kategorije pretrage

III/9, broj: 4541-01/14

Zagreb, 22/12/2014


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Novi obrazac naljepnice za označavanje valjanosti tehničkog pregleda, registracija „električnih kolica“, promjena kočnog sustava i osovina na vozilu...

PREDMET: Novi obrazac naljepnice za označavanje valjanosti tehničkog pregleda, registracija „električnih kolica“, promjena kočnog sustava i osovina na vozilu, podaci s potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila, strogo pridržavanje propisanog postupka eko-testa, napomena na rješenju Carinskog ureda, upis dozvoljenih dimenzija guma, punomoć za tehnički pregled i registraciju vozila na kojoj je kao opunomoćenik naveden strani državljanin, rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za oslobođenje od plaćanja naknade za ceste

1. Izdavanje novog obrasca naljepnice za označavanje valjanosti tehničkog pregleda

Članak 22. Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (NN broj: 148/08, 36/10, 52/13,111/14 i 122/14) propisuje nove obrasce znaka kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda. Izdavanje novih naljepnica u stanicama za tehnički pregled vozila započinje 2. siječnja 2015. godine.

Slika 1 Znak kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda vozila (obrazac 8)

Kao i do sada rok važenja tehničkog pregleda označava se bušenjem mjeseca na lijevom ili desnom rubu naljepnice i godine u kojoj ističe tehnički pregled na gornjem rubu naljepnice.

Novost je da se na novom obrascu naljepnice samo za vozila kategorija M i N bušenjem pripadajućeg polja u donjem dijelu naljepnice označava ekološka kategorija vozila. Za ostale kategorije vozila ova polja se ne buše.

Polja za bušenje polja ekološke kategorije na naljepnici opisane su u tablici 1.

Polje na naljepnici

Vrsta motora

Ekološka kategorija u prometnoj dozvoli

< EURO 3/III

OTTO –REG-KAT – EURO II

Euro 2

DIESEL - EURO II

EURO 3/III

OTTO -REG-KAT -EURO III

Euro 3

WANKEL - REG-KAT - EURO III

DIESEL - EURO III

EURO 4/IV

OTTO - REG-KAT - EURO IV

Euro 4

WANKEL - REG-KAT - EURO IV

DIESEL - EURO IV

EURO 5/V

OTTO - REG-KAT - EURO V

Euro 5

WANKEL - REG-KAT - EURO V

DIESEL - EURO V

DIESEL - EURO V/ EEV

EEV

EURO 6/VI

OTTO - REG-KAT - EURO VI

Euro 6

WANKEL - REG-KAT - EURO VI

DIESEL - EURO VI

OSTALO

ELEKTROMOTORNI POGON

-

KOMBINIRANI POGON (ELEKTRO + OTTO)

KOMBINIRANI POGON (ELEKTRO + WANKEL)

KOMBINIRANI POGON (ELEKTRO + DIESEL)

Tablica 1. Polja za označavanje ekološke kategorije na novom obrascu naljepnice

Važno! Za vozila za koja nije navedena niti jedna ekološka kategorija, te za vozila s ugrađenom plinskom instalacijom ne buši se niti jedno polje ekološke kategorije na naljepnici.

2. Registracija „električnih kolica“

S obzirom na brojne upite iz stanica za tehnički pregled vozila vezano za registraciju električnih dostavnih vozila tzv. „električnih kolica“ koja najčešće služe za prijevoz i dostavu robe u središtima gradova gdje nije moguće doći do mjesta isporuke konvencionalnim vozilima, donosimo sljedeću uputu.

Kako se radi o vozilima čija je brzina manja od 25 km/h kod kojih vozač upravlja vozilom stojeći na za to predviđenoj konstrukciji s prednje strane vozila (vidi sliku 2) a s obzirom da takva vozila nemaju homologaciju, niti svojom konstrukcijom i opremom mogu zadovoljiti homologacijske uvjete za bilo koju od uobičajenih kategorija vozila (L, M, N, O ili T) jedina vrsta vozila kojom se mogu proglasiti su radni strojevi jer su doista, sukladno definiciji radnih strojeva iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14), svojom konstrukcijom i namjenom, predviđeni samo za obavljanje prijevoza tereta.

