kategorije pretrage

III/16, broj: 756-01/2017

Zagreb, 09/03/2017


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Upisivanje Potvrde o ispitivanju vozila ovisno o vrsti ispitivanja („mali i veliki atesti“)

  1. Na koji način se upisuju potvrde o ispitivanju vozila („mali i veliki atesti“) i kada je potrebno mijenjati prometnu dozvolu (PD) nakon ispitivanja vozila?

Prema Pravilniku o registraciji i označavanju vozila ("Narodne novine", broj 151/08, 89/10, 104/10, 83/13, 52/15 i 45/16) nova prometna dozvola izdaje se ako se mijenja vlasnik vozila, prebivalište odnosno sjedište vlasnika vozila, registarska oznaka, vrsta, marka ili tip vozila, broj šasije i oblik karoserije. Promjene ostalih podataka te bitne tehničke karakteristike vozila za koje nisu propisane rubrike u prometnoj dozvoli upisuju se u prometnu dozvolu u prostor za napomenu.

Vrste ispitivanja dijelimo na:

  • Ugradnju dijelova, sklopova i uređaja („mali atesti“)
  • Ispitivanje ugradnje sustava („veliki atesti“)
  • Ispitivanje cjelovitih vozila („veliki atesti“)
  • Ispitivanje radi dovođenja vozila u prvobitno stanje („atesti izgradnje“)

Broj potvrde o ispitivanju vozila kod „malih atesta“ upisuje se u napomenu podataka o vozilu na sljedeći način:

  • C-123456 / KUKA / 02.07.2013., ukoliko se radi o ugradnji dijela ili promjeni karakteristike vozila koji nemaju svoju rubriku u prometnoj dozvoli,
  • C-123457 / (15) 195/65R15 (04.07.2013.), ukoliko se radi o izmjeni dijela ili karakteristike vozila koji imaju svoju rubriku u prometnoj dozvoli.

Broj potvrde o ispitivanju vozila kod „velikih atesta“ mora se upisati u polje broj atesta u CVH STP aplikaciji.

U tablici 1. dan je popis ispitivanja razvrstan po „malim“ i „velikim“ atestima. Također u tablici je opisano kada je potrebno mijenjati prometnu dozvolu.

 

Tablica 1. Vrste ispitivanja i način upisa u prometni dokument

TIP ISPITIVANJA

VRSTA ISPITIVANJA

„MALI ATEST“

 

 

UPISUJE SE U NAPOMENU PROMETNE DOZVOLE

 

 

Upisuje se u obliku:

 

C-XXXXXX/SKLOP/DATUM

 

Slika 1. i 2.

Ispitivanje vozila - Naknadna ugradnja uređaja za osvjetljavanje i signalizaciju

Ispitivanje vozila - Naknadna ugradnja uređaja za odvod i ispuštanje ispušnih plinova

Ispitivanje vozila - Ugradnja kuke M1, N1

Ispitivanje vozila - Ugradnja kuke, ostale kategorije

Ispitivanje vozila - Preinaka ili naknadna ugradnja branika

Ispitivanje vozila - Preinaka ili naknadna ugradnja spojlera

Ispitivanje vozila - Promjena guma i naplataka s gumama neodobrenih dimenzija

Ispitivanje vozila - Naknadna ugradnja vučnog vitla

Ispit. vozila - Preinaka ili naknadna ugradnja prihvatne naprave za uređaje i opremu na vozilima

„VELIKI ATEST“

 

UPISUJE SE U POLJE BROJ ATESTA U CVH STP APLIKACIJI (Slika 3.)

 

Ako su mijenjani tehnički podaci: vrsta, marka, homologacijski tip (rubrika D.2 u PD), broj šasije ili oblik karoserije vozila, izdaje se nova prometna dozvola.

 

U ostalim slučajevima se atest upisuje u rubriku (14) u napomenu prometne dozvole i nije potrebno izdavati novu prometnu dozvolu

(Slika 4. i 5.).

Ispitivanje vozila - ugradnja plinske instalacije

Ispitivanje vozila - ugradnja plinske instalacije + auto škola

Ispitivanje vozila - samogradnja

Ispitivanje vozila - promjena motora

Ispitivanje vozila - promjena školjke/šasije

Ispitivanje vozila - promjena oblika karoserije

Ispitivanje vozila - promjena vrste vozila

Ispitivanje vozila - promjena NDM

Ispitivanje vozila - UTP

Ispitivanje vozila - promjena broja sjedala

Ispitivanje vozila - promjena klase/razreda

Ispitivanje vozila - auto škola

Ispitivanje vozila - vozilo za vozača invalida

Ispitivanje radnog stroja

Ispitivanje vozila – osnovna potvrda

Ispitivanje vozila – pregled prema osnovnoj potvrdi

Ispitivanje vozila - Naknadna ugradnja arnjeva i cerade na vozilima kategorije O2, O3 i O4

Ispitivanje vozila - Naknadna ugradnja arnjeva i cerade na vozilima kategorije N1

Ispitivanje vozila - Naknadna ugradnja arnjeva i cerade na vozilima kategorije N2 i N3

Ispitivanje vozila - Naknadna ugradnja arnjeva i cerade na vozilima kategorije L

Ispitivanje vozila - Naknadna ugradnja zaštitnog okvira ili zaštitne kabine na traktoru

ATESTI IZGRADNJE

MALI ATESTI

VELIKI ATESTI

Kada je obavljena izgradnja dijela ili sklopa za koji postoji upisan mali atest u PD, u napomenu PD poništava se mali atest na slijedeći način (primjer):

C-122434 / KUKA IZGR. / 12.12.2012. (slika 6.)

 

Ako se ispisuje nova prometna dozvola, ona se ispisuje bez poništenog malog atesta u napomeni.

 

 

Za male ateste nije potrebno prijavljivati atest izgradnje!

Kada je vozilo u potpunosti dovedeno u prvobitno stanje

iz CVH.STP briše se broj velikog atesta (slika 7.) i:

 

Ako se mijenja prometna dozvola, ništa nije potrebno upisivati u napomenu PD.

 

Ako se ne mijenja prometna dozvola, u napomenu PD se ispisuje sklop koji je izgrađen i nova rubrika (14) bez broja atesta (slika 8.).

 

Kada je na vozilu obavljena djelomična izgradnja, broj atesta ostaje u polju CVH.STP, a u napomenu PD se ispisuje sklop koji je izgrađen (slika 9.).

 

MALI ATESTI

Na slikama 1. i 2. ja prikazan način evidentiranja malog atesta u CVH STP aplikaciji i u prometnoj dozvoli.

Slika 1. Evidentiranje malog atesta u CVH STP aplikaciji

Slika 2. Evidentiranje malog atesta u prometnoj dozvoli

 

VELIKI ATESTI

 

Na slici 3. prikazan je način evidentiranja velikog atesta u CVH STP aplikaciji. U slučajevima kada se izdaje nova prometna dozvola, broj velikog atesta upisuje se samo u rubriku „Broj atesta“.

Slika 3. Evidentiranje velikog atesta u CVH STP aplikaciji

Na Slici 4. prikazan je način evidentiranja velikog atesta u CVH STP aplikaciji kada se ne izdaje nova prometna dozvola. U tim slučajevima, broj velikog atesta upisuje se u rubriku „Broj atesta“, a posljedična promjena u rubrici (14) upisuje se u napomenu o tehničkim karakteristikama u CVH.STP aplikaciji, te se ta napomena upisuje i u napomenu prometne dozvole (Slika 5.)

Slika 4. Evidentiranje velikog atesta u CVH STP aplikaciji kada se ne mijenja prometna dozvola

 

Slika 5. Evidentiranje velikog atesta u prometnoj dozvoli kada se ne mijenja prometna dozvola

U SLUČAJU KADA SU ZA VOZILO IZDANA DVA ILI VIŠE VELIKIH ATESTA UVIJEK SE UPISUJE ONAJ KOJI JE ODRAĐEN POSLJEDNJI! 

 

ATESTI IZGRADNJE

  • MALI ATESTI

Kod izgradnje malih atesta ne prijavljuje se posebno ispitivanje izgradnje dijela, nego se promjena samo evidentira u napomenu PD kako je prikazano na slijedećoj slici:

Slika 6. Evidentiranje izgradnje malog atesta

  • VELIKI ATESTI

Vozilo vraćeno u prvobitno stanje u potpunosti

Na slici 6. prikazan je način evidentiranja atesta izgradnje sklopa u CVH STP aplikaciji kada je vozilo vraćeno u prvobitno stanje i kada se prometna dozvola mijenja. Prethodni atest se briše iz polja broj atesta, a napomena npr.: „IZGRADNJA KOMANDI ZA INVALIDE“ se ispisuje samo na RL-u.

Slika 7. Evidentiranje izgradnje sklopa u CVH STP aplikaciji kada se mijenja prometna dozvola

 

Kod izgradnje sklopova u slučajevima kada se mijenja prometna dozvola u napomenu prometne dozvole NE UPISUJE SE NIŠTA.

Kod izgradnje pojedinih uređaja u slučajevima kada se ne mijenja prometna dozvola u napomenu prometne dozvole upisuje se: NOVI IZGLED RUBRIKE (14) i SKLOP KOJI JE IZGRAĐEN npr.: IZGRADNJA PLINA, IZGRADNJA KOMANDI ZA AŠ, IZGRADNJA KOMANDI ZA INVALIDE (Slika 7.).

Slika 8. Evidentiranje izgradnje pojedinog sklopa u prometnoj dozvoli kada se ne mijenja prometna dozvola i kada je vozilo vraćeno u prvobitno stanje

Iz vozila izgrađen samo pojedini sklop

Ukoliko se radi o parcijalnoj izgradnji, npr. za vozilo je izdan veliki atest koji je obuhvaćao zamjenu školjke, ugradnju plina, udvojenih komandi auto-škola, a izgrađen je samo plin. Broj atesta se ne briše iz polja broj atesta, rubrika (14) se ne mijenja, već se upisuju samo riječi npr.: IZGRADNJA PLINA/ DATUM (slika 8.).

Slika 9. Evidentiranje izgradnje pojedinog sklopa u prometnoj dozvoli kada se ne mijenja prometna dozvola i kada je izgrađen samo pojedini sklop

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Kontakti