kategorije pretrage

II/9, broj: 1427-01/20

Zagreb, 13/05/2020


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: SAMOGRADNJA – SASTAVLJENO VOZILO

Poštovani,

u cilju osiguranja visoke razine funkcionalne sigurnosti vozila, zaštite svih sudionika u prometu te usklađivanja i poboljšavanja ispitnih postupaka uz osiguranje odgovarajuće fleksibilnosti, ovim Vas putem obavještavamo da se od 1. rujna 2020. godine primjenjuje Uredba EU (R) 858/2018 o homologaciji motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, kao i izmjene i dopune Uredbe EU (R) 167/2013 o homologaciji traktora za poljoprivredu i šumarstvo i njihovih prikolica.

Sukladno navedenom vozila trebaju ispunjavati znatno strože tehničke i administrativne zahtjeve. Obzirom na stanje proizvodnje vozila u RH, ovi stroži zahtjevi značajno će promijeniti dosadašnje postupanje sa priključnim vozilima kategorija O1, O2 i R (poljoprivredne prikolice) koja su proizvedena kao SAMOGRADNJA.

Ukratko, od 1. rujna 2020. godine vozila koja su proizvedena kao samogradnja od ostataka vozila koja se više ne koriste (npr. dijelova i sklopova rashodovanih osobnih i lakih dostavnih vozila) se neće moći odobriti.

Vozila trebaju biti proizvedena od sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za predmetnu kategoriju vozila, koji su novi odnosno koji ispunjavaju propisane zahtjeve i namijenjeni su za izradu predmetne kategorije vozila, što se dokazuje dokumentacijom proizvođača dijelova (odnosno da su tipno odobreni, homologirani ili ispitani) te proizvedeni u skladu sa specifikacijama i uspostavljenim proizvodnim standardima.

Ne narušavajući jednake uvjete za sve korisnike usluga, predlažemo da ih o navedenim novim zahtjevima upoznate koristeći dostupne kanale informiranja.

Iznimno, za vozila posebne namjene ili vozila na kojima su primijenjene nove tehnologije ili nova tehnička rješenja moguća su određena izuzeća, uz uvjet da je proizvođač vozila izvijestio CVH, Odjel za ispitivanje vozila prije početka radova i po potrebi osigurao praćenje tijeka proizvodnje vozila. Također je potrebno opisati utjecaj novih tehnologija ili tehničkih rješenja na sigurnost i okoliš te mjere koje su poduzete kako bi se osigurala barem jednaka razina sigurnosti i zaštite okoliša kakva je osigurana zahtjevima za koje se traži izuzeće.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte CVH, Odjel za ispitivanje vozila,

tel. 01 6379 200.

S poštovanjem

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

dr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

 

Kontakti