kategorije pretrage

III/9, broj: 1748-01/13

Zagreb, 03/06/2013


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Oprema vozila na periodičnom pregledu, dodatne dimenzije guma, ispitivanje za „EURO“ kuku, M1 osobno vozilo homologirano kao N1 teretno, uočene greške na ponovljenom TP, unos datuma ovjeravanja tahografa za vozila koja nemaju tahograf, baždarenje digitalnog tahografa za vozilo bez reg. pločice, oblik karoserije za Tomos mopede i motocikle, zaštitni luk za T3 traktore

1. Provjera opreme vozila na periodičnom tehničkom pregledu

Članak 28. Pravilnika o tehničkim pregledima propisuje koji se uređaji ne pregledavaju na periodičnom tehničkom pregledu u odnosu na redovni tehnički pregled:

0.1.1. Opće stanje i položaj registarske pločice na vozilu;

3.8.2. Ploče za označavanje »dugih», »teških« i »sporih« vozila;

12. Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila (EKO TEST);

17. Plinska instalacija.

Kako je vidljivo, u novom pravilniku ne spominje se oprema vozila, pa se od stupanja na snagu novog pravilnika, oprema vozila mora provjeravati na periodičnom tehničkom pregledu.

2. Potvrde o dodatnim dimenzijama guma od strane generalnog zastupnika

Ako vlasnik vozila donese potvrdu od zastupnika o dodatnim dimenzijama guma, ista se može prihvatiti samo ako je ovjerena od strane generalnog zastupnika za marku.

Na primjer: Vlasnik Renault vozila dolazi na tehnički pregled i želi da mu se u napomenu prometne dozvole upišu dodatne dimenzije guma za njegovo vozilo. Vlasnik je donio potvrdu gdje pišu dodatne dimenzije guma i potvrda je ovjerena od strane neke auto kuće. Ova potvrda se ne može prihvatiti jer ta auto kuća nije generalni zastupnik za marku vozila Renault, već je to Renault Hrvatska.

3. Ako je na vozilo naknadno ugrađena rastavljiva kuka ("EURO" kuka), mora li vozilo pristupiti ispitivanju?

Da. Ako je vozilu naknadno ugrađena "EURO" kuka, vozilo je potrebno uputiti na ispitivanje.

Slika 1. Svaka naknadno ugrađena kuka podliježe ispitivanju, pa tako i "EURO" kuka

4. Može li se vozilo koje se inače proizvodi kao M1-osobni automobil, a na registraciju je došlo s izjavom o sukladnosti koje ga deklarira kao teretno vozilo (N1 - teretni automobil) i kao takvo je homologirano, registrirati kao teretno vozilo?

Može, ako ima izjavu o sukladnosti u kojoj piše da je vrsta vozila teretno vozilo, bez obzira što se predmetno vozilo inače proizvodi kao M1-osobni automobil (bez obzira na oblik karoserije). Obratiti pažnju na unos podataka o najvećoj dopuštenoj masi te broju sjedala (najčešće 1 manje od izvedbe osobnog automobila zbog smanjene nosivosti putnika).

Napomena: Vozilo mora imati pregradu između prostora za putnike i teretnog prostora.

Na primjer: Na tehnički pregled dolazi vozilo Renault Megane (slika 2), oblika karoserije karavan, kojemu u izjavi o sukladnosti piše da je vrsta vozila teretno vozilo. Iako na prvi pogled izgleda da se radi o osobnom automobilu, takvo vozilo ima čvrstu pregradu između teretnog i putničkog prostora. Takvo vozilo je homologirano kao teretno i takvim ga se treba registrirati.

Slika 2. Vozilo Renault Megane homologirano kao teretno vozilo iako ima stražnji red sjedala

5. Treba li prema novome Pravilniku o tehničkim pregledima na ponovljenom tehničkom pregledu provjeriti stanje svih uređaja na vozilu?

Ne. Ovaj stavak propisuje da nadzornik obavezno mora na ponovljenom tehničkom pregledu pregledati samo one nedostatke koje je uočio na osnovnom tehničkom pregledu, međutim, ukoliko u toku ponovljenog pregleda, nadzornik uoči još neke nedostatke koji nisu bili zabilježeni na osnovnom tehničkom pregledu (nadzornik na osnovnom tehničkom pregledu ih je previdio ili su nastali u međuvremenu), obavezno ih treba evidentirati i na temelju njih ocijeniti dali je vozilo tehnički ispravno ili neispravno.

Za očekivati je da će naknadni nedostaci nađeni na ponovljenom tehničkom pregledu biti većinom vizualnog tipa, a manje je vjerojatno da će se kao ponovljeni nedostaci pojavljivati nedostaci kao što su nedovoljan koeficijent kočenja ili nezadovoljavajući rezultati ispitivanja ispušnih plinova, jer je za njihovo utvrđivanje potreban uređaj, odnosno, nije ih moguće utvrditi samo vizualnim putem.

Na primjer: Vozilo je pristupilo ponovljenom tehničkom pregledu zbog ispušnih plinova (EKO testa), a nadzornik je uočio da je u periodu između redovnog i ponovljenog tehničkog pregleda razbijeno vjetrobransko staklo. Nadzornik mora zabilježiti grešku za razbijeno staklo i vozilu odbiti ponovljeni tehnički pregled.

6. Aplikacija CVH.STP traži unos datuma o ispitivanju tahografa za vozila koja ne moraju biti opremljena tahografom.

Aplikacija CVH.STP podešena je tako da za sva vozila kategorija M2, M3, N2 i N3, postavlja "kvačicu" u rubriku "Tahograf" (vidi sliku 2). Samo za vozila koja ne moraju biti opremljena tahografom (vozila za prijevoz pčela, vozila oružanih snaga, itd.) ta se opcija smije isključiti, kako aplikacija ne bi tražila unos datuma ispitivanja.

Isto tako, ukoliko na tehnički pregled pristupi vozilo koje mora biti opremljeno tahografom, ali na njemu ne postoji naljepnica sa značajkama bitnim za upotrebu tahografa, ili se radi o naljepnici stranog laboratorija za ispitivanje tahografa, ovo polje treba isključiti, ali vozilo obavezno treba proglasiti neispravnim zbog isteka ispitivanja tahografa odabirom nedostatka 1104A1 TAHOGRAF, NIJE OBAVLJENO ISPITIVANJE.

Slika 3. Polje Tahograf potrebno je isključiti u slučaju kada na vozilu ne postoji naljepnica i odabrati pripadajuću grešku

Isti postupak vrijedi u slučaju kada vozilo nema ugrađen tahograf, a trebalo bi imati. U tom slučaju potrebno je isključiti polje tahograf i odabrati grešku 1104A2 TAHOGRAF, NEDOSTAJE.

7. Kako obaviti prvu registraciju vozila opremljenog digitalnim tahografom?

Prilikom baždarenja digitalnog tahografa, potrebno je u digitalni tahograf upisati registarsku oznaku vozila. Ako vozilo pristupa prvom tehničkom pregledu i nema dodijeljenu registarsku pločicu, potrebno je da vlasnik vozila u dogovoru sa stanicom za tehnički pregled odabere broj registarske pločice koja će se čuvati u stanici. Prilikom baždarenja digitalnog tahografa, vlasnik će napomenuti broj registarske pločice koja ga čeka u stanici za tehnički pregled.

8. Koji oblik karoserije dodijeliti mopedu TOMOS A35 i sličnim mopedima i motociklima?

Ispravan oblik karoserije koji treba upisivati u aplikaciju CVH.STP za TOMOS A35 i slične mopede i motocikle, je KLASIČNI.

Svim takvim mopedima i motociklima kojima je oblik karoserije krivo upisan u prometne dokumente, taj podatak treba izmijeniti i u aplikaciji i u prometnim dokumentima tek kod prve zamjene prometnih dokumenata.

Slika 4. Tomos A35 ima oblik karoserije klasični

9. Moraju li traktori T3 kategorije imati ugrađen zaštitni luk?

Ne moraju, ako nisu homologirani sa zaštitnim lukom. Iako je Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama propisano da sve kategorije traktora registrirane nakon 1.1.1983. moraju biti opremljene zaštitnim lukom ili kabinom, zbog čestih problema s traktorima kategorije T3 dajemo slijedeću uputu. Pravilnikom o ocjeni sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo (izdanje 00) nije propisano kao obaveza da traktori T3 kategorije moraju imati ugrađenu zaštitnu konstrukciju pri prevrtanju (zaštitni luk ili kabina). Kod takvih će vozila u homologacijskom dokumentu polje "8. Zaštitna konstrukcija - proizvođač" i "8.1. Homologacijski broj" biti nepopunjeno.

Slika 5. Kod traktora T3 kategorije, polja pod brojem 8 i 8.1 će biti prazna jer oni ne moraju biti opremljeni zaštitnom konstrukcijom pri prevrtanju

Samo u slučaju kada u homologacijskom dokumentu traktora T3 kategorije, polje 8. nije popunjeno, vozilo je homologirano bez zaštitnog luka, te ga zbog toga na tehničkom pregledu T3 kategorije traktora ne treba zahtijevati.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Dostavljeno:

1. Ministarstvo unutarnjih poslova - Zagreb
-Služba za sigurnost cestovnog prometa
-Služba za upravne poslove
-Služba za informatiku
2. Policijske uprave - Svima
3. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture - Zagreb
-Uprava cestovnog i željezničkog prometa
-Sektor cestovnog prometa
-Uprava prometne inspekcije
-Sektor inspekcije cestovnog prometa i cesta
4. Ministarstvo financija - Zagreb, Katančićeva 5
5. Ministarstvo obrane - Zagreb
- Služba za prijem i potporu - Odjel prometa
6. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Zagreb
7. Državni zavod za mjeriteljstvo - Zagreb
- Ravnatelj zavoda
8. Državni inspektorat - Zagreb
9. Hrvatska gospodarska komora - Zagreb
10. Hrvatski autoklub - Zagreb
11. Hrvatski autoklub - Sektor za vozila, Zagreb
12. Hrvatski ured za osiguranje - Zagreb
13. Croatia tehnički pregledi d.o.o.- Zagreb
14. Eurodaus d.d. - Split
15. Euroagram TIS - Zagreb
16. Inter-Net d.o.o. - Zagreb
17. Pomoćnicima Uprave
18. Rukovoditeljima odjela - ovdje
19. Pismohrana - ovdje

Kontakti