kategorije pretrage

III/19, broj: 2428-01/2017

Zagreb, 10/08/2017


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Prvi tehnički pregled i priprema dokumentacije za registraciju priključnog vozila specijalne namjene, dodatne informacije o traktorima

Poštovani,

U nastavku vam dostavljamo pojašnjenja vezana uz svakodnevne upite iz stanica za tehnički pregled. Obuhvaćena je tema specijalnih priključnih vozila kao i dodatne informacije vezane uz traktore.

1. Kako se obavlja prvi tehnički pregled traktorskog priključnog vozila opremljenog sedlom?

Ovdje je riječ o traktorskom priključnom vozilu koje se koristi u određenim situacijama, opremljenom sedlom za oslanjanje traktorskog priključnog vozila, oblika karoserije poluprikolica (slika 1.) tako da se takva poluprikolica može vući klasičnim traktorom (slika 2).

 

Slika 1. Traktorsko priključno vozilo (potporno priključno vozilo „DOLLY“) opremljena sedlom za oslanjanje poluprikolice

Kod prvog tehničkog pregleda potpornog priključnog vozila, izvor podataka može biti Izjava o sukladnosti, Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila ili Potvrda o ispitivanju vozila.

Za oblik karoserije obavezan je odabir CP-SPECIJALNO VOZILO, namjena TRAKTORSKO PRIKLJUČNO VOZILO (slika 3.)

 

Slika 2. Skup traktorskog priključnog vozila (potpornog priključnog vozila „DOLLY“ i traktorskog priključnog vozila oblika karoserije poluprikolice u jednu cjelinu)

 

Slika 3. Odabir oblika karoserije i namjene potpornog priključnog vozila

Kod prvog tehničkog pregleda poluprikolice koja se oslanja na potpornu traktorsku prikolicu izvor podatka može biti Izjava o sukladnosti vozila, Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila ili Potvrda o ispitivanju.

Za oblik karoserije obavezan je odabir PP- xxxxxxxx, namjena TRAKTORSKO PRIKLJUČNO VOZILO.

 

Slika 4. Odabir oblika karoserije i namjene priključnog vozila, poluprikolice

Tehničkom pregledu potporna prikolica može pristupiti sa ili bez poluprikolice.

Ako na tehnički pregled pristupa gore opisan skup vozila važno je znati:

  • svaki dio skupa označava se zasebnom registarskom pločicom i provjerava zasebno na tehničkom pregledu, ne promatra se kao skup,
  • potporno priključno vozilo i poluprikolica moraju biti registrirani isključivo kao traktorska priključna vozila (R kategorija ili O kategorija s namjenom „TRAKTORSKO PRIKLJUČNO VOZILO“),
  • takav skup vozila namijenjen je isključivo da ih vuče traktor,
  • zabranjeno je traktorom i potpornom prikolicom na tehnički pregled dovoziti poluprikolice koje su namijenjene da ih vuče teretno vozilo oblika karoserije tegljač.

2. Postupanje s traktorima ovisno o opremljenosti kabinom ili zaštitnim lukom

Članak 156. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN broj 85/16 i 24/17) propisuje da na traktorima koji su proizvedeni nakon 1983. godine, mora biti ugrađena sigurnosna kabina ili okvir koji štiti vozača od ozljede u slučaju prevrtanja traktora.

Sukladno navedenom, postupanje je slijedeće:

1) Traktor proizveden u 1983. godini i ranije, već registriran

Traktor može ali i ne mora biti opremljen zaštitnim lukom ili kabinom. Ukoliko vlasnik vozila želi skinuti kabinu ili zaštitni luk, ta mu se promjena evidentira bez atesta. Ukoliko želi ugraditi zaštitni luk ili kabinu, mora na ispitivanje.

2) Traktor proizveden u 1984. godini i kasnije, već registriran

Mora biti opremljen zaštitnim lukom ili kabinom (osim nekih T3). Kod promjene oblika karoserije upućuje se na ispitivanje (veliki ili mali atest, ovisno o vrsti promjene).

3) Prva registracija traktora bez obzira na godinu proizvodnje

Moraju biti u skladu s Izjavom ili Potvrdom, u suprotnom usklađivanje Izjave ili Potvrde ili se vozilo upućuje na ispitivanje. Kod ugradnje neoriginalne kabine/ zaštitnog luka, u slučajevima kada je traktor potrebno uputiti na ispitivanje postupa se na sljedeći način:

  • „VELIKI ATEST“ obavlja se za traktore čija kabina ili zaštitni luk nije originalan, nije odobren ili ispitan, ili je napravljen u samogradnji i ugrađen na traktor. Vlasnik mora priložiti potrebnu dokumentaciju o kabini/zaštitnom luku. Kabina/zaštitni luk koji je izrađen u samogradnji, ali nema potrebnu dokumentaciju ili nije ispravno postavljen na traktor neće zadovoljiti na ispitivanju.
  • „MALI ATEST“ “ obavlja se za traktore na koje se postavlja originalan zaštitni luk ili kabina ili čija kabina/zaštitni luk nije originalan za taj tip traktora, ali je kabina/zaštitni luk posebno odobren ili ispitan kao dio, te ispravno postavljen na traktor.

Dodatno o kabinama i zaštitnim lukovima

Kod pregleda kabine i zaštitnog luka važno je razlikovati kabinu ili zaštitni luk koji štiti vozača od ozljede u slučaju prevrtanja traktora od kabine ili zaštitnog luka koji služi isključivo kao zaštita od vanjskih utjecaja.

 

Slika 5. Traktor s ugrađenom kabinom koja služi isključivo kao zaštita od vanjskih utjecaja

Kabina ili zaštitni luk koji štiti vozača od ozljede u slučaju prevrtanja obavezno mora uz podatke o proizvođaču, tipu i serijskom broju kabine ili zaštitnog luka, posjedovati i OECD broj. Svi navedeni podaci nalaze se na pločici/naljepnici kabine ili zaštitnog luka.

Kabina ili zaštitni luk koji služi isključivo kao zaštita od vanjskih utjecaja na pločici/naljepnici kabine ili zaštitnog luka neće imati OECD broj, ali će postojati podaci o proizvođaču, tipu i serijskom broju.

 

Slika 6. Primjer naljepnice s podacima o zaštitnom luku

Traktor s kabinom koja služi isključivo kao zaštita od vanjskih utjecaja na tehničkom pregledu tretira se kao traktor bez kabine ili zaštitnog luka (slika 5.).

Kod traktora koji se prvi put registriraju u RH, podaci o proizvođaču, tipu, serijskom broju, položaju na traktoru, vrsti i OECD-u moraju biti navedeni na Izjavi o sukladnosti odnosno na Potvrdi o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Posebni slučajevi:

Traktor koji ima ugrađenu kabinu koja služi za zaštitu od vanjskih utjecaja i zaštitni luk koji štiti vozača od ozljede u slučaju prevrtanja.

U takvom slučaju na pločici/naljepnici zaštitnog luka moraju se nalaziti podaci o proizvođaču, tipu, serijskom broju, položaju na traktoru i OECD broj. Ako se radi o prvom tehničkom pregledu, Izjava o sukladnosti odnosno Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora sadržavat će te podatke (Slika 7.).

 

Slika 7. Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila naveden samo prednji zaštitni luk kao zaštita od prevrtanja

 

Slika 8 . Traktori s ugrađenom kabinom za zaštitu od vanjskih utjecaja i zaštitnim lukom

U prometnu dozvolu, u navedenom slučaju, kao oblik karoserije upisuje se „SA ZAŠTITNIM LUKOM“.

Traktor koji ima ugrađenu i kabinu i zaštitni luk koji štite vozača od ozljede u slučaju prevrtanja (Slika 10.)

U navedenom slučaju i kabina i zaštitni luk na pločici/naljepnici posjeduju podatke o proizvođaču, tipu, serijskom broju, položaju na traktoru, i OECD broj. Ako se radi o prvom tehničkom pregledu, Izjava o sukladnosti odnosno Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora sadržavat će te podatke (Slika 9.).

 

Slika 9. Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila naveden samo prednji zaštitni luk kao zaštita od prevrtanja

 

Slika 10. Traktor s ugrađenom kabinom i zaštitnim lukom

U prometnu dozvolu, kao oblik karoserije upisuje se „S KABINOM I ZAŠTITNIM LUKOM“.

NAPOMENA!

Kod prvog tehničkog pregleda traktora, traktor mora pristupiti tehničkom pregledu sukladno podacima na Izjavi o sukladnosti odnosno Potvrdi o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora. Navedeno znači da nije dozvoljeno da traktor, kojem je na Izjavi o sukladnosti odnosno Potvrdi o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora upisan oblik karoserije „SA ZAŠTITNIM LUKOM“ pristupi tehničkom pregledu s ugrađenom kabinom i obrnuto. U takvim slučajevima, potrebno je, prije obavljanja tehničkog pregleda zahtijevati od vlasnika da izmijeni Izjavu o sukladnosti odnosno Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora ili vozilo uputiti na ispitivanje.

3. Da li vozilo T kategorije mora biti obilježeno znakom za „spora vozila“ ako se ne može kretati brzinom većom od 30 km/h?

Stavak 5 članka 150. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN broj: 85/16 i 24/17) propisuje da ako je vozilo kategorije T opremljeno rotacijskim i/ili treptavim svjetlom, ne mora biti opremljeno znakom za spora vozila.

Sukladno navedenom, ako se u STP pojavi traktor koji je opremljen jantarnim („žutim“) rotacijskim i/ili treptavim svjetlom ne treba zahtijevati obilježavanje znakom za „spora vozila“.

 

Slika 11. Traktor s postavljenim rotacijskim i/ili treptavim svjetlom bez znaka za obilježavanje „sporih vozila“

4. Da li se može registrirati traktor koji ima naknadno ugrađen prednji pogon?

Ne, naknadno ugrađen prednji pogon na traktor (slika 12.) ne može se evidentirati u podacima o vozilu, bez prethodno izvršenog ispitivanja traktora.

 

Slika 12. Traktor s naknadno ugrađenim prednjim pogonom

5. Koliko sjedećih mjesta ima traktor?

U većini slučajeva traktori imaju samo jedno mjesto za sjedenje.

U praksi, na tehničkom pregledu se pojavljuju traktori koji na ili pokraj stražnjeg blatobrana imaju tvornički vrlo lijepo oblikovano sjedalo s malim naslonom na kojem se može prevoziti jedan putnik. Međutim, zbog sigurnosnog razloga takvo sjedalo ne treba smatrati dodatnim mjestom za prijevoz još jednog putnika i nije moguće takvo mjesto za sjedenje upisati u prometnu dozvolu.

 

Slika 13. Traktor s vozačkim sjedalom i tvornički oblikovanim naslonom za prijevoz putnika na blatobranu

Neki proizvođači proizvode traktore (slika 13.) s dva sjedala i homologiraju ih kao takve. Za takve traktore u Izjavi o sukladnosti ili Potvrdi o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila navedeno je da je traktor opremljen s dva mjesta za sjedenje. U tom slučaju u prometnu dozvolu se kao broj mjesta za sjedenje upisuju 2 mjesta.

Slika 14. Traktor homologiran i odobren s dva sjedeća mjesta u izjavi o sukladnosti

U slučaju naknadne ugradnje sjedala na traktor, potrebno je provesti postupak ispitivanja. Postavljanje sjedala koja nisu namijenjena za ugradnju na traktor nije dozvoljeno.

 

Slika 15. Sjedalo traktora zamijenjeno neoriginalnim sjedalom

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti