Aktualne obavijesti COVID-19

Od petka, 12.6.2020., stanice za tehnički pregled rade prema svom uobičajenom radnom vremenu.

Radna vremena svih stanica za tehnički pregled možete doznati na telefonske brojeve stanica za tehnički pregled koje možete potražiti ovdje.

Službene obavijesti

Obavijest vezano za bolest uzrokovanu koronavirusom

Posebne mjere predostrožnosti kod tehničkog pregleda, provođenje tehničkog pregleda traktora na terenu

Organizacija rada u stanicama za tehnički pregled vozila

Mogućnost provjere osoba s mjerama vezanim uz COVID (samoizolacija, karantena, tranzit)

Obavljanje ponovljenog TP nakon isteka roka od 15 dana, produljenje PD na osnovu TP-a obavljenog izvan RH, produženje roka odjave vozila, čuvanje reg. pločica duže od 90 dana, način popunjavanja izjave za gubitak PD

Nova organizacija rada u stanicama za tehnički pregled vozila

Organizacija rada u stanicama za tehnički pregled vozila

Pitanja korisnika

Osobe starije dobi zanima što im je činiti s obzirom na to da im istječe važenje prometne dozvole i trebaju otići na tehnički pregled, a boje se zaraze s obzirom na godine. Koliko mogu dugo odgađati posjet stanici za tehnički pregled?

Za produženje važenja prometne dozvole vozila nije nužno da u Stanicu za tehnički pregled pristupi isključivo vlasnik.
Tehnički pregled i produženje važenja prometne dozvole vozila može obaviti bilo koja osoba uz predočenje osobne iskaznice vlasnika vozila.
Svim vlasnicima vozila koji spadaju u rizičnu skupinu kad je u pitanju potencijalna zaraza korona virusom sugeriramo da poslove tehničkog pregleda i produženja važenja prometne dozvole vozila povjere nekome tko ne spada u tu skupinu.

Hoće li biti obustavljanja rada stanica za tehnički pregled vozila?

Trenutno ne postoji naputak nadležnih tijela o obustavljanju tehničkih pregleda i registracije vozila.
Napominjemo da smo svim stanicama pisanim putem dali preporuke za poduzimanje svih mjera predostrožnosti u novonastalim okolnostima, koje su usklađene sa preporukama koje daju nadležne institucije.

Što će se desiti ako zbog posebnih mjera povodom epidemije COVID-19 (karantena, zadržavanje vozila izvan RH i sl.) vlasnici vozila ne uspiju produžiti važenje prometne dozvole za svoje vozilo? Prenosimo odgovor koji je Uprava policije uputila povodom novinarskog upita vezanog uz nemogućnost produženja važenja prometne dozvole, 19.3.2020.:

Poštovani,

prema važećim propisima u Republici Hrvatskoj mogu se registrirati samo ona motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna, a produženje važenja prometne dozvole obavljaju stanice za tehnički pregled vozila, koje će produžiti važenje prometne dozvole ako je vozilo tehnički ispravno (odnosno ako ima sve propisane i ispravne uređaje i opremu koji odgovaraju propisanim tehničkim uvjetima) i ako su plaćene propisane obveze i priložena prometna dozvola i dokaz o identitetu, a za vozila pravnih osoba i ovlaštenje za produženje važenja prometne dozvole.

Slijedom navedenog, motorna i priključna vozila smiju sudjelovati u prometu na cestama u Republici Hrvatskoj ako su registrirana i ako imaju važeću prometnu dozvolu.

Obavještavamo Vas da sve stanice za tehnički pregled vozila u RH trenutačno i dalje obavljaju poslove tehničkih pregleda i registracije vozila.

Posebno ističemo da sve poslove tehničkog pregleda i produljenja valjanosti prometne dozvole vozila, osim vlasnika vozila, može obaviti bilo koja druga osoba uz predočenje osobne iskaznice vlasnika vozila.

No, svjesni smo činjenice da se zbog sprječavanja globalne pandemije širenja korona virusa COVID-19 mogu dogoditi nepredviđene situacije koje se odnose na proces registracije vozila i produženje valjanosti prometne dozvole.

S tim u vezi, za situacije u kojima su vozila zatečena izvan granica Republike Hrvatske i kojima ističe valjanost prometne dozvole, a za čije vozače postoji opravdani razlog zbog kojeg nisu mogli na vrijeme obaviti tehnički pregled i produljenje valjanosti prometne dozvole (dokaz o obaveznoj karanteni i sl.), svaku situaciju ćemo zasebno razmotriti.

Na koji način će postupati druge države savjetujemo vozače da se informiraju u državi u kojoj su se zatekli u karanteni i kroz koju planiraju svoje putovanje.

Može li se za potrebe tehničkog pregleda i registracije u stanicu za tehnički pregled donijeti ispisana ili kopirana punomoć ili ugovor? Mogu li se u stanicu za tehnički pregled punomoć ili ugovor poslati e-mailom?

Stanice za tehnički pregled dužne su i dalje postupati prema važećim propisima koji se zbog nastale situacije nisu mijenjali. Sukladno tome nije moguće obaviti registraciju vozila ili produženje registracije za vozila na temelju kopije punomoći ili ugovora.

Gdje treba prijaviti gubitak prometne dozvole, knjižice vozila ili reg. pločica?

Gubitak prometne dozvole, knjižice vozila ili reg. pločica trenutno je moguće prijaviti u stanicama za tehnički pregled vozila. koje će o gubitku službenim putem izvijestiti nadležne policijske uprave ili postaje. Napominjemo da gubitak može prijaviti samo vlasnik vozila ili opunomoćenik sa originalnom punomoći vlastoručno potpisanom od strane vlasnika vozila (punomoć ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika).

Nestanak prometnih dokumenata ili reg. pločice uslijed krađe, utaje ili drugih kaznenih djela i dalje se moraju prijaviti u nadležnoj PU/PP.

Može li se obaviti registracija vozila na stanici za tehnički pregled s osobnom iskaznicom kojoj je istekla valjanost?

Kao dokaz o identitetu prilikom obavljanja tehničkog pregleda kao i u svim registracijskim postupcima koji se obavljaju na stanici za tehnički pregled, samo dok traje ugroza od širenja virusa COVID-19,moći će se prihvatiti osobna iskaznica kojoj je istekla valjanost ukoliko se nisu mijenjali osobni podaci, podaci o prebivalištu i OIB, odnosno nije došlo do promjene podataka.

Što je potrebno za odjavu vozila?

Za odjavu vozila potrebno je priložiti:

  • registracijske pločice
  • prometnu dozvolu
  • dokaz o identitetu (osobna iskaznica, putovnica, ..)
  • za vozila pravnih osoba i ovlaštenje za odjavu vozila potpisano od odgovorne osobe

Odjavu vozila može izvršiti i osoba koju za to opunomoći vlasnik vozila. Punomoć ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika, ali mora biti priložena u originalu kao i ostala dokumentacija.

Stanica za tehnički pregled vozila može odjaviti vozilo i ako vlasnik vozila ili opunomoćenik  priloži potvrdu odnosno obavijest tijela koje je registriralo vozilo izvan Republike Hrvatske kojom se potvrđuje da su prometna dozvola i registarske pločice zadržane ili uništene.

Odjavu vozila nije moguće izvršiti elektroničkim putem.

KONTAKTI