kategorije pretrage

III/8, broj: 1564-1/2010

Zagreb, 19/05/2010


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Izmjene u aplikaciji CVH.STP

Poštovani,

sa ciljem što lakšeg i jednostavnijeg rada s aplikacijom CVH.STP u postupku tehničkog pregleda i registracije vozila, i poštujući propisanu proceduru, izvršene su dvije dopune u programu.

1) U postupku unosa podataka o vlasniku vozila - za pravne osobe, dodano je polje "Poslovnica" koje služi za upis četveroznamenkastog broja koji je dodatak matičnom broju pravne osobe, a odnosi se na poslovnicu, odnosno zasebnu jedinicu u sklopu iste pravne osobe (npr. HEP, INA, leasing društva, i drugi koji imaju poslovnice na različitim adresama, a uz osnovni MB i OIB su isključivo podaci o sjedištu društva). Upisom broja poslovnice zadržava se dosadašnja struktura evidencije vlasnika s pripadajućim adresama kao i pripadnosti određenom registarskom području (slika broj 1). Ukoliko nema broja poslovnice, isto polje se ostavlja prazno.

2) Pravilnikom o ispitivanju vozila (NN, broj 152/09, od 18. prosinca 2009.) člankom 15. propisano je da se tip vozila utvrđuje na temelju tehničkih podataka proizvođača, a za ispitano vozilo u rubrici o tipu vozila upisuje se i broj potvrde o ispitivanju vozila

Zbog navedenog, kod svake vrste ispitivanja, kada se izdaje Potvrda o ispitivanju, navedeni broj Potvrde potrebno je upisati u navedeno polje (slika broj 2).

Kako je Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila (NN, broj 151/08, od 23. prosinca 2008.) u članku 43. stavku 2. propisano da ako se mijenja vrsta, marka ili tip vozila, broj šasije i oblik karoserije izdaju se novi prometni dokumenti (prometna dozvola i knjižica vozila).

U postupku tehničkog pregleda i registracije vozila za svako vozilo koje nakon postupka ispitivanja pristupi tehničkom pregledu odnosno registraciji, potrebno je u navedeno polje upisati broj Potvrde o ispitivanju (C-12345, odnosno P-12345 za lake prikolice) i izdati nove prometne dokumente (prometnu dozvolu i knjižicu vozila).

Za vozila koja su u evidenciji CVH.STP i imaju prometne dokumente i navedeni broj Potvrde je upisan u polje ''Model vozila'', potrebno je isti broj u samom programu prepisati u polje ''Broj atesta'', ali bez promjene dokumenata, nego će se navedeni podatak ažurirati kod prve promjene dokumenata zbog nekog drugog razloga (npr. promjena vlasnika, popunjenost itd.)

Ostale evidencije u programu CVH.STP ostaju nepromijenjene.

Za sva ostala pitanja molimo da se obratite CVH, Pododjelu za tehnički pregled i registraciju vozila, na telefone: 01/4817-367, 098/221-446, 01/4883-641, 098/347-187.

S poštovanjem!

PREDSJEDNICA UPRAVE
Ida Laić, dipl.oec

Kontakti