kategorije pretrage

III/14, broj: 953-01/2019

Zagreb, 11/03/2019


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Dani tehničke ispravnosti vozila

Sukladno dosadašnjim akcijama za ostale vrste vozila, u organizaciji stanica za tehnički pregled i stručnih organizacija treći puta se organizira preventivno - sigurnosna akcija nadzora tehničke ispravnosti motocikala i mopeda pod nazivom "Dani tehničke ispravnosti motocikala 2019". Motocikli i mopedi (i ostala vozila L kategorije) su posebno ugrožena skupina motoriziranih sudionika u prometu, stoga je ova akcija usmjerena isključivo na te kategorije vozila.

Akcija se provodi u razdoblju od 23.4. (utorak) do 27.4. (subota) 2019. godine, na cijelom teritoriju Republike Hrvatske u svim stanicama za tehnički pregled vozila (redovnim), sukladno Programu rada koji vam dostavljamo u privitku dopisa.

Akcija ima isključivo preventivno - sigurnosni karakter i temeljena je na poticanju vozača motocikala i mopeda glede ispravnog i pravovremenog sagledavanja aspekta tehničke ispravnosti vlastitog vozila za sigurno sudjelovanje u prometu tj. izbjegavanja prometnih nezgoda uvjetovanih tehničkom neispravnošću vozila.

Akcija je u potpunosti dragovoljna i težište akcije je na pružanju savjetodavne pomoći glede uklanjanja eventualno utvrđenih nedostataka na vozilu. Nikakve represivne mjere se ne primjenjuju - dakle neće se kao prethodnih godina akcija održavati i na pojedinim lokacijama na cesti, u suradnji s policijom. Stoga molimo sve STP-e da se pravovremeno uključe u uspješnu realizaciju ovog programa u cilju što većeg odziva vozača na ovu akciju.

Temeljem dosadašnjih iskustava molimo vas da pravovremeno poduzmete odgovarajuće aktivnosti na informiranju vozača o korisnosti cijele akcije koja je besplatna, edukativna i preventivo - sigurnosnog karaktera. Također, vozači će o ovoj akciji biti obaviješteni putem javnih medija, odnosno prilikom redovnog javljanja Hrvatskog autokluba o stanju na cestama na raznim radio postajama.

Također, sve djelatnike STP-a želimo podsjetiti na okružnicu Centra za vozila Hrvatske I/7, broj: 2719-1/2004 od 28. rujna 2004. godine kada smo svim stanicama za tehnički pregled preporučili da uvijek, u slučaju kada se pojedini vlasnik vozila obrati osoblju stanice sa zamolbom da mu se provjeri tehničko stanje njegovog vozila ili pojedinog sklopa, a u stanici nema drugih vozila, pojedini nadzornici imaju dovoljno slobodnog hoda između pregleda, na tehnološkoj liniji nema gužve te kada postoji dovoljan broj instrumenata koji se mogu iskoristiti za ispitivanje, da se svim takvim strankama iziđe u susret i da se obavi pregled vozila ili sklopa bez ikakve naplate.

Tijekom obavljanja dragovoljne kontrole tehničke ispravnosti motocikala i mopeda sukladno programu rada molimo vas da vodite evidenciju o pregledanim vozilima koristeći se pri tom dostavljenim obrascem 1. Obrazac 1 je potrebno kopirati u više primjeraka ako smatrate da će u stanicu pristupiti još više vozila od onog koji je predviđen obrascem.

Pregled vozila obavlja se BESPLATNO (bez naplaćivanja naknade) za sve stranke koji se izvanredno pojave na pregledu sa zamolbom da im se njihov motocikl ili moped pregleda i utvrdi tehnička ispravnost ili neispravnost. Besplatni pregled vozila u sklopu ove akcije ne zamjenjuje redovni tehnički pregled kojem podliježu vozila kojima se produljuje valjanost prometne dozvole ili se registriraju u tjednu trajanja akcije te se u tim slučajevima tehnički pregled naplaćuje sukladno odluci o visini naknada.

Na kraju akcije sve popunjene obrasce potrebno je poslati kroz aplikaciju CVH.STP putem slanja fotografija prema Tehničkom odjelu CVH. U naslovu treba pisati „DTIM 2019“ kako bi se dostavljeni obrasci lakše izdvojili od ostalih poslanih dokumenata.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Privitak:

  1. Program rada;
  2. Obrazac 1.

Kontakti