kategorije pretrage

I/7, broj: 329-1/09

Zagreb, 06/02/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Digitalni tahograf - odgoda primjene

Našim dopisom broj I/7, broj: 2883-1/2008 od 22. prosinca 2008. godine obavijestili smo vas o obveznom opremanju pojedinih novih vozila digitalnim tahografom ako se ista prvi puta registriraju u Republici Hrvatskoj od 01. siječnja 2009. godine.

Međutim, dopisom Ministarstva mora, prometa i razvitka klasa: 340-02/09-02/36, urbroj: 530-07-09-01 od 05. veljače 2008. godine obaviješteni smo da se primjena ove odredbe odgađa do 01. svibnja 2009. godine. Odredba se odgađa samo za ona vozila koja su uvezena na područje Republike Hrvatske i za koja je plaćena carina do kraja 2008. godine (dakle do 31. prosinca 2008. godine).

Nadalje, vozila koja su uvezena tijekom 2008. godine, a koja imaju «obični analogni» tahograf mogu se registrirati i s takvim ispitanim tahografom ali vlasnici takvih vozila moraju dostaviti i potvrdu dobavljača vozila kojom se pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da je predmetno vozilo uvezeno u Republiku Hrvatsku do 31. prosinca 2008. godine.

Obrazac potvrde nije propisan, a prilikom prvog tehničkog pregleda uz kontrolni list istu treba kopirati i zaklamati uz kontrolni list.

Moguća je i situacija da pojedini vlasnici čije je vozilo opremljeno digitalnim tahografom žele zadržati digitalni tahograf u vozilu. Naravno, i takvim vozilima treba ovjeriti tehnički pregled i registrirati ga ako je takav digitalni tahograf uredno ispitan i ovjeren u Republici Hrvatskoj.

U privitku se dostavlja naputak Ministarstva mora, prometa i razvitka te se još jednom naglašava da ovakav način rada vrijedi samo do 01. svibnja 2009. godine od kada opet sva nova vozila koja se prvi puta registriraju u Republici Hrvatskoj, ako moraju biti opremljena tahografom, isti mora biti digitalni tahograf.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Privitak:

Prilog okružnici

Kontakti