kategorije pretrage

III/9, broj: 2373-01/2013

Zagreb, 22/07/2013


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Upis kuke u prometnu dozvolu, višestruko ponavljanje TP-a, vraćanje vozila u prvobitno stanje, TP vozila zapečaćenih carinskom sajlom, postupak s vozilima povratnika

Poštovani,

u nastavku Vam dostavljamo odgovore na najčešće upite:

1. Upis broja šasije u modulu registracije.

U aplikaciji CVH.STP prilikom pokretanja predmeta u modulu registracije otvorena je mogućnost da se predmet otvori unosom broja šasije, ukoliko tehnički pregled nije obavljen STP u kojoj će se obavljati poslovi registracije.

S obzirom da "novi" obrasci prometne dozvole ne sadrže podatak o datumu tehničkog pregleda, kada postupku registracije pristupi vlasnik vozila koje prema čl. 256 Zakona o sigurnosti prometa na cestama ne podliježe tehničkom pregledu, kod promjene vlasništva u toku važenja registracije, kod promjene tehničkog stanja ili u bilo kojem drugom slučaju kada su potrebni podaci o zadnjem tehničkom pregledu, a isti nisu dostupni, da bi se s centralnog servera prenijeli podaci o zadnjem obavljenom tehničkom pregledu, potrebno je u modulu registracije umjesto broja registra tehničkog pregleda upisati broj šasije vozila.

Na taj će se način u aplikaciji CVH.STP automatski ispisati rubrike o zadnjem obavljenom tehničkom pregledu, datumu obavljanja tehničkog pregleda, roku važenja tehničkog pregleda i broju registra tehničkog pregleda bez obzira na to u kojoj je stanici za tehnički pregled vozila tehnički pregled obavljen.

 

Slika 1. Polje u modulu registracije za upis broja šasije vozila za koje nisu dostupni podaci o zadnjem obavljenom tehničkom pregledu

2. Što ako je kuka upisana u aplikaciju CVH.STP, a nije upisana u prometnu dozvolu?

Ako u prometne dokumente vozila nije upisana kuka, a iz podataka o vozilu koje je aplikacija "povukla" sa centralnog servera aplikacije CVH.STP je vidljivo da je taj podatak na vozilu evidentiran otprije, kuka se upisuje u prometne dokumente na načine koji su navedeni u okružnici III/2, broj: 2205-01/2013 od 09.07.2013.

Ovakvo postupanje je dozvoljeno samo ako je u CVH.STP otprije evidentirano da je vozilo opremljeno kukom. Nije dozvoljeno "aktivirati" opciju "kuka DA" ukoliko ista nije otprije bila aktivirana, a radi upisa kuke u prometne dokumente bez predočenja Potvrde o ispitivanju dijela ili sklopa.

Vozila kojima kuka nije evidentirana, niti u prometne dokumente, niti u aplikaciji CVH.STP, treba uputiti na ispitivanje naknadno ugrađenog dijela ili sklopa.

S obzirom na to da se podaci o svakom vozilu sustavno evidentiraju, posebno za svaki tehnički pregled i posebno za svaki postupak registracije, bilo kakva zlouporaba gore opisanog postupka moći će se lako dokazati.

3. U aplikaciju CVH.STP ubačeni su novi nedostaci.

U nomenklaturu nedostataka postavljeni su nedostaci zbog kojih vozilo neće biti proglašavano neispravnim, već će se taj nedostatak, samo kao obavijest vlasniku vozila, ispisivati na Zapisniku o tehničkom pregledu vozila.

1101A4 K0NTROLNI I SIGNALNI UREĐAJI, BRZINOMJER S PUTOMJEROM, BROJAČ RADNIH SATI NEISPRAVAN

0205A7 UREĐAJ ZA KOČENJE, SPREMNICI KOČNE TEKUĆINE, POTREBNA SKORA IZMJENA KOČNE TEKUĆINE

4. Višestruko ponavljanje ponovljenih tehničkih pregleda?

Sa zadnjom verzijom CVH.STP puštena je u rad i mogućnost višestrukih ponovljenih tehničkih pregleda u roku od 10 dana.

Vozila koja su, kod bilo koje vrste tehničkog pregleda (dalje: TP) proglašavana neispravnim, svaki put kada vozilo bude palo na ponovljenom TP-u, moći će ponovno dolaziti na ponovljene TP-e, unutar propisanih 10 dana, sve dok se ne utvrdi da je vozilo tehnički ispravno. Ukoliko se na ponovljenom TP-u utvrde neke dodatne neispravnosti koje nisu bile uočene na osnovnom TP-u ili na nekom od prethodnih TP-a, obavezno ih treba evidentirati i proglasiti vozilo neispravnim.

Period od 10 dana u kojem vlasnik može svoje vozilo dovoziti na ponovljene TP-e počinje teći isključivo od prvog (osnovnog) TP-a.

5. Gdje upisati broj potvrde o ispitivanju za vraćanje vozila u prvobitno stanje?

Broj potvrde o ispitivanju kojom se utvrđuje da je vozilo dovedeno u prvobitno stanje u odnosu na prethodnu potvrdu o ispitivanju ne upisuje se u polje "Broj atesta", već se, samo kao informacija nadzorniku, upisuje u polje "Napomene o tehničkim karakteristikama vozila...", ali samo unutar aplikacije CVH.STP.

Broj Potvrde o ispitivanju koja je bila upisana u polje "Broj atesta" treba obrisati. Na slici 2 dajemo primjer unosa broja jedne takve potvrde o ispitivanju.

Slika 2. Primjer evidencije broja Potvrde o ispitivanju kojom se utvrđuje dovođenje vozila u prvobitno stanje

Polje broj atesta mora biti prazno, a bilješka o broju Potvrde o ispitivanju o vraćanju vozila u prvobitno stanje upisuje se u napomene o tehničkim karakteristikama vozila.

Bilješka o broju potvrde o ispitivanju ispisuje se u registracijski list, a ne ispisuje se u prometnu dozvolu.

"Staru" prometnu dozvolu je potrebno zamijeniti novom u kojoj u polju (14) Tip, model ne smije više biti ispisan broj potvrde o ispitivanju, a ako se radi o novoj prometnoj dozvoli, polje (14) Tip, model se bez broja potvrde o ispitivanju ispisuje u napomenu prometne dozvole.

6. Smije li se obaviti tehnički pregled opterećenog vozila ako se na njemu nalazi teret osiguran carinskom sajlom?

Da! Pravilnik o tehničkim pregledima vozila u članku 18. predviđa da se "tehnički pregled obavlja na praznom vozilu, osim u slučaju opravdane nemogućnosti da se vozilo isprazni od tereta". Međutim, ulaskom RH u EU, za vozila koja prevoze teret unutar EU, nestaju carinska ograničenja, a time i carinsko pečaćenje teretnog prostora. Stoga za svako vozilo koje nije zapečaćeno carinskom sajlom, pa makar dovozi teret iz neke od država članica EU, treba tražiti da na tehnički pregled dođe prazno.

7. Kako se registriraju vozila koja radi preseljenja unose/uvoze fizičke osobe ako su vozila bila u njihovom vlasništvu najmanje 6 mjeseci ("povratnici")?

Vozila koja radi preseljenja unose/uvoze fizičke osobe ako su vozila bila u njihovom vlasništvu najmanje 6 mjeseci ("povratnici") moraju prikupiti slijedeću dokumentaciju da bi se njihova vozila mogla registrirati u RH:

1. Vlasnicima vozila treba ispisati obrazac poslan porukom dana 10.07.2013. i uputiti ih da taj obrazac ispune i s dokumentacijom navedenom u tom obrascu uputiti ih na Državni zavod za mjeriteljstvo.

2. Na Državnom zavodu za mjeriteljstvo vlasnici moraju ishoditi dokument kojim se upućuju na postupak identifikacije i utvrđivanja stanja vozila (tzv. "alternativni postupak") u neku od stanica za tehnički pregled koje provode postupak utvrđivanja sukladnosti vozila. Rezultat tzv: "alternativnog postupka" je Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila koja se mora dostaviti na tehnički pregled.

3. Zatim, ukoliko se radi o vozilu koje nije s europskog homologacijskog područja (npr. vozila koja su korištena na području Sj. Amerike ili Australije), odnosno ako vozilo ne ispunjava sve zahtjeve Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila, vlasnike treba uputiti na Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture radi ishođenja oslobođenja od pojedinih stavki Pravilnika o tehničkim uvjetima.

Tek sa Potvrdom o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila koja se mora dostaviti na tehnički pregled i oslobođenjem od pojedinih stavki Pravilnika o tehničkim uvjetima, te ostalom propisanom dokumentacijom, vozilo može pristupiti tehničkom pregledu i registraciji.

U napomenu prometne dozvole, samo za vozila koja su oslobođena pojedinih stavki Pravilnika o tehničkim uvjetima, obavezno treba upisati klasu i ur.broj odobrenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u obliku:

 

OSLOBOĐENO POJEDINIH TEHNIČKIH UVJETA KL. 222-22/22-22/222 URBR.333-33-33-33/3-33-3

8. Smije li se tolerirati izgrađivanje brzinomjera ili pokaznika brzine vrtnje motora na vozilima L kategorije?

Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama ("Narodne novine", broj 51/10, 84/10 i 145/11) u članku 104., stavku 3., propisuje:

3) Bilo kakva prerada serijski proizvedenog vozila ne smije biti izvršena tako da se vozilo dovede u sigurnosno ili ekološki lošije stanje od serijski proizvedenog vozila.

Stoga, bilo kakva izgradnja uređaja ili dijela na vozilu kojeg je proizvođač predvidio na vozilu, ne smije se tolerirati, pa čak ni kada se radi o uređajima i dijelovima koji nisu obavezni za određenu kategoriju vozila kao što je brzinomjer s putomjerom za vozila L1 kategorije ili pokaznik brzine vrtnje motora za L3 kategoriju koji su u proizvodnji ugrađeni na takva vozila.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203 i 091/552-6238.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za ekonomske poslove
i upravljanje imovinom
Zvonko Bošnjak, dipl.ing.

Kontakti