kategorije pretrage

III/9, broj: 3245-01/2015

Zagreb, 01/09/2015


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Nadopunjeni katalog guma, registracija dampera, registracija turističkih vozila, prateća osovina s funkcijom rasterećenja, ugradnja plinskih sustava

1. Dimenzije pneumatika - nadopuna kataloga guma

Napravljena je velika nadopuna kataloga guma. Posebno detaljno su nadopunjene slijedeće marke:

Tablica 1: Nadopunjene marke za koje više nije potrebno zvati Pododjel TPiR

Alfa Romeo

Mercedes

Audi

Opel

BMW

Peugeot

Citroen

Renualt

Fiat

Seat

Honda

Škoda

Volkswagen

 

Za marke navedene u Tablici 1. više nije potrebno zvati Pododjel za tehnički pregled i registraciju. već, ako se za njih ne može pronaći tražena dimenzija u katalogu unutar CVH.STP, treba koristiti uobičajene izvore podataka o dimenzijama pneumatika, redom:

  1. Potvrda proizvođača ili COC dokument
  2. Izjava ili Potvrda o sukladnosti vozila
  3. Potvrda od generalnog zastupnika s brojem šasije i dozvoljenim dimenzijama
  4. Pločica ili naljepnica s dozvoljenim dimenzijama guma na samom vozilu
  5. Korisničke upute vozila

Ukoliko podatak o odobrenoj dimenziji guma ne postoji u katalogu, niti ga je moguće dobiti kroz jedan od gore navedenih izvora, vozilo je moguće uputiti na posebno ispitivanje radi provjere dimenzije guma (mali atest), gdje će se, ukoliko vozilo zadovolji, izdati Potvrda o ispitivanju iz koje će se te dimenzije moći upisati u prometnu dozvolu.

Za upute za rad s katalogom guma pročitati okružnicu III/14, BROJ 3506-012014.

2. Registracija radnih strojeva - dampera (eng. Dumper)

Damperi su motorna vozila s otvorenim teretnim sandukom i s uređajem za samoistovar tereta ("kiper") koja su posebno konstruirana za kretanje po gradilištima i u teškim terenskim uvjetima i njihova osnovna namjena je prijevoz i istovar uglavnom rasutog tereta na željeno mjesto na gradilištu. Kako bi se povećala njihova učinkovitost, pogonska grupa i sanduk se posebno konstruiraju kako bi im se teret lakše utovario, prevezao i istovario na željeno mjesto.

S obzirom na to da ponegdje takva vozila ipak prelaze javne prometnice, pojavljuje se potreba za njihovom registracijom. Jedini način na koji je takva vozila moguće registrirati je kao "RADNI STROJ", oblik karoserije "DAMPER", namjena " -. ". S obzirom na to da se radi o specifičnim vozilima, ovakvim vozilima treba dodjeljivati isključivo oblik karoserije DAMPER.

Za registraciju takvog radnog stroja potrebno je priložiti dokaz o vlasništvu, važeću policu osiguranja i dovoljno točnih tehničkih podataka za popunjavanje prometne dozvole.

Napominjemo da navedena motorna vozila – radni strojevi, kod unosa / uvoza ne podliježu obvezi ispitivanja sukladnosti (homologaciji) te nisu predmet oporezivanja prema Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila.


Slika 1. Karakteristični primjeri dampera

3. Registracija turističkih vozila

U "Narodnim novinama" br. 86/2015 objavljen je Pravilnik o tehničkim uvjetima za turističko vozilo koji regulira tehničke uvjete za motorna ili priključna vozila posebne namjene, koja su konstruirana ili preinačena isključivo za turističke potrebe. Primjeri nekih turističkih vozila su turistički vlakovi, "panoramski" autobusi, mali otvoreni autobusi, "shuttle" vozila, itd.

Postupak u STP se ne mijenja značajno: vozila koja vlasnici žele registrirati kao turistička, moraju se podvrgnuti postupku ispitivanja vozila kako bi stekla važeću Potvrdu o ispitivanju za turističko vozilo. Novost je da se takvim vozilima u rubriku namjene u prometnoj dozvoli uvijek upisuje "TURISTIČKO VOZILO".

Slika 2. Karakteristični primjeri turističkih vozila

Ovaj se pravilnik odnosi na turistička vozila koja se kao takva prvi put registriraju nakon stupanja na snagu ovog pravilnika, a to znači 03.09.2015. i kasnije.

Vozilima s važećom potvrdom o ispitivanju koja se koriste kao turistička vozila, ali koja nemaju tu namjenu upisanu u prometnu dozvolu ne treba ništa mijenjati osim u slučaju zahtjeva vlasnika, međutim, prije bilo kakve promjene potrebno se konzultirati s Pododjelom za tehnički pregled i registraciju.

Upute za tehnički pregled turističkih vozila uobičajenih kategorija jednake su važećim uputama iz stručnih biltena i okružnica CVH, a upute za tehnički pregled turističkih vozila vrlo specifičnih konstrukcija biti će distribuirane naknadno kao zasebne okružnice ili stručni bilteni.

4. Obavljanje tehničkih pregleda na teretnim automobilima s funkcijom rasterećenja prateće osovine.

Kod nekih teretnih automobila koji su opremljeni pratećom osovinom, vozači imaju mogućnost rasterećenja prateće osovine kada vozilo nije natovareno čime se omogućuje bolja manevrabilnost i manje trošenje guma na pratećoj osovini. Pritiskom na tipku u kabini vozila prazne se pneumatski jastuci ovjesa prateće osovine zbog čega se ona rasterećuje, međutim, s obzirom na to da ona sada podlogu opterećuje samo vlastitom težinom, deaktiviraju se i njene kočnice kako ne di dolazilo do blokade njezinih kotača pri svakom kočenju.

Kada se takvo vozilo ispituje na valjcima, može doći do situacije da prateća osovina ne koči. Tada treba provjeriti dali je slučajno pritisnuta/aktivna tipka za rasterećenje prateće osovine. Deaktiviranjem te tipke pneumatski ovjes prateće osovine mora se napuniti, a njeno se kočenje mora ponovno uspostaviti.

Slika 3. Primjer tipke za rasterećenje prateće osovine (lijeva tipka) na teretnim automobilima marke MAN. Lampica na tipki svjetli kada je aktivna funkcija rasterećenja prateće osovine. Da bi se ispitivanje kočnica na valjcima moglo izvesti, pritiskom na tipku potrebno je isključiti funkciju rasterećenja, lampica tipke mora se ugasiti.
Napomena: desna tipka služi za podizanje prateće osovine i treba je razlikovati od tipke za rasterećenje prateće osovine.

5. Vozila naknadno opremljena instalacijom za plin s EURO kategorijom

Od 5.7.2015. u sva vozila EURO 5 i EURO 6 kategorije obavezno se ugrađuju tzv. plinski sustavi homologirani upravo za ta vozila kako bi ista mogla zadržati ekološku kategoriju koja im je dodijeljena kod proizvodnje. Za takva vozila će u napomeni Potvrde o ispitivanju biti upisan tekst slijedećeg ili sličnog oblika:

"Ekološka kategorija EURO 5"

Kod takvih vozila vrsta motora će biti, npr., "OTTO - REG-KAT + LPG", a u polju "Ekološka kategorija" na ekranu s homologacijskim podacima, obavezno treba provjeriti dali je polje postavljeno na ekološku kategoriju koja je navedena u napomeni potvrde o ispitivanju.

Slika 4. Primjer polja koja treba uskladiti sa sadržajem potvrde o sukladnosti za ugrađeni tzv. plinski sustav.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

mr. sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti