kategorije pretrage

III/9, broj: 2227-1/2009

Zagreb, 04/08/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

PREDMET: Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama - dodatno tumačenje

Poštovani,

Okružnicom III/9, broj: 2134-1/2009 od 24.07.2009. opisane su određene novine koje je donijelo novo izdanje Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 74/2009 od 29.06.2009).
Zbog učestalih upita u nastavku dajemo dodatno tumačenje pojedinih odredbi spomenutog pravilnika.

1. Članak 25. Stavak 2. propisuje da svjetla za vožnju unatrag na priključnim vozilima koja su proizvedena nakon 1. siječnja 1999. godine moraju biti ugrađena i izvedena tako da daju svjetlost bijele boje, prema Pravilniku ECE-R 48.

Objašnjenje za tehnički pregled:
Pravilnik ECE-R48 propisuje svjetlo za vožnju unatrag kao obavezno samo za priključna vozila kategorija O2, O3 i O4. S obzirom na to da se ovaj stavak na kraju poziva na navedeni pravilnik, lake prikolice ne moraju biti opremljene svjetlom za vožnju unatrag.

2. Članak 10. Stavak 3. propisuje da se na svim vozilima M, N i O kategorije koja su prvi put registrirana nakon 01. siječnja 2000. godine treba nalaziti osnovni identifikacijski podatak o vozilu (broj šasije), podatak o najvećoj dopuštenoj masi vozila za koje je isto konstruirano te o dopuštenim osovinskim opterećenjima koje osovine mogu podnijeti (identifikacijska naljepnica).

Objašnjenje za tehnički pregled:
Pokazalo se da velik broj ovlaštenih zastupnika nije u mogućnosti izdati identifikacijsku naljepnicu (pločicu) u roku od 10 dana, zbog čega strankama, koje su zbog identifikacijske naljepnice pale na tehničkom pregledu, propada besplatan ponovljeni tehnički pregled.
Isto tako, određeni broj ovlaštenih zastupnika nije u mogućnosti izdati identifikacijske naljepnice za vozila proizvedena prije 2000. godine, a koja su u RH registrirana nakon 01.01.2000. godine.

Zbog ovakvih problema koji su na terenu nastali, a zbog ujednačavanja kriterija prema svim vozilima koja su registrirana u RH, preporuča se da se postojanje i propisan sadržaj identifikacijske naljepnice (pločice) kod tehničkog pregleda do daljnjega ne zahtijevaju.
Identifikacijska naljepnica (pločica) nema utjecaja na sigurnost prometa na cestama, a svi podaci koji bi se s nje trebali iščitati mogu se naći u katalozima tehničkih podataka i u popratnoj literaturi vozila.

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA UPRAVE:

Ida Laić, dipl. oec.

Kontakti