kategorije pretrage

III/9, broj: 811-1/2010

Zagreb, 15/03/2010


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Traktori, znakovi za „spora vozila“, registarske pločice na traktorima, katalog podataka o traktorima

1. Treba li na traktore čija najveća brzina nije veća od 30 km/h postavljati znakove za "spora vozila"?

Da.
Sva motorna vozila, a to znači i traktori, čija najveća brzina nije veća od 30 km/h bez obzira na godinu prve registracije moraju biti označeni najmanje jednim takvim znakom. Takav znak mora biti postavljen na stražnjem dijelu vozila, lijevo od uzdužne vertikalne ravnine simetrije vozila. Ako na traktoru ne postoji prikladno mjesto za pričvršćenje znaka za "sporo vozilo", preporuča se izrada i ugradnja prikladnog nosača na koji bi se takav znak mogao pričvrstiti. Ako su postavljena dva znaka na vozilo, oni moraju biti postavljeni simetrično u odnosu na uzdužnu vertikalnu ravninu simetrije vozila.

2. Na koji način odrediti treba li traktorsku prikolicu označiti znakom za "spora vozila"?

Ako na tehnički pregled traktorsku prikolicu dovuče traktor kojemu najveća brzina nije veća od 30 km/h, traktorska prikolica mora biti označena znakom za spora vozila.
Način postavljanja takvog znaka (ili znakova) na traktorske prikolice istovjetan je onom opisanom u točci 1.

3. Gdje na traktoru treba biti postavljena registarska pločica?

Registarska pločica mora biti prvenstveno postavljena na mjestu za registarsku pločicu koju je predvidio proizvođač traktora. Ako na traktoru ne postoji takvo mjesto, registarska pločica mora biti pričvršćena na prednjem ili stražnjem kraju vozila tako da bude dobro vidljiva, da se s nje brojke i slova mogu nedvosmisleno pročitati, te da ni na koji način ne ometa normalan rad traktora i njegovih uređaja te priključnih uređaja (znači da ne ometa rad svjetala, svjetlosnih znakova te da ne ometa hlađenje motora, vidljivost iz kabine, rad podizača pluga, da se ne naslanja na kardanski prijenos, itd.). Ako na traktoru ne postoji prikladno mjesto za pričvršćenje registarske pločice, preporuča se izrada i ugradnja prikladnog nosača na koji bi se registarska pločica mogla pričvrstiti.

4. Gdje naći osnovne podatke o traktorima za potrebe tehničkog pregleda?

Od 08.03.2010. u Katalog vozila unutar programskog rješenja CVH.STP instaliran je katalog osnovnih tehničkih podataka za većinu traktora koji se mogu naći na teritoriju RH. Ti podaci uključuju i najveću brzinu te zapreminu motora. Preporuča se kod tehničkog pregleda vozila usporediti podatke iz prometnih dokumenata traktora s podacima iz kataloga, te ih prema potrebi u prometnim dokumentima izmijeniti.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti