kategorije pretrage

III/8, broj: 4445-1/2010

Zagreb, 08/12/2010


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Registracija vozila – usklađivanje prometnih dokumenata

Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila, članak 7. (NN, broj 89/10 od 27.07.2010. i 104/10 od 01.09.2010.) propisuje izmjene obrazaca prometne dozvole i knjižice vozila koje su stupile na snagu 01.11.2010. godine.

Zbog ujednačenog postupanja, kao i ispravnog evidentiranja podataka kod usklađivanja odnosno zamjene izdanih dokumenata za VEĆ REGISTRIRANA vozila dajemo slijedeću uputu.

Usklađivanje prometnih dozvola i knjižica vozila za već registrirana vozila obavlja se kod prvog tehničkog pregleda nakon popunjenosti prometne dozvole, odnosno kod promjene dokumenata iz nekog drugog razloga (promjena vlasništva, registarske oznake, vrste vozila, marke, tipa, oblika karoserije ili broja šasije). U tom postupku obvezna je promjena oba dokumenta; prometne dozvole i knjižice vozila. Kao podatak ''U prometu od'' prepisuje se podatak ''Godina proizvodnje'' iz prethodne prometne dozvole.

Iznimno, za vozila koja su u trenutku prve registracije imala status NOVOG vozila (TP obavljen prema članku 256. Zakona o sigurnosti prometa na cestama), i kod kojih se to može nedvojbeno utvrditi iz raspoloživih evidencija, predočenog računa, i sl., kao podatak ''U prometu od'' upisuje se godina prve registracije.

Na primjer: Za vozilo godine proizvodnje 2008., datum prve registracije 15.11.2009. godine, (vozilo je u evidenciji tehničkih pregleda označeno kao NOVO - nije obavljen eko-test, TP vrijedi 24 mjeseca, ili vlasnik predoči račun iz kojeg je vidljivo da je vozilo bilo NOVO u trenutku prve registracije) kao podatak ''U prometu od'' treba upisati ''2009''.
U postupku unosa podataka u programu CVH.STP, kada je razlog popunjavanja 1 - registracija vozila i 8 - ovjera tehničke ispravnosti, odnosno 4 - promjena prometne dozvole i 5 - promjena knjižice vozila, referent registracije vozila moći će upisati (promijeniti) podatak ''U prometu od'', (u ostalim slučajevima podatak se automatski upisuje i vezan je uz godinu proizvodnje vozila).

Ukoliko se podatak o godini puštanja vozila u promet mijenja, tj. različit je od godine proizvodnje, potrebno je u napomenu registracijskog lista (napomena se ne ispisuje u prometne dokumente) upisati izvor podatka; npr. uvidom u registar tehnički pregleda utvrđeno da je TP obavljen prema čl. 256 Zakona, ili u prilogu preslik računa o kupnji novog vozila, itd.

Za NOVA vozila koja redovnom tehničkom pregledu pristupe tijekom prosinca 2010. godine, a prvoj registraciji u 2011. godini, sukladno članku 7. Pravilnika, kao podatak ''U prometu od'' upisuje se godina prve registracije, ''2011''.

Ostale novine koje je donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (NN, broj 89/10 od 27.07.2010. i 104/10 od 01.09.2010.) a koje su stupile na snagu 01.11.2010. godine sadržane su u uputi CVH III/8, broj: 3844-1/2010 od 26.10.2010. godine.

Zbog čestih upita, podsjećamo da se promjena tehničkih podataka (boje, upis kuke, mase, dimenzije guma, i sl.) evidentira u napomenu prometne dozvole i knjižice vozila, a promjena prebivališta odnosno sjedišta vlasnika vozila kada ne mijenja nadležno tijelo koje vozilo vodi u evidenciji evidentira u napomenu prometne dozvole. Navedene promjene mogu se evidentirati i u prometne dokumente koji su izdani prije 01.11.2010. godine prema trenutno važećoj nomenklaturi.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti