kategorije pretrage

III/9, broj: 2892-1/2009

Zagreb, 03/11/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

PREDMET: Kontrola ploča za označavanje „teških“, „dugih“ i „sporih“ vozila kod tehničkog pregleda vozila

Praćenjem povratnih obavijesti s terena uočena je neujednačena praksa kod pregleda ploča za označavanje "teških", "dugih" i "sporih" vozila, stoga ponavljamo kratku uputu u vezi pregleda ploča za označavanje vozila kod tehničkog pregleda vozila.

Teretna motorna vozila najveće dopuštene mase veće ili jednake od 12000 kg (osim tegljača namijenjenih za vuču poluprikolica) moraju biti obilježeni pločom/pločama "teško vozilo" prema odredbama pravilnika ECE-R 70.
Ploče smiju biti postavljene samo tako da kose crte na pločama tvore oblik obrnutog slova "V" ( Л-) i samo u kombinacijama koje su prikazane primjerima na slici ispod.
Priključna vozila najveće dopuštene mase veće ili jednake od 10000 kg ili priključna vozila bez obzira na NDM ali čija duljina (uključujući duljinu vučne rude) prelazi 8m moraju biti obilježena pločom/pločama "dugo vozilo" prema odredbama pravilnika ECE-R 70.
Ploče smiju biti postavljene samo u kombinacijama koje su prikazane primjerima na slici ispod.

Ploča ili ploče »teško vozilo« ili »dugo vozilo« moraju biti postavljene sa stražnje strane vozila na visini najmanje 250 mm (do donjeg ruba ploče) i najviše 2100 mm (do gornjeg ruba ploče), mjereći od podloge do ruba ploče.

Motorna vozila i priključna vozila koja se zbog konstrukcijskih razloga, na ravnoj cesti ne mogu kretati brzinom većom od 30 km/h, ili se na cesti kreću brzinom manjom od 30 km/h kada obavljaju pojedine radove u prometu, moraju biti obilježena znakom "sporo vozilo", prema odredbama pravilnika ECE-R 69.

Na vozilu mora postojati najmanje jedan znak "sporo vozilo", postavljen na stražnjem dijelu vozila s jednim od vrhova postavljenim prema gore. Ako je na vozilu samo jedan znak "sporo vozilo", mora biti postavljen tako da se nalazi, u odnosu na uzdužnu vertikalnu ravninu simetrije vozila, na lijevoj strani vozila. Znak "sporo vozilo" mora biti postavljen na visini ne manjoj od 250 mm (do donjeg ruba znaka) i ne višoj od 1500 mm (do gornjeg ruba znaka), mjereći od zemlje do ruba znaka.

 

Ploče za označavanje "teških", "dugih" i "sporih" vozila moraju biti homologirane što se dokazuje homologacijskom oznakom "zaokruženo E" koja je otisnuta na toj ploči, primjer čega se daje na slijedećoj slici.

Ploče se pregledavaju u sklopu redovnog i izvanrednog tehničkog pregleda kada one moraju biti:

  • homologirane
  • dobro pričvršćene
  • ispravno postavljene s obzirom na svoju orijentaciju i položaj na vozilu
  • ne smiju biti izblijedjele
  • ne smiju biti oštećene, savijene

 

Kod periodičnog tehničkog pregleda i periodičnog tehničkog pregleda kočnica, a prema Pravilniku o tehničkim pregledima vozila, ploče za označavanje se ne kontroliraju. Međutim, ako se za vrijeme periodičnog tehničkog pregleda ili periodičnog tehničkog pregleda kočnica, na vozilu uoči da te ploče nisu ispravne, nadzornici imaju pravo evidentirati tu grešku kroz CVH.STP modul "Zapisnici o neispravnosti" koji se nalazi u izborniku "Tehnički pregledi" i ispisati pripadajući zapisnik kojim se može upozoriti vlasnika vozila na neispravnost zbog koje neće moći proći na slijedećem redovnom ili eventualnom izvanrednom tehničkom pregledu.

Na kraju još jednom naglašavamo da su ove ploče, kada se jednom postave na vozilo, uslijed djelovanja sunca, kiše, ispušnih plinova tj. uslijed atmosferskih i ostalih utjecaja, podložne starenju i propadanju. To znači da ploče nakon nekoliko godina više nemaju svoja florescentna i retroreflektrirajuća svojstva kao na početku svog životnog vijeka. Takve ploče se lako prepoznaju uslijed izblijedjelosti ili čak odlijepljenosti pojedinih dijelova traka. Takve ploče na TP treba proglasiti neispravnim i zahtijevati ugradnju novih ispravnih ploča.

Nadalje, pojedini vlasnici ovakve znakove izrađuju sami upotrebom raznih crvenih i žutih traka ili boja ili ih postavljaju na plastičnu podlogu ili ih savijaju po površini oplate vozila. Sve su to neispravne ploče koje se ne smiju odobriti na TP. Naime, svaka ovakva ploča mora biti homologiranog tipa i ne smije se odobriti niti jedan drugi tip ploče.

S poštovanjem,
Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl. oec.

Kontakti