kategorije pretrage

III/8, broj: 713-1/2010

Zagreb, 04/03/2010


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

PREDMET: Osiguranje od automobilske odgovornosti putem interneta – uputa

Poštovani,

dopisom broj; 511-01-202-4365/12-2009 od 02.02.2010.godine Ministarstvo unutarnjih poslova dalo je suglasnost Hrvatskom uredu za osiguranje da se Potvrda o ugovorenom osiguranju od automobilske odgovornosti za osiguranje ugovoreno putem Interneta (Potvrda) može prihvatiti kao valjan dokaz o ugovorenom osiguranju.
To znači, da se u postupku registracije, odnosno produženja važenja prometne dozvole, u stanicama za tehnički pregled vozila umjesto police osiguranja može prihvatiti navedena Potvrda. Ista se izdaje putem internetskih stranica svakog pojedinog osiguravatelja.

Ugovorom između Centra za vozila Hrvatske i Hrvatskog ureda za osiguranje definirano je da Potvrda mora sadržavati zaštitni kontrolni kod, čijim upisom u informatički program CVH.STP će se izvršiti provjera valjanosti osiguranja. Isto tako, Potvrda obvezno mora sadržavati podatke potrebne za produženje važenja prometne dozvole iz police osiguranja na koju se odnosi (broj police, podatke o osiguraniku, o osiguranom vozilu, početak i istek osiguranja, itd.).

Znači, ukoliko vlasnik predoči Potvrdu umjesto originalne police, potrebno je u programu CVH.STP u modulu Registracija odabrati funkcijskom tipkom F6, provjeru on-line police (slika broj 1), nakon čega se pojavljuje ekran koji je prikazan na slici broj 2.

U predviđena polja potrebno je upisati kontrolni kod koji se sastoji od 4 grupe po 3 znaka. U slučaju da se greškom odabere opcija za provjeru valjanosti police, odabire se mogućnost ''Posjeduje original police'' čime se preskače opcija upisa kontrolnog koda.

Ako se provjerom utvrdi da zaštitni kontrolni kod nije valjan, Potvrda se ne može prihvatiti i stranku treba uputiti u osiguravajuće društvo kod kojeg je vlasnik želio ugovoriti policu osiguranja.

Isto tako, radi sigurnosti algoritma provjere Potvrde o polici obveznog osiguranja, postupak provjere moguće je provesti isključivo ukoliko postoji komunikacija sa centralnim sustavom CVH.STP.

Kada se produženje važenja prometne dozvole obavlja u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji, stranka je dužna priložiti originalnu policu osiguranja (ne priznaje se Potvrda o ugovorenom osiguranju od AO).

O točnom datumu početka primjene ove opcije bit ćete obaviješteni "PORUKOM DANA".

Za dodatne informacije, nejasnoće, kao i sva druga pitanja iz oblasti tehničkog pregleda i registracije vozila možete se obratiti CVH - Pododjelu za tehnički pregled i registraciju vozila, tel.; 01/48 83 641 ili 098/347 187.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE

Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti