kategorije pretrage

III/8, broj: 568-1/2011

Zagreb, 09/02/2011


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Pravovaljanost računa u postupku registracije vozila - uputa

Poštovani,

uputom Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za upravne i inspekcijske poslove, broj: 511-01-202-3139/1-2011 od 26.01.2011. godine propisano je priznavanje računa, kao dokaza o vlasništvu vozila, u obliku elektroničkog zapisa, sastavljenog pomoću elektroničkog računala, koji sadrži oznaku ovlaštene osobe za izdavanje knjigovodstvene isprave, a bez potpisa i pečata prodavatelja.

Člankom 6. stavcima 1. 2. i 3. Zakona o računovodstvu (NN, broj 109/07) propisano je da knjigovodstvena isprava mora biti vjerodostojna, uredna i sastavljena na način da osigurava pravodobni nadzor. Osoba ovlaštena za zastupanje poduzetnika ili osoba na koju je prenesena ovlast jamči potpisom na knjigovodstvenoj ispravi da je ona vjerodostojna i uredna. Knjigovodstvena isprava sastavljena kao elektronički zapis može umjesto potpisa ovlaštene osobe ovlaštene za zastupanje poduzetnika ili osobe na koju je prenesena ovlast sadržavati ime i prezime ili drugu prepoznatljivu oznaku osobe ovlaštene za izdavanje knjigovodstvene isprave ili mora biti potpisana sukladno zakonu koji uređuje elektronički potpis. Knjigovodstvena isprava mora biti takva da stručna osoba može iz nje spoznati poslovni događaj.

Isto tako, člankom 15. stavkom 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN, broj 47/09 i 94/09) propisani su podaci koje račun mora sadržavati. Ovjera računa potpisom i pečatom nije propisana kao obvezni element računa.

Stoga se, kao što je već prethodno i navedeno, račun sastavljen pomoću elektroničkog računala, bez potpisa i pečata prodavatelja može priznati kao valjan.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UPRAVE
Davorin Pavlović, dipl.ing.

ČLAN UPRAVE
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti