kategorije pretrage

I/7, broj: 1024-1/2009

Zagreb, 21/04/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Digitalni tahografi - kontrola na tehničkom pregledu

Obzirom da je ove godine bilo više promjena oko kontrole digitalnog tahografa u vozilima te da su uvedene pojedine prijelazne odredbe koje uskoro ističu, ovom prilikom želimo podsjetiti sve nadzornike na odredbe bitne za kontrolu digitalnih tahografa.

Od 01. svibnja 2009. godine prestaje vrijediti prijelazno razdoblje u kojem su se NOVA vozila koja su uvezena tijekom 2008. godine, uz potvrdu dobavljača vozila kojom se pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da je predmetno vozilo uvezeno u Republiku Hrvatsku do 31. prosinca 2008. godine, mogla registrirati s analognim tahografom. Dakle, od 01. svibnja 2009. godine sva NOVA vozila koja se prvi puta registriraju u RH, a koja moraju biti opremljena tahografom, isti mora biti digitalnog tipa.

Rabljena vozila koja se prvi puta registriraju u Republici Hrvatskoj i nadalje ne moraju imati digitalni tahograf već isti može biti analognog tipa. Naravno, ako neko rabljeno vozilo ima već ugrađen digitalni tahograf, isti se ne mora mijenjati već se vozilo može registrirati i s takvim tahografom. Međutim sva NOVA vozila moraju biti opremljena digitalnim tahografom, pa ako neko NOVO vozilo pristupi prvom tehničkom pregledu s analognim tahografom, isti treba zamijeniti s digitalnim tahografom.

Ovom prilikom još jednom podsjećamo i na definiciju NOVOG vozila prema tumačenju Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-42-58189/4-96 od 28. ožujka 1996. godine koja glasi: NOVO vozilo je ono vozilo koje nije bilo u uporabi i nije nikada nigdje bilo registrirano i koje nije starije od godinu dana.

Nadzornici tehničke ispravnosti dužni su na svakom tehničkom pregledu (redovnom, preventivnom, ili izvanrednom) na kome se vrši kontrola tahografa, potražiti naljepnice na kojima su napisane značajke bitne za uporabu tahografa. Ove naljepnice se razlikuju od naljepnica za analogne tahografe pa se u nastavku daje prikaz svih naljepnica koje se lijepe i koje nadzornici moraju kontrolirati na analognim i digitalnim tahografima. Posebno vrijedi navesti da se na malim naljepnicama kod analognog tahografa označava stalnica «k» tahografa, dok se na maloj naljepnici kod digitalnog tahografa nalazi brzina na koju je podešen ograničivač brzine. Datum kada je izvršeno ispitivanje tahografa nalazi se na velikoj naljepnici i kao što je poznato, u trenutku tehničkog pregleda vozila, ovaj datum ne smije biti stariji od dvije godine - koliko vrijedi ispitivanje tahografa.

Naljepnice koje se lijepe na ANALOGNOM tahografu
(primjer neispunjenih naljepnica)
Naljepnice koje se lijepe na DIGITALNOM tahografu
(primjer ispunjenih naljepnica)

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti