kategorije pretrage

III/8, broj: 4340-1/2010

Zagreb, 29/11/2010


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Vozilo za sanitetski prijevoz i vozilo hitne medicinske pomoći - uputa o postupanju

U postupku tehničkog pregleda vozila za sanitetski prijevoz i vozila hitne medicinske pomoći potrebno je postupati sukladno odredbama članka 149 i 153. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN, broj 67/08), Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN, broj 146/09), i Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći (NN, broj 146/03), a na što je ukazano i uputom MUP-a Odjela za sigurnost cestovnog prometa, broj 511-01-53-73035/10 od 12. studenoga 2010. godine.

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN, broj 51/10 i 84/10) člankom 36. točkom 2. propisuje: Plavo rotacijsko i/ili treptavo svjetlo ili svjetla mogu biti postavljena na vozilima s pravom prednosti prolaska određeni člankom 149. i 153. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN, broj 67/08), a članak 48. istog Pravilnika propisuje kojim zvučnim uređajima mogu biti opremljena vozila.

Članak 4. i 7. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći (NN, broj 146/07) propisuje da se organizacija i provođenje hitne medicinske pomoći provodi u okviru;

  • ustanove za hitnu medicinsku pomoć,
  • jedinice hitne medicinske pomoći u domovima zdravlja,
  • iznimno, u okviru djelatnosti obiteljskih liječnika u domovima zdravlja.

 

Samo vozila koja služe u tu svrhu, provođenja hitne medicinske pomoći (čiji su vlasnici odnosno korisnici spomenute ustanove), mogu imati opremu koja ih svrstava u vozila s pravom prednosti prolaska sukladno članku 149. i 153. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN, broj 67/08), i to:

  • sirenu za davanje zvučnih znakova kao niz tonova različitih visina,
  • tri plava rotacijska svjetla (dva smještena na prednjem dijelu krova i jedno na zadnjem dijelu krova.

 

Vozila kojima se organizira sanitetski prijevoz ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN, broj 146/09), i osnovno obilježje je:

  • natpis "SANITETSKI PRIJEVOZ",
  • ime nositelja djelatnosti sanitetskog prijevoza na prednjim vratima vozača i suvozača.

 

To znači, da vozila čija je namjena SANITETSKI PRIJEVOZ (npr. vozila u vlasništvu zdravstvenih ustanova za pomoć i njegu u kući, ustanova za skrb o starijim i nemoćnim osobama, itd.), ne smiju imati plava rotacijska svjetla na krovu, i sirenu za davanje zvučnih znakova kao niz tonova različitih visina. Ukoliko se u postupku obavljanja tehničkog pregleda vozila utvrdi da je isto opremljeno spomenutom opremom, vozilo se mora proglasiti kao tehnički NEISPRAVNO.

Namjena HITNA MEDICINSKA POMOĆ odnosno SANITETSKI PRIJEVOZ, za već registrirana vozila, evidentira se u napomenu prometnih dokumenata sukladno članku 43. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (NN, broj 151/08, 89/10 i 104/10).

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE
Ida Laić, dipl.oec.

Prilog

Uputa MUP-a, broj: 511-01-53-73035/10 od 12.11.2010.

Kontakti