bilo da jedna od ovih vrijednosti premašuje propisane vrijednosti.

Naravno, ako je na vozilu izvršena neka preinaka (nadogradnja) pa se tvornički podatak o tehnički mogućoj najvećoj dopuštenoj masi i opterećenjima stražnjih osovina promijenio temeljem potvrde o ispitivanju vozila, onda podatke s potvrde treba uzeti kao mjerodavne, a ne podatke iz prikazane tablice vozila.

5. Smije li se ovjeriti tehnički pregled vozilu kojemu su naknadno ugrađena ksenonske žarulje u kućišta serijskih halogenih svjetala vozila?

Na žalost odgovor na ovo pitanje nije jednoznačan, već ovisi o načinu ugradnje svjetala.

Prilikom pregleda ovakvih svjetala treba postupiti na sljedeći način: Prvo treba ocijeniti je li boja svjetla zaslijepljujuća, odnosno je li boja svjetla prešla iz bijele u plavu (pa makar i samo po rubovima svjetleće površine). Ne postoji instrument za ovu ocjenu već se ocjena istog vrši subjektivnim osjećajem da li su svjetla plavičasta ili su još uvijek bijele boje. Ako je vlasnik kupio ksenonske žarulje čija boja (temperatura boje) prelazi više od 6000 K, onda takva svjetla iz bijele prelaze u plavičastu boju i tehnički pregled treba odbiti. Na žalost, temperaturu boje svjetla nije moguće pročitati otisnutu na naknadno ugrađenim žaruljama niti dijelovima ovako ugrađenog kompleta već je treba subjektivno ocijeniti. Također, ako je direktni pogled u svjetlo neugodan za oko (svjetlo je presvijetlo), tehnički pregled treba odbiti.

Drugi korak je pregled same dodatno ugrađene električne instalacije u vozilo. Obzirom da ksenonske žarulje rade na način da se u njima uspostavi električni luk koji svijetli (za uspostavu luka potreban je napon veći od 20000 V, a za održavanje luka proizvodi se napon veći od 5000 V), potrebno je pregledati sve dijelove naknadno postavljene instalacije. Pri pregledu treba uočiti na koji način je naponski pretvornik učvršćen za vozilo, kako su kabeli položeni po vozilu i je li postojeće kućište svjetala kvalitetno pregrađeno (vodonepropusno). Pregled treba obaviti dok je vozilo ugašeno i svjetla ne rade jer postoji opasnost od električnog udara. Svi naknadno ugrađeni dijelovi moraju biti kvalitetno učvršćeni uz karoseriju vozila, žice uredno položene, pričvršćene i izolirane, bez i najmanje opasnosti od kratkog spoja ili zapaljenja.

Na kraju, kao zadnji korak pregleda slijedi kontrola podešenosti svjetala na regloskopu. Ručno podešavanje visine snopa svjetala mora biti ispravno i postavljeno u nulti položaj. Zaslon regloskopa treba postaviti na postotni pad svjetala za taj tip vozila. Tek nakon toga treba izvršiti kontrolu svjetala na regloskopu. Na zaslonu regloskopa mora postojati vrlo jasna linija između tamne i svijetle površine koja se mora nalaziti na predviđenoj poziciji granične linije zaslona regloskopa. Linija između svijetle i tamne površine mora biti jako istaknuta jer i najmanja nepodešenost ovakvih svjetala (osvjetljavanje područja koje mora biti tamno) izaziva znatno veću zaslijepljenost nego kod normalnih halogenih svjetala. Bilo kakva deformacija geometrije svjetla na zaslonu regloskopa, prelaženje i najmanjeg dijela svijetle površine iznad granične linije na zaslonu regloskopa ili bilo kakva druga neispravnost (npr. trešnja sjene svjetla dok radi motor vozila) razlog su za odbijanje tehničkog pregleda.

Dodatni perači glavnih svjetala kao i automatsko podešavanje nivoa svjetala u ovisnosti o opterećenju vozila ne trebaju postojati, premda su takvi tehnički sklopovi obvezni kod serijski ugrađenih ksenonskih svjetala.

Ovo je prikaz svih dijelova (× 2) koji se naknadno ugrađuju prilikom opremanja vozila ksenonskim žaruljama.

Kvadratne kutije u donjem dijelu snimke su naponski pretvornici, vidljiv je komplet kabela s konektorima i ksenosne žarulje na njihovim krajevima (žarulje su na snimci postavljene u zaštitna kućišta koja se prije ugradnje na vozilo skidaju).

Na ovom vozilu je izvršena ugradnja ksenonskih žarulja. Svjetlo je na pogled bijele boje, u svjetlo se može gledati jer ne zasljepljuje i sjena na regloskopu je ispravne geometrije. Prema ovim zahtjevima ovom vozilu se može ovjeriti tehnički pregled.

Ali je istovremeno u motornom prostoru izvršena vrlo neuredna ugradnja naponskog pretvornika (isti je bez ikakvog učvršćenja samo postavljen u prostor između usisne grane, blatobrana, kutije s osiguračima i svijetla) - tehnički pregled treba odbiti.

6.Kako izvršiti pregled pomoćne kočnice na valjcima u slučaju kada se aktiviranje pomoćne kočnice izvodi pomoću tipke, a kočnica se aktivira električnim putem?

Pomoćnu kočnicu koja se uključuje električnim putem ima ugrađenu sve veći broj vozila. Međutim, zahvaljujući ugrađenom elektroničkom upravljanju, aktiviranje kočnice može se razlikovati od vozila do vozila - ovisno o programu koji je proizvođač ugradio u vozilo. Na nekim vozilima se puno djelovanje kočnice postiže već nakon kratkog aktiviranja i zadržavanja tipke u pritisnutom položaju dok se na nekim vozilima puno djelovanje postiže nakon što se tipka pritisne više puta za redom. Svakim sljedećim pritiskom na tipku djelovanje pomoćne kočnice je sve snažnije.

Na ovoj fotografiji je prikazan električni prekidač ručne kočnice na vozilu VOLKSWAGEN PASSAT. Njeno aktiviranje izvodi se tako da se tipka pritisne jednom (tada zasvijetli žaruljica na tipki), a postignute sile kočenja iznose približno 500 N na svakom kotaču. Drugim pritiskom tipke sile pomoćne kočnice narastu na približno 1000 N, a tek trećim pritiskom postiže se blokada pomoćne kočnice na približno 1200 N.

Odmah nakon blokade kotača valjci se zaustave, nakon čega je potrebno otpustiti ručnu kočnicu. To se izvodi tako da se pritisne papučica spojke (kod ručnog mjenjača) i papučica radne kočnice. Tek nakon toga, ponovnim pritiskom na tipku pomoćne kočnice otpušta se pomoćna kočnica.

Obzirom da nadzornik ne može poznavati elektronički program svakog tipa vozila koji se pojavi s elektroničkom kočnicom, kao što nije niti u mogućnosti da proučava upute za rukovanje na svakom tipu vozila, prilikom ispitivanja ručne kočnice najbolje je istu pokušati aktivirati na oba načina (zadržavanjem pritisnute tipke i višekratnim pritiskanjem tipke) pa će na jedan od ova dva načina uočiti da li kočnica djeluje ispravno i sa zadovoljavajućim koeficijentom.

7. Smije li se ovjeriti tehnički pregled vozilu koje mora imati rezervni kotač (npr. tegljač), ali isti ne postoji na vozilu jer je vlasnik na njegovo mjesto ugradio dodatni spremnik goriva?

Ne smije! Prema hrvatskim propisima sva motorna i priključna vozila (osim L kategorije vozila, traktora i njihovih priključnih vozila, prikolica s jednom osovinom, autobusa za gradski promet i komunalnih vozila) moraju imati rezervni kotač s pripadajućom opremom. Rezervni kotač ne trebaju imati niti ona vozila koja su opremljena nekim sigurnosnim sustavom za sigurnu vožnju s ispuhanom gumom ili ako vozilo posjeduje neko sredstvo za osposobljavanje ispuhane gume. Riječ je o raznim gumama s tvrdom bočnicom, PAX sustavima, sprejevima za privremeno osposobljavanje gume kao i kompresorima za nadopunjavanje tlaka u gumi i sl. Međutim, ovakva sredstva za sada postoje samo za "laka vozila" te stoga sva vozila približno iznad 3,5 tona najveće dopuštene mase moraju imati rezervni kotač jer neko nadomjesno sredstvo za takva vozila ne postoji.

Pojedini tegljači pristupe tehničkom pregledu na način da rezervni kotač samo pričvrste trakama za sedlo ili ga postave na stražnju stjenku poluprikolice. Niti jedan od takvih načina učvršćenja nije dozvoljen. Rezervni kotač mora se nalaziti na samom vozilu za koje je namijenjen, a ako je na vozilu izvršena bila koja nadogradnja koja je rezervni kotač izbacila iz njegovog standardnog položaja (npr. ugradnjom dodatnog spremnika goriva) onda se rezervni kotač mora kvalitetno postaviti na neko drugo mjesto na vozilu. Najbolje je to napraviti izradom posebnog nosača s vanjske strane stražnjeg dijela kabine.

Ovakvo postavljanje rezervnog kotača (trakama je vezan uz sedlo tegljača) u najmanju ruku je smiješno. Rezervni kotač se našao na ovom mjestu jer je na vozilo ugrađen dodatni spremnik goriva s lijeve strane vozila. U ovakvim slučajevima za rezervni kotač treba izraditi poseban nosač - najbolje na stražnjoj strani kabine.

Naravno, ovakvo vozilo na pregledu treba proglasiti tehnički neispravnim

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE:
Ida Laić, dipl.oec.

NEVAŽEĆA OKRUŽNICA ZAMIJENJENA SA OKRUŽNICOM


Kontakti