Slika 2 - Izgled električnih dostavnih vozila (primjer proizvođača Končar (lijevo) i STIM (desno))

Ukoliko se u stanici za tehnički pregled vozila pojavi vlasnik sa zahtjevom za registraciju gore opisanog vozila, potrebno je izvršiti uvid u dokumentaciju i ukoliko je iz priložene dokumentacije moguće utvrditi sve tehničke podatke, registrirati vozilo kao radni stroj.

S obzirom na to da se radi o vozilima kojima je konstrukcijska brzina manja od 30 km/h, takva se vozila obavezno moraju označiti znakom »sporo vozilo«, sukladno čl. 95, važećeg Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama.

3. Promjena kočnog sustava i osovina na vozilima

Stavkom 1. članka 276. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je da vozila na kojima se obavlja nadogradnja, pregradnja ili zamjena serijskog dijela ili uređaja neserijskim dijelom ili uređajem prije puštanja u promet, moraju biti podvrgnuta ispitivanju promijenjenih dijelova i uređaja i ostalih tehničkih značajki bitnih za sigurnost i ekološku podobnost vozila u prometu na cestama.

Sukladno navedenom, kod promjena kočnog sustava potrebno je vlasnika uputiti na ispitivanje vozila.

Ovakve promjene kočnog sustava se najčešće događaju kod poluprikolica i prikolica gdje vlasnici mijenjaju kompletne osovine zajedno sa sustavom kočenja.

Kako najlakše prepoznati da li je sustav zamijenjen:

  • ako je osovina zamijenjena novom osovinom, vizualno je moguće uočiti da je fizičko stanje zamijenjene osovine bolje od ostalih osovina ili čak cijelog vozila
  • Vanjske oznake na osovinama koje nisu jednake

Slika 3 Izgled vanjskih oznaka na osovinama (primjer proizvođača BP (lijevo) i SAF(desno))

  • Uočavanjem zamjene kočnog sustava na vozilu (npr. u sustavu CVH.STP navedena vrsta kočne instalacije DVOVODNA ZRAČNA+ABS, a na vozilu je nađena DVOVODNA ZRAČNA+EBS). Za pomoć pri prepoznavanju kočne instalacije na vozilu može se koristiti okružnica III/9, BROJ: 1059-01/2012: Fotografije modulatora EBS-a.

Slika 4 Prikaz osovine s EBS sustavom kočenja kojega je lako prepoznati

4. Povlačenje podataka s Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila

Prilikom prijave tehničkog pregleda, za vozila koja tehničkom pregledu pristupaju s Potvrdom o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila (dalje: Potvrda), nije potrebno „ručno“ prepisivati podatke o vozilu. S obzirom da je prilikom obavljanja provjere sukladnosti vozilo evidentirano u bazi, dovoljno je u aplikaciji CVH.STP u modulu „Prijava TP/PTPK – podaci o vozilu“ upisati broj šasije vozila nakon čega aplikacija automatski povlači podatke iz baze.

Slika 5 Uvjeti za pretraživanje baze vozila - unos broja šasije u modulu Prijava TP/PTPK - podaci o vozilu

Nakon što se otvori prozor s podacima o vozilu, podatke obavezno treba pregledati, usporediti s dokumentacijom i stvarnim stanjem vozila i po potrebi nadopuniti ili ispraviti.

Iznimka su Potvrde za tzv. "nedovršena vozila" koja sadrže napomene (primjer na slici 6.) slijedećih ili sličnih sadržaja:

"Nedovršeno vozilo! Prije prve registracije potrebno je utvrditi tehničke podatke: NEDOVRŠENO VOZILO

Prije prve registracije, vozilo je potrebno (odobriti) ispitati po pitanju homologacije prema zahtjevima: ECE-R46, ECE-R48, ECE-R58, 91/226/EEC"

"Nedovršeno vozilo! Prije prve registracije potrebno je utvrditi tehničke podatke: POTREBNO ISPITIVANJE VOZILA."

"Prije prve registracije potrebno je utvrditi tehničke podatke."

Slika 6. primjer napomene na Potvrdi o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila kod koje se podaci neće moći pozvati prilikom prijave tehničkog pregleda.

5. Strogo pridržavanje propisanog postupka eko-testa

Iako je u biltenu broj 107 Ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila – eko test, opisan propisani postupak prilikom ispitivanja eko testa dizel motora u poglavlju 4.3 neki nadzornici se ne pridržavaju istog.

Iz tog razloga podsjećamo na najčešće greške i posljedice koje mogu nastati prilikom nepridržavanja propisanog postupka:

1) Pravilna identifikacija vozila

Prije početka bilo kakvih aktivnosti potrebno je pravilno identificirati vozilo i motor radi graničnih vrijednosti EKO testa. Podatak o zacrnjenju kod ispitivanja dizelskih motora se uzima s identifikacijske pločice ili iz kataloga referentnih vrijednosti.
Ukoliko se u sustav upiše vrijednost s pločice i odabere vrijednost iz kataloga za eko test, ispravnost dobivenih rezultata određivat će se prema većoj od te dvije vrijednosti (npr. ako je sa pločice prepisana vrijednost 1.5 m-1, a za isto je vozilo u sustav unesena vrijednosti iz kataloga eko testova 0,5 m-1, sustav će za referentnu vrijednost za Eko test uzeti 1,5m-1).

Slika 7 Primjer proizvođačke oznake zacrnjenja

2) Vizualni pregled dijelova motora bitnih za EKO test

Potrebno je obratiti pozornost na stupanj zauljenosti motora, razvodnog mehanizma, stanje zupčastog remena. Svi elementi razvodnog sustava moraju biti ispravno spojeni, neispucani, dobro pričvršćeni i što čišći. Također treba uočiti da li je motor s prednabijanjem ili je bez prednabijanja.

U ovoj stavci najveću pozornost treba obratiti na razinu ulja u motoru.

3) Mjerenje duljine temperaturne sonde i njeno korištenje

Prilikom mjerenja razine ulja u motoru potrebno je odmah obaviti i određivanje duljine temperaturne sonde pomoću šipke za mjerenje ulja.

Vrlo bitno: zadaća temperaturne sonde je da mjeri temperaturu ulja u motoru i zbog toga je treba koristiti, jer kada motor ne radi na propisanoj radnoj temperaturi ulja može doći do oštećivanja dijelova motora. Zbog toga je potrebno uvijek kada je to moguće koristiti temperaturnu sondu i motor zagrijati na propisanu radnu temperaturu.

4) Osluškivanje čudnih zvukova motora

Prilikom pokretanja motora prije EKO testa potrebno je osluškivati zvukove motora pri povećavanju broja okretaja motora, ako postoje čudni zvukovi EKO test se prekida i vozilo se proglašava tehnički neispravnim.

5) Mjerenje broja okretaja i uspoređivanje sa zadanim

Nakon što je postavljen uređaj za mjerenje broja okretaja potrebno ih je i izmjeriti. Određuje se broj okretaja u praznom hodu i ispravan rad regulatora broj okretaja.

Ako je maksimalni broj okretaja veći od propisanog EKO test se ne provodi jer postoji opasnost od mehaničkog oštećenja motora. Tada se vozilo proglašava neispravnim.

6) Propuhivanje motora

Propuhivanje motora se radi na način da se motor zaletava na maksimalni broj okretaja, s tim da se zadržavanje motora na maksimalnom broju okretaja smije zadržati najviše 2 sekunde. Između svakog propuhivanja potrebno je pričekati najmanje 15 sekundi.

7) Mjerenje koeficijenta zacrnjenja

Za mjerenje koeficijenta zacrnjenja potrebno je motor zaletavati minimalno 3 puta do najvećeg broja okretaja. Zaletavanje se izvodi kao i propuhivanje, što znači da pritiskanje papučice treba trajati 1 sekundu, a zadržavanje motora na najvećem broju okretaja najviše 2 sekunde. Između svakog zaletavanja potrebno je pričekati najmanje 15 sekundi.

Nakon najmanje tri uzastopna zaletavanja gdje rasipanje očitavanja neće biti veće od 0,5 m-1 mjerenje je gotovo i uzima se srednja vrijednost ta tri mjerenja koja se uspoređuje sa dozvoljenom vrijednosti zacrnjenja. Zaletavanje se smije obavljati najviše 10 puta.

6. Napomena na rješenju Carinskog ureda

Prema obavijesti Porezne uprave prilikom unosa vozila u Republiku Hrvatsku Carinski ured više neće ispisivati na poreznom rješenju napomenu pod točkom 5. „Porezni obveznik je dužan na motorno vozilo iz točke 1. platiti posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila iz članka 26. zakona o posebnom porezu na motorna vozila kojeg obračunava i naplaćuje nadležna ispostava Porezne uprave.“

Bez obzira na to što se navedena napomena neće ispisivati, prije prvog tehničkog pregleda i registracije vozila, potrebno je pregledati dokumentaciju vozila i, ukoliko vozilo podliježe obvezi plaćanja poreza na stjecanje, vlasnika uputiti u Poreznu upravu da mu se obračuna i naplati porez na stjecanje rabljenog motornog vozila.

Podsjećamo na okružnicu CVH III/2, broj: 2271-01/2013 od 30.07.2013. u kojoj je objašnjeno koje kategorije vozila kod različitih vrsta kupoprodaje podliježu oporezivanju posebnim porezom na motorna vozila i porezom na stjecanje rabljenog motornog vozila.

7. Upis dozvoljenih dimenzija guma

Prilikom prvog tehničkog pregleda vozila te unosa tehničkih podataka o vozilu u aplikaciju CVH.STP i u prometnu dozvolu, za podatak o dozvoljenim dimenzijama guma prepisuje se podatak iz točke 35. „Dimenzije guma/ naplatak“ iz izjave o sukladnosti vozila odnosno potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Slika 8 Točka 35. Izjave o sukladnosti vozila, dimenzije guma/naplatak

Pri tome je obavezno obratiti pozornost na podatak za svaku osovinu posebno i ukoliko vozilo može biti opremljeno različitim dimenzijama guma na prednjoj i stražnjoj osovini, isto je potrebno upisati u prometnu dozvolu.

Pri unosu tehničkih podataka obavezno je provjeriti i podatke pod točkom 52. „Napomena“. Ovdje proizvođač/ispitivač navodi podatke specifične za vozilo.

Ukoliko vozilo može biti opremljeno dodatnim dimenzijama guma, a dozvoljene dimenzije su različite za prednju i stražnju osovinu podatak će u polju napomene biti naveden za svaku osovinu posebno. Npr. na izjavama o sukladnosti vozila koje izdaje Renault Hrvatska d.o.o. podatak je naveden na sljedeći način:

Točka 35.1. označava dozvoljenu dimenziju guma na prvoj osovini

Točka 35.2. označava dozvoljenu dimenziju guma na drugoj osovini

Slika 9 Izjava o sukladnosti vozila s napomenom o dozvoljenim dimenzijama guma u polju napomene

I naravno, na vozilu obavezno treba provjeriti dali su ugrađene gume u skladu s dimenzijama i rasporedom navedenim na dokumentaciji provjere sukladnosti.

8. Može li se prihvatiti punomoć za tehnički pregled i registraciju vozila na kojoj je kao opunomoćenik naveden strani državljanin?

Može. Sukladno obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-202-98540/1-2014 od 19.11.2014. opunomoćenik može biti bilo koja potpuno poslovno sposobna osoba.

U postupku prijave tehničkog pregleda i registracije vozila opunomoćenik, uz punomoć, prilaže i identifikacijsku ispravu. Ukoliko je opunomoćenik strani državljanin i ne posjeduje niti jedan dokument izdan u RH dovoljno je da uz punomoć priloži identifikacijski dokument izdan u svojoj matičnoj državi.

9. Može li se prihvatiti rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za oslobođenje od plaćanja naknade za ceste na kojem je kao vlasnik vozila navedena fizička osoba a u prometnoj dozvoli je vlasnik „slobodno zanimanje“?

Može. Slobodnim zanimanjima se prema Zakonu o porezu na dohodak smatraju profesionalne djelatnosti fizičkih osoba odnosno djelatnosti fizičkih osoba kojima su to osnovne djelatnosti. Kako je slobodno zanimanje neodvojivo povezano s fizičkom osobom kao nositeljem slobodnog zanimanja, dokumentacija koja se donosi na ime fizičke osobe vrijedi i za slobodno zanimanje te fizičke osobe.

Sukladno navedenom, kada prilikom registracije vozila koje glasi na slobodno zanimanje (npr. javni bilježnik), nositelj slobodnog zanimanja (fizička osoba) predoči rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za oslobođenje od plaćanja naknade za ceste, a koje glasi na fizičku osobu (nositelja slobodnog zanimanja) takvo rješenje se može prihvatiti i vozilo osloboditi plaćanja naknade za ceste.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

mr. sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti