kategorije pretrage

III/09, broj: 3151-01/20

Zagreb, 02/11/2020


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

Poštovani,

Dana 3.11.2020. na snagu stupa Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (NN 117/2020) koji je objavljen u Narodnim novinama 26.10.2020. U ovoj stručnoj obavijesti obuhvaćene su samo promjene bitne za postupanje na tehničkom pregledu.

 

  1. Najbitnije za istaknuti je izmjena u članku 30. stavak 2 . koji se mijenja i glasi:

"(2) Periodični tehnički pregled kočnica ovjerava se u kartonu preventivnih tehničkih pregleda. U trenutku obavljanja redovnog tehničkog pregleda vozilo mora imati važeći periodični tehnički pregled kočnica.“.

Dakle, periodični tehnički pregled kočnica (PTPK) nakon stupanja na snagu gore navedenog Pravilnika više se ne mora obaviti 30 dana prije obavljanja redovnog tehničkog pregleda. Bitno je da u trenutku obavljanja redovnog TP postoji važeći PTPK bez obzira kada je napravljen.

  1. Ostale izmjene Pravilnika o tehničkim pregledima vozila odnose se veće i manje nedostatke, pa se u članku 21. stavku 1. u tablici mijenjaju sljedeće točke koje su istaknute sjenčanjem:

U članku 21. stavku 1., u tablici, točka 3.1.1. (glavna svjetla) mijenja se i glasi:

3.1.1. Funkcionalnost i stanje

Vizualni pregled i uključivanje svjetala.

(a) svjetlo/izvor svjetlosti neispravan ili nedostaje (više svjetala/izvora svjetlosti; u slučaju svjetlećih dioda (LED) do 1/3 ne radi)

 

X

 

(b) jedno svjetlo/jedan izvor svjetlosti; u slučaju svjetlećih dioda (LED) vidljivost smanjena u velikoj mjeri

 

X

 
   

(c) sustav projekcije (reflektor i leća) neispravan je u manjoj mjeri

X

   

(d) sustav za projekciju (reflektori i leće) ne postoji ili je oštećen

 

X

 

(e) svjetlo loše učvršćeno

 

X

 

 

Postupanje na TP: Kod pregleda glavnih svjetala, izvor svjetlosti koji nije ispravan ili nedostaje proglašava se većim nedostatkom. U ovim se slučajevima iz šifrarnika odabiru nedostaci kao i do sada.


Točka 14.1.3. mijenja se i glasi:

14.1.3. Graničnik opterećenja sigurnosnog pojasa

Vizualni pregled

(a) graničnik opterećenja očito nedostaje ili nije prikladan za vozilo

 

X

 

(b) sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvar

 

X

 

 

Postupanje na TP: Kada sustav pomoću elektroničkog sučelja na kontrolnoj ploči vozila pokazuje na kvar graničnika opterećenja pojasa prikladnom porukom ili signalnom lampicom, vozilo se proglašava neispravnim i odabire se nedostatak:

1401A7B

OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA SIGURNOSNI POJASEVI GRANIČNIK OPTEREĆENJA NEISPRAVAN

Točka 14.1.5. mijenja se i glasi:

14.1.5. Zračni jastuk

Vizualni pregled

(a) zračni jastuk nedostaje ili nije prikladan za vozilo

 

X

 

(b) sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvar

 

X

 

(c) zračni jastuk očito nije ispravan

 

X

 

 

Postupanje na TP: Za zračni jastuk koji očito nije ispravan odabire se jedan od nedostataka:

1402A1B

OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA ZRAČNI JASTUCI AKTIVIRANI

1402A2B

OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA ZRAČNI JASTUCI OŠTEĆENI

1402A3B

OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA ZRAČNI JASTUCI PREINAKA KOJA NIJE DOZVOLJENA ILI ODOBRENA

Točka 14.1.6. mijenja se i glasi:

14.1.6. SRS sustav

Vizualni pregled pokazne svjetiljke kvara

(a) pokazna svjetiljka kvara SRS-a prikazuje bilo kakvu grešku sustava

 

X

 

(b) sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvar

 

X

 

 

Postupanje na TP: Kada sustav prikladnom porukom ili signalnom lampicom pokazuje na kvar na SRS sustavu odabire se veći nedostatak: .

1403A2B

OSTALI UREĐAJI I DIJELOVI VOZILA SRS LAMPICA POKAZUJE NEISPRAVNOST SUSTAVA

 

S poštovanjem,

 

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

dr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti