kategorije pretrage

III/09, broj: 956-01/2020

Zagreb, 16/03/2020


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Posebne mjere predostrožnosti kod tehničkog pregleda, provođenje tehničkog pregleda traktora na terenu

1. Posebne mjere predostrožnosti kod obavljanja tehničkog pregleda zbog COVID-19

S obzirom na učestala pitanja donosimo sljedeću uputu i preporuke.

Upućuju se voditelji STP da za sve djelatnike pribave dovoljnu količinu jednokratnih lateks rukavica i tekućine i pribora za dezinficiranje ili pranje ruku.

Kod tehničkog pregleda vozila treba:

• uputiti stranke da spuste sve prozore kako bi se unutrašnjost vozila prozračila (pri tehničkom pregledu i dalje treba provjeravati funkcionalnost prozora na način da se otvoreni prozori zatvore, pa ponovno otvore)
• fotografiranje vozila na tehnološkoj liniji će do daljnjega biti moguće sa spuštenim prozorima (ali svjetla i dalje moraju biti upaljena, a poklopac motora zatvoren)
• kod pregleda unutrašnjosti automobila koristiti jednu od sljedećih higijenskih metoda predostrožnosti:

• pranje i dezinficiranje ruku prije ulaska u vozilo, te nakon izlaska iz vozila ponovno prati i dezinficirati ruke ili
• koristiti jednokratne lateks rukavice koje treba mijenjati poslije svakog pregleda unutrašnjosti automobila

Prilikom provedbe tehničkog pregleda nikako se rukama ne smije dodirivati lice, nos, usta i oči!

Po završetku radnog vremena nadzornici se obavezno moraju presvući u svakodnevnu odjeću i obuću, a ako se nosi kući na pranje, radna odjeća se mora nositi u zatvorenim vrećicama.

2. Tehnički pregled traktora na terenu

Tehnički pregledi traktora na terenu se odvijaju bez ikakve odgode, međutim, kao i kod tehničkog pregleda u STP treba se držati određenih predostrožnosti:

• za rad na terenu treba osigurati dovoljnu količinu tekućine za dezinficiranje ruku po djelatniku i dovoljnu količinu papirnatih ručnika
• radna mjesta za prijavu i unos rezultata tehničkog pregleda te registracijske postupke postaviti u prostoriju koja se kontinuirano prozračuje ili ako to vremenske prilike dopuštaju, u otvoreni natkriveni prostor kao što su terase ili nadstrešnice
• usmeno ili putem prikladnih ispisanih uputa uputiti stranke da u redu čekanja međusobno budu udaljene barem 1 m
• ukoliko vremenske prilike to dopuštaju, mjesta za sjedenje stranaka treba postaviti izvan prostorije u kojoj se obavlja prijava i unos rezultata tehničkog pregleda te registracijski postupci
• prilikom tehničkog pregleda unutrašnjosti traktora držati se istih preporuka koje su opisane u točki 1. ove okružnice!

Tehnički pregledi traktora na terenu u pravilu se neće odgađati. Ukoliko zbog odluke tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili drugih nadležnih tijela dođe do odgode pregleda traktora na terenu, vlasnike treba obavijestiti da sve radnje potrebne za zakonito sudjelovanje u prometu mogu obaviti dolaskom u stanicu za tehnički pregled vozila.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641.

S poštovanjem,


Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

dr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti