kategorije pretrage

III/9, broj: 3361-01/2011

Zagreb, 06/09/2011


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Odgovori na pitanja nadzornika i referenata - podsjetnik na propisno postupanje

Poštovani,

kroz kontakte sa STP-ima uočeno je ponavljanje određenih pitanja na koja donosimo odgovore:

1. Pregled vozila radi udovoljavanja posebnim uvjetima za obavljanje javnog cestovnog prijevoza i prijevoza za vlastite potrebe.

Temeljem učestalih upita nadzornika i stranaka koji su vezani na preglede vozila radi udovoljavanja posebnim uvjetima za obavljanje javnog cestovnog prijevoza i prijevoza za vlastite potrebe, mole se nadzornici da radi osvježavanja znanja ponovno prođu sve dosadašnje upute na tu temu izdane od strane CVH, a koje se mogu naći na www.cvh.hr.

Poglavito podsjećamo na slijedeće slučajeve:

1. Vlasnik vozila je kod prijave vozila za pregled dužan reći treba li vozilo pregledati za posebne uvjete za javni cestovni prijevoz ili za prijevoz za vlastite potrebe. Ovisno o tome kako je prijavljen pregled za posebne potrebe, vozilo mora ispunjavati zahtjeve kao što su propisani za pojedine vrste prijevoza u Pravilniku o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN br. 120/05 od 12. listopada 2005. i 102/07 od 10. listopada 2007).

2. Natpisi koji prema Pravilniku o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN br. 120/05 od 12. listopada 2005. i 102/07 od 10. listopada 2007) moraju biti istaknuti na bočnim stranama vozila ne smiju biti neuredno izvedeni, improvizirani (npr. ispisani ručno flomasterom ili kistom i bojom), te ne smiju biti oštećeni.

3. Tehnički pregled vozila namijenjenih za autotaksi prijevoz može se obaviti neovisno o tome dali je potvrda o posebnim uvjetima pozitivna ili negativna. Vozilo može biti tehnički ispravno, ali s negativnom potvrdom o posebnim uvjetima.

4. Vozilima koja dođu na tehnički pregled, a još nisu označena kao taxi vozila, se prema želji vlasnika u namjenu prometnih dokumenata može upisati "TAXI PRIJEVOZ", dakle ne treba tražiti nikakvu potvrdu o dobivenoj koncesiji za taksi prijevoz. Kada takvo vozilo nakon dobivanja koncesije pristupi pregledu radi izdavanja potvrde o posebnim uvjetima, koncesiju dokazuje ovjerenim cjenikom usluga, te svjetlećom oznakom "TAXI" na vozilu na kojoj je istaknut evidencijski broj vozila.

2. Tehnički pregled lakih prikolica SAMOGRADNJA bez unesenog broja potvrde o ispitivanju.

Ukoliko tehničkom pregledu pristupi laka prikolica marke SAMOGRADNJA s važećim ili nevažećim kartonom lake prikolice, a nema upisan broj potvrde o ispitivanju, prvo je potrebno nazvati Odjel za ispitivanje CVH (01 6379 200) i prema utisnutom broju šasije provjeriti postoji li potvrda o ispitivanju za predmetno vozilo. Ukoliko potvrda postoji, provjeriti dali se stanje s potvrde slaže sa stvarnim stanjem na vozilu i ako se slaže u CVH.STP u rubriku "Broj atesta" i rubriku "16. NAPOMENA" kartona lake prikolice upisati broj potvrde o ispitivanju. Ako je potrebno izdati novi karton lake prikolice, tehničke podatke u CVH.STP je potrebno popuniti prema potvrdi o ispitivanju s obaveznim unosom broja potvrde o ispitivanju u rubriku "Broj atesta".
Ukoliko je stanje lake prikolice promijenjeno u odnosu na potvrdu o ispitivanju, vozilo treba uputiti na ispitivanje.

3. Kako se u prometne dokumente upisuje najveća dopuštena masa (NDM) i dopuštena osovinska opterećenja?

Okružnicom III/8, broj: 2762-1/2011 od 06.07.2011. opisano je kako izmjenom definicije nosivosti više nije obavezan unos tehnički najveće dopuštene mase i dopuštenih tehničkih osovinskih opterećenja u prometne dokumente, već je moguće vozilo registrirati prema podatku o NDM iz nekog od slijedećih dokumenata, ovisno o slučaju i vrsti vozila: potvrdi o ispitivanju vozila, izjavi o sukladnosti (za dovršeno vozilo), COC dokumentu (za dovršeno vozilo), stranom prometnom dokumentu s praznom napomenom i kojemu pojedine rubrike nisu poništavane, itd.
Nadzornici ne smiju mijenjati podatak za NDM ili dopuštena osovinska opterećenja vozila ako za to ne postoji pouzdan izvor podataka ili bez konzultacija s Pododjelom za tehnički pregled i registraciju.
Ukoliko vlasnik zahtijeva registrirati vozilo s NDM koja je drukčija od podatka u gore navedenoj dokumentaciji ili ukoliko zahtijeva promjenu podataka za najveća dopuštena osovinska opterećenja, vozilo treba uputiti na ispitivanje prilikom kojeg će se uzeti u obzir svi tehnički zahtjevi proizvođača i konstrukcijske karakteristike vozila.
NDM i najveća dopuštena osovinska opterećenja na vozilima već registriranim u RH ne mogu se mijenjati bez postupka ispitivanja.

4. Koja je dokumentacija potrebna za registraciju vozila u vlasništvu osoba sa statusom povratnika?

Vozila M1, N1 i L kategorija, čiji su vlasnici osobe sa statusom povratnika u RH (dalje: vlasnik-povratnik) prema Pravilniku o homologaciji, čl. 16, ne moraju prolaziti postupak homologacije.
Zato ukoliko vlasnik-povratnik pri tehničkom pregledu i registraciji vozila priloži:

• jedinstvenu carinsku deklaraciju u čijoj rubrici "B POJEDINOSTI O OBRAČUNU:" upisan ovakav ili sličan tekst:

Vozilo oslobođeno homologacije po članku 16., Pravilnika o homologaciji

ili

dokument Državnog zavoda za mjeriteljstvo u kojem se navodi da predmetno vozilo ne podliježe postupku homologacije,

Vozilo može pristupiti tehničkom pregledu i biti registrirano ukoliko svi uređaji i sklopovi na vozilu zadovoljavaju zahtjeve Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama.

Ukoliko se na takvom vozilu utvrdi da ne ispunjava sve zahtjeve važećeg Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, ali samo zbog toga što je proizvođač vozila prilagodio vozilo specifičnostima tržišta s kojeg vozilo dolazi (npr. ne postoji stražnje svjetlo za maglu, pokazivači smjera su crvene boje, pozicijska svjetla su žute boje, itd.), vlasnik-povratnik može temeljem svog statusa tražiti od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprava cestovnog prometa, Prisavlje 14, 10000 Zagreb,

Odobrenje o izuzeću od pojedinih stavki Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

Tek tada vozilo može pristupiti tehničkom pregledu i biti kao takvo registrirano u RH. U napomenu prometnih dokumenata obavezno treba upisati klasu i urbroj odobrenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u obliku:

OSLOBOĐENO POJEDINIH TEHNIČKIH UVJETA KL. 222-22/22-22/222 URBR.333-33-33-33/3-33-3


5. Postupanje na tehničkom pregledu kod vozila s neprijavljenom plinskom instalacijom

Vozilo s neprijavljenom plinskom instalacijom uvijek treba prijaviti kao OTTO (REG KAT ili BEZ KAT) + LPG ili OTTO (REG KAT ili BEZ KAT) + CNG.
Dakle, ukoliko je vozilu prijavljen tehnički pregled kao "obični OTTO", a pri tehničkom pregledu se utvrdi da je vozilo opremljeno neprijavljenom plinskom instalacijom, početnu prijavu treba stornirati, izvršiti povrat uplaćenih sredstava stranci, te prijaviti novi tehnički pregled kao npr. OTTO (REG KAT ili BEZ KAT) + LPG, te naplatiti cijenu tehničkog pregleda vozila opremljenog plinskom instalacijom.
Takvo vozilo treba u potpunosti pregledati, a posebno treba provjeriti nepropusnost plinske instalacije uređajem za provjeru nepropusnosti plinske instalacije.

Pri unosu rezultata tehničkog pregleda obavezno treba unijeti nedostatak:
172101 PLINSKA INSTALACIJA I UREĐAJI, NEDOZVOLJENA, NEPROPISNA, NEEVIDENTIRANA UGRADNJA.

Ukoliko se pri pregledu na neprijavljenoj plinskoj instalaciji utvrdi još neispravnosti, potrebno je postupiti sukladno članku 265, Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 67/08, 48/10 i 74/11):
Članak 265.
(1) Ako nadzornik na tehničkom pregledu utvrdi da su uređaji za upravljanje ili za zaustavljanje ili za pogon na tekući plin na vozilu neispravni toliko da bi takvo vozilo ugrozilo sigurnost prometa na cestama, zabranit će vozaču da se vozilo uključi u promet na cesti dok se ne uklone neispravnosti. Ako se vozač takvim vozilom uključi u promet na cesti, stanica za tehnički pregled vozila odmah će o tome obavijestiti najbližu policijsku upravu, odnosno policijsku postaju.
Vlasnike ovakvih vozila treba uputiti na otklanjanje svih nedostataka koji su uočeni pri tehničkom pregledu i na legalizaciju plinske instalacije kroz postupak ispitivanja vozila.
Ukoliko se takvo vozilo vrati u STP u roku od 10 dana s izgrađenom plinskom instalacijom, potrebno je prijaviti novi tehnički pregled s vrstom motora OTTO, ali bez storna početnog tehničkog pregleda kada je vozilo bilo pregledavano kao OTTO + LPG, stoga vlasnika vozila treba upozoriti da će, ukoliko namjerava izgraditi plinsku instalaciju, morati platiti novi tehnički pregled.

Ukoliko se vozilo vrati s pozitivnom Potvrdom o ispitivanju vozila, pokreće se postupak ponovljenog tehničkog pregleda u sklopu kojeg je potrebno evidentirati broj potvrde o ispitivanju.

S obzirom na to da se broj potvrde mora ispisati u prometnim dokumentima u rubriku "Tip vozila", biti će potrebno ispisati i izdati nove prometne dokumente.

Ovu uputu treba analogno primijeniti i na ostale vrste motora vozila kombinirane s LPG-om ili CNG-om.

6. Treba li kontrolne listove i registracijske listove potpisivati rukom ili se smije koristiti "faksimil"?

Pri izobrazbama koje su prethodile uvođenju programskog rješenja CVH.STP uvijek je naglašavano i preporučano da se "faksimil" ne koristi, već da se gore spomenuta dokumentacija potpisuje rukom.
Stoga se i ovim putem preporuča nadzornicima i referentima da svu dokumentaciju za koju su odgovorni potpisuju rukom.


Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446.


S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing

 

Kontakti