kategorije pretrage

III/2, broj: 1237-01/2014

Zagreb, 01/04/2014


STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - SVIMA -

PREDMET: Ispitivanje naletne kočnice, dnevna i kratka svjetla, tvornička plinska instalacija, izgradiva sjedala i zapremina prtljažnika, podizanje kabine.

1. Kako ispitati naletnu kočnicu na prikolici kategorije O2 koje je dovezao teretni automobil kategorije N2 ili N3?

S obzirom na to da je člankom 3. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu propisano da vozila čija je najveća dopuštena masa s priključnim vozilom veća od 3.5 tone moraju imati ugrađen tahograf, u zadnje vrijeme je sve više slučajeva da stranke dovoze priključna vozila O2 kategorije opremljene naletnom kočnicom teretnim automobilom kategorije N2 ili N3 kako u prometu ne bi imale problema zbog toga što njihov osobni automobil nije opremljen tahografom. Obzirom da je u takvim slučajevima masa vučnog vozila puno veća od mase priključnog vozila, uobičajeni postupak ispitivanja naletne kočnice neće polučiti relevantne rezultate.

Kako bi ujednačili postupanje u svim STP, dajemo jedinstvenu uputu za ispitivanje naletne kočnice koju treba primjenjivati za svako priključno vozilo opremljeno naletnom kočnicom, bez obzira na najveću dopuštenu masu vučnog vozila.

1) vizualni pregled kočne instalacije priključnog vozila potrebno je i dalje obavljati kako je opisano u stručnom biltenu broj 131: Tehnički pregled priključnih vozila Kategorija O1 i O2

2) parkirnu kočnicu nakon vizualnog pregleda na tehnološkoj liniji treba ispitati na valjcima, a izmjerene kočne sile treba na uobičajeni način unositi u formu za unos izmjerenih kočnih sila (ne u formu za unos usporenja!) u polja "Sile kočenja pomoćne kočnice, Lijevo, Desno" u CVH.STP.

3) radnu kočnicu treba ispitati izvan stanice za tehnički pregled na slijedeći način:

- naći ravnu, asfaltiranu površinu, dovoljno sigurnu za obavljanje zaletavanja vučnog i priključnog vozila

- neka vozač zaleti vučno i priključno vozilo brzinom od 30 do 40 km/h

- vozač mora aktivirati radnu kočnicu na vučnom vozilu i zaustaviti skup vozila, a nadzornik koji promatra vozila sa strane, vizualno utvrđuje dali se mehanizam naletne kočnice priključnog vozila aktivirao,

- posebnu pozornost pri promatranju kočenja treba posvetiti zanošenju priključnog vozila: pri kočenju ne smije doći do zanošenja priključnog vozila

- ukoliko je vizualno utvrđeno da je došlo do aktivacije radne kočnice (ne mora nužno doći do blokade kotača), pri unosu rezultata kočenja u formu za unos izmjerenih kočnih sila (ne u formu za unos usporenja!) u CVH.STP, ne unose se nikakve kočne sile, već je samo potrebno aktivirati polje "KOTAČI BLOKIRALI"

- ukoliko je utvrđeno da aktivacija radne kočnice nije ostvarena, u aplikaciju CVH.STP, kao rezultati ispitivanja upisuju se 0 u polja "Sile kočenja radne kočnice, Lijevo, Desno", te se priključno vozilo proglašava tehnički neispravnim.

Važna napomena:

Prije početka ispitivanja zaletavanjem i kočenjem skupa vozila, posebnu pozornost posvetiti osiguravanju sigurnih uvjeta provedbe ovog ispitivanja koji uključuju izbor ravne, asfaltirane površine bez ili uz minimalan promet kako se kod nekontroliranih događaja ne bi dogodila eventualna šteta ili ozljede. Ispitivanje se ne smije obavljati u blizini drugih vozila ili pješaka.

4) ovime prestaje biti važeća 3. točka okružnice I/7, broj: 2612-1/2005 od 16.9.2005

2. Koja je razlika između dnevnih i kratkih svjetala?

Člankom 22. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama propisano je koja svjetla moraju biti uključena kada su uključena prednja kratka svjetla. To znači da osim prednjih kratkih svjetala moraju biti uključena prednja i stražnja pozicijska svjetla i svjetlo za osvjetljavanje stražnje registarske pločice.
Člankom 38. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, dnevna svjetla s prednje strane vozila smiju biti postavljena samo na motornim vozilima M i N kategorije iz članka 2. ovoga Pravilnika. Smiju se postaviti samo dva dnevna svjetla, bijele boje, vidljiva samo s prednje strane.
Direktiva Vijeća 76/756/EEC koja propisuje homologacijske uvjete za dnevna svjetla, propisuje da, kada su upaljena, na vozilu smiju raditi samo dnevna svjetla.

Dakle, kada se po danu, u prometu na cestama, koriste prednja kratka svjetla, uz njih na vozilu moraju biti upaljena i prednja i stražnja pozicijska svjetla i svjetlo za osvjetljavanje stražnje registarske pločice.
Samo ako je vozilo opremljeno "pravim" dnevnim svjetlima, uz njih na vozilu ne smiju biti upaljena ostala svjetla.

3. Kako postupiti na prvom tehničkom pregledu novog ili rabljenog vozila koje ima tvornički ugrađenu plinsku instalaciju?

Ako je novo vozilo tvornički opremljeno uređajem za pogon vozila plinom (dalje. plinska instalacija), kod prvog tehničkog pregleda, vlasnik vozila mora priložiti Izjavu o sukladnosti ili Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila na kojoj je naznačeno da je vozilo tvornički opremljeno plinskom instalacijom.

Slika 1. Primjer rubrike Izjave o sukladnosti u kojoj mora biti naznačena vrsta pogonskog goriva

Osim Izjave o sukladnosti ili Potvrde o sukladnosti, vlasnik mora priložiti i CoP dokument (Conformity of Production) u kojem su navedeni svi uređaji plinske instalacije. Pomoću navedene dokumentacije, obavlja se tehnički pregled vozila s plinskom instalacijom i registracija, te ispis prometne dozvole. Nakon toga, nadzornik treba kontaktirati Odjel za ispitivanje i tamo, putem faksa (01 6379 233) poslati prometnu dozvolu i CoP. Na osnovi ta dva dostavljena dokumenta, u Odjelu za ispitivanje izradit će se Uvjerenje za plinsku instalaciju i Certifikat za spremnik plina koji će biti poslani na adresu navedenu na prometnoj dozvoli.

Slika 2. Primjer COP dokumenta u kojem je navedena specifikacija ugrađenih plinskih uređaja

Ako se radi o prvom tehničkom pregledu rabljenog vozila s tvornički ugrađenom ili naknadno ugrađenom plinskom instalacijom na prvom tehničkom pregledu, vlasnik mora priložiti Potvrdu o sukladnosti u kojoj je evidentirana plinska instalacija i izjavu servisera. Ako za vozilo ne postoji Izjava servisera, vlasnika treba uputiti u neku od ovlaštenih servisnih radionica za ugradnju plinskih instalacija, gdje će vozilo biti pregledano i za koje će biti izdana Izjava servisera. Temeljem Izjave servisera obavlja se tehnički pregled vozila s plinskom instalacijom i registracija, te ispis prometne dozvole. Nakon toga, nadzornik treba kontaktirati Odjel za ispitivanje i tamo, putem faksa (01 6379 233) poslati prometnu dozvolu i Izjavu servisera. Na osnovi ta dva dostavljena dokumenta, u Odjelu za ispitivanje izradit će se Uvjerenje za plinsku instalaciju i Certifikat za spremnik plina koji će biti poslani na adresu navedenu na prometnoj dozvoli.

Slika 3. Primjer Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila u kojoj je evidentirana plinska instalacija (moraju biti ispravno popunjena polja 26 i 26.1)

4. Da li taksi vozilo koje ima dodatna sjedala u prtljažnom prostoru može zadovoljiti na pregledu za ispunjavanje posebnih uvjeta?

Može ako su kao takva zavedena u prometnoj dozvoli. Dodatna sjedala ugrađena u prtljažnom prostoru ne utječu na volumen prtljažnog prostora, to jest gleda se zadovoljava li volumen prtljažnog prostora kao da nema ugrađenih dodatnih sjedala, pod uvjetom da su dodatna sjedala upisana u prometnu dozvolu u skladu s okružnicom III/9, broj:1393-01/2011.

Upite o volumenu prtljažnog prostora moguće je postavljati na brojeve telefona navedene na kraju ove okružnice.

Slika 5. Taksi vozila s dodatnim sjedalima u prtljažnom prostoru ispunjavanju posebne uvjete ako je zapremina prtljažnika s izgrađenim dodatnim sjedalima ​najmanje 310 litara (VDA)

5. Je li potrebno na redovnom, periodičnom i izvanrednom tehničkom pregledu dizati kabinu vozila na teretnim automobilima kategorije N2 i N3?

Da. Podizanje kabine na tehničkom pregledu je obavezno jer se jedino tako može pregledati motorni prostor na većini teretnih automobila. Za podizanje kabine vozila odgovoran je vozač vozila. Za podizanje kabine mora koristiti originalan pribor, improvizacije nisu dozvoljene. Ukoliko na vozilu ne postoji originalan pribor za podizanje, kabina se ne smije podizati, a vozilo se proglašava tehnički neispravnim odabirom nedostatka 0503C5 KABINA, PRIBOR ZA PODIZANJE KABINE NEISPRAVAN.

Vozač vozila mora osigurati predmete u unutrašnjosti kabine prije podizanja kako ne bi došlo do oštećenja vjetrobranskog stakla ili slično, te vozilo obavezno mora osigurati parkirnom kočnicom. Svakako treba osigurati unutar STP da se kabina može nesmetano podići kako ne bi došlo do mogućih oštećenja kabine. Ukoliko to nije moguće izvesti u STP, podizanje kabine i pregled motora treba obaviti izvan STP. Dok vozač vozila podiže kabinu, postupak tehničkog pregleda treba tako prilagoditi da nadzornik provjerava one dijelove na vozilu za koje je to moguće dok čeka da vozač potpuno podigne kabinu i osigura je od pada u svoj početni položaj.

Slika 6. Kabina teretnog vozila mora se podići kako bi se pregledao motorni prostor

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203, 091 5526-238.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr. sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